logo ig
 

Dane adresowe:
Wojskowa Akademia Techniczna - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji (IGG) (budynek 57 pok. 5)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; 00-908 Warszawa; tel./fax (+48) 261-83-96-92;
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zakłady Instytutu Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji (IGG)

1. Zakład Geodezji i Nawigacji (ZGN)

2. Zakład Systemów Informacji Geoprzestrzennej (ZSI)

3. Zakład Hydrometeorologii Wojskowej i Geomatyki (ZHG)

Lista zbiorcza publikacji Instytutu

Badania Instytutu

folder Harmonogram zaliczeń poprawkowych

 

 

Dyrektor Instytutu Płk dr hab. inż. Krzysztof Pokonieczny, prof. WAT Z-ca dyrektora Instytutu Ppłk dr inż. Marek Wyszyński
Dyrektor Instytutu
Płk dr hab. inż. Krzysztof Pokonieczny, prof. WAT
Z-ca dyrektora Instytutu
Ppłk dr inż. Marek Wyszyński


Sekretariat:

Specjalista: mgr Marzena Janicka email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Specjalista: mgr Aleksandra Szyguła email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Z dniem 4 października 2019r., na podstawie Zarządzenia Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji został przekształcony w Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji. Głównym zadaniem Instytutu jest kształcenie kadry oficerskiej dla potrzeb służby wojskowej oraz inżynierów do realizacji zadań na rzecz gospodarki narodowej.

W ramach nowej struktury Instytutu funkcjonują:

 • Zakład Geodezji i Nawigacji;
 • Zakład Systemów Informacji Geoprzestrzennej;
 • Zakład Hydrometeorologii Wojskowej i Geomatyki;
 • Laboratorium Geodezji.

Instytut jest historycznym spadkobiercą:

 • Zakładu Geodezji (1953) w Fakultecie Wojsk Inżynieryjnych (1951),
 • Katedry Geodezji i Topografii (1957) w Wydziale Inżynieryjno-Saperskiem Fakultetu Wojsk Pancernych, Samochodowych i Inżynieryjnych (1958),
 • Katedry Geodezji i Topografii (1957) i Katedry Geodezji Wyższej i Astronomii (1961) w Wydziale Inżynierii Wojskowej i Geodezji (1962),
 • Instytutu Geodezji i Fotogrametrii (1979), zreorganizowanego i powiększonego Instytutu Geodezji i Meteorologii w Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji (1979),
 • Instytutu Inżynierii Wojskowej (1995) w Wydziale Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej,
 • Instytutu Inżynierii Lądowej i Geodezji (2003) w Wydziale Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej,
 • Katedry Geodezji (2006) oraz Katedry Geoinformatyki i Teledetekcji (2006) w Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji (2006),
 • Zakładów: Geodezji, Geomatyki Stosowanej, Fotogrametrii i Teledetekcji oraz Systemów Informacji Geograficznej (2008) w Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji (2006)
 • Instytutu Geodezji (01.09.2012)

Pod koniec sierpnia 1953 roku płk Bronisław Dzikiewicz został skierowany do Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie miał zorganizować zakład geodezji i prowadzić wykłady oraz ćwiczenia z topografii, a następnie zorganizować specjalistyczne studia geodezji wojskowej. W 1957 roku został opracowany program do nauczania dla specjalności geodezja wojskowa, który rozpoczęto realizować od roku akademickiego 1957/58 w nowo utworzonej Katedrze Geodezji i Topografii.

W 1958 roku Fakultet Wojsk Inżynieryjnych przekształcono w Wydział Inżynieryjno-Saperski Fakultetu Wojsk Pancernych, Samochodowych i Inżynieryjnych. Okres ten charakteryzował się dynamicznym rozwojem dydaktyki, uruchamianiem bazy laboratoryjnej, kształtowaniem nowych specjalności, tworzeniem zespołów naukowo - badawczych i dydaktycznych.

W 1961 roku w ramach specjalności „geodezja wojskowa" została utworzona na Wydziale Inżynierii Wojskowej Katedra Geodezji Wyższej i Astronomii z dwoma pracowniami.

W roku 1962 powstaje Wydział Inżynierii Wojskowej i Geodezji, który w roku 1979 przekształca się w Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji. Nowa struktura sprzyjała tworzeniu się zespołów naukowych podejmujących w szerszym zakresie prace badawcze użyteczne, w pierwszej kolejności w wojsku. Kadra otrzymywała liczne nagrody i wyróżnienia. Wzrasta poziom kształcenia i prestiż Wydziału. Postawiwszy na odpowiednim poziomie proces nauczania, obie katedry rozpoczęły prace naukowo-badawcze. Oto niektóre główne ich tematy: wyrównywanie dużych sieci geodezyjnych; szybkie zakładanie osnów geodezyjnych; zastosowanie promieni podczerwonych w geodezyjnych przyrządach pomiarowych. Przystąpiono do wykorzystania techniki laserowej wykorzystania autografów do opracowania zdjęć o zmiennej ogniskowej, opracowania map terenów o niewielkiej deniwelacji metodami stereofoto. Nastąpiła znaczna intensyfikacja prac habilitacyjnych i doktoryzacji kadry.

Od tego momentu następuje dynamiczny rozwój specjalności, tak w sferze dydaktycznej, jak i naukowej: w maju 1979 roku zostaje utworzony Instytut Geodezji i Fotogrametrii, a 15 września 1983 r. powstaje zreorganizowany i powiększony Instytut Geodezji i Meteorologii. W obu przypadkach przełożeni powierzyli kierownictwo twórcy instytutów płk prof. Stanisławowi Pachucie.

W strukturze instytutu funkcjonowały pierwotnie trzy, a następnie cztery zakłady, którymi kierowali nieetatowi kierownicy. Instytut był odpowiedzialny za kształcenie na kierunku geodezja i kartografii w trzech specjalnościach: geodezja wojskowa, rozpoznanie obrazowe oraz meteorologia. W roku 1994 nastąpiło połączenie Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji z Wydziałem Chemii i Fizyki Technicznej. Zmianie uległa struktura i powstał najpierw Instytut Inżynierii Wojskowej, który później przekształcił sie w Instytut Inżynierii Lądowej i Geodezji. Po rozdzieleniu wydziałów w 2005 roku najpierw panowała struktura katedralna, a następnie katedralno zakładowa. W 2012 roku decyzją Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji następuje powrót do struktury instytutowej z czterema zakładami.

Obecnie Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji kształci kadrę cywilną na dwóch kierunkach:

 • Inżynieria geoprzestrzenna;
 • Geodezja i kataster.

Ponadto prowadzi 3 specjalności wyłącznie dla studentów wojskowych (podchorążych):

 • Geoinformatyka

Specjalność obejmuje zagadnienia związane z numerycznym opracowaniem wojskowych map topograficznych a także wykonywaniem specjalnych pomiarów geodezyjnych. Podchorążowie zapoznają się z nowoczesnymi metodami przetwarzania i analizowania danych geograficznych w dedykowanych systemach informatycznych. Nauczą się w nich programować i udostępniać pozyskane dane przestrzenne przy wykorzystaniu geoportali.

 • Rozpoznanie obrazowe

Rozpoznanie obrazowe to jeden z priorytetowych obszarów rozwoju Sił Zbrojnych RP. Studenci tej specjalności zapoznają się z najbardziej zaawansowaną techniką służącą do pozyskiwania oraz przetwarzania obrazów lotniczych i satelitarnych. Realizują misje rozpoznawcze przy wykorzystaniu najnowocześniejszych systemów bezzałogowych, pozyskują obrazy ze śmigłowców rozpoznawczych oraz analizują je wykorzystując zaawansowane systemy informatyczne.

 • Meteorologia

Studenci specjalności „meteorologia” zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu prognozowania pogody metodami meteorologii synoptycznej. Uczą się realizować zadania w zakresie badania atmosfery technikami radarowymi i satelitarnymi oraz budowy i użytkowania meteorologicznych systemów pomiarowych i teleinformatycznych sieci wymiany danych. Po ukończeniu studiów potrafią wykorzystywać numeryczne modele prognoz pogody oraz są specjalistami w zakresie międzynarodowych przepisów i procedur zabezpieczenia lotów statków powietrznych oraz żeglugi okrętów Marynarki Wojennej RP.