• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

Wnioski o wpisy warunkowe i powtarzania przedmiotów należy składać na Biurze Podawczym (portiernia budynku 58) w czasie trwania pierwszej sesji poprawkowej. Natomiast wnioski o wznowienie lub powtarzanie roku/semestru należy złożyć nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem następnego semestru.

Back to top