• baner01
 • baner02
 • baner03
 • baner04
 • baner05
 • baner06
 • baner07
 • baner08
 • baner09
 • baner10
 • baner11

1. Uwzględnianie potrzeb obronności i bezpieczeństwa Państwa w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jednostka organizacyjna: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji; WAT, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Sekretariat: Elżbieta Oglądzińska, tel. 261-83-91-41, budynek 57, pokój 121, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik kursu: prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski
Zastępca kierownika kursu: dr inż. Marian Sobiech, tel. 261-83-97-97, budynek 57, pokój 125, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Termin realizacji kursu: 07.09.2020r. - 25.09.2020r.
Czas trwania kursu: 3 tygodnie
Koszt kursu: 2300 zł

Rozpoczęcie kursu odbędzie się: pierwszego dnia zjazduo godz. 8.00 w Klubie WAT - ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A

Opłatę należy wnosić na adres:
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Numer konta: 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005 z dopiskiem: Kurs „Obronność w planowaniu przestrzennym”
Komentarz:
• w przypadku słuchacza - żołnierza zawodowego skierowanego na kurs przez Departament Kadr MON. Koszt kursu pokrywany jest przez MON w ramach systemu doskonalenia żołnierzy Sił Zbrojnych RP i obejmuje koszty kształcenia w WAT, zakwaterowania i wyżywienia.
• w przypadku słuchacza - pracownika wojska: Koszt kursu wynosi 2300 zł (dwa tysiące trzysta złotych) od osoby za kurs. Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia.
Cel i przeznaczenie kursu
: Kurs przeznaczony jest dla podwyższenia kwalifikacji związanych z objęciem stanowiska służbowego lub poszerzenie wiedzy specjalistycznej na zajmowanym stanowisku służbowym, przygotowania żołnierzy zawodowych oraz pracowników wojska do pracy w komórkach i jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej związanych z uwzględnianiem potrzeb i wymagań obronnych w kształtowaniu polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej.

Pracownicy cywilni wojska oddelegowani na kurs zobowiązani są na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przesłać wypełniony wniosek o przyjęcie, formularz zgłoszeniowy, klauzulę informacyjną do dnia: 01.09.2020 r.

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza w zakresie urbanistyki i gospodarki przestrzennej, praca w komórce lub jednostce organizacyjnej resortu obrony narodowej.
Tematyka kursu: Kurs obejmuje następujące przedmioty: Kształtowanie gospodarki przestrzennej Polski. Podstawy prawne gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami. Zagadnienia maskowania a zagospodarowanie przestrzenne. Instytucje organizujące zagospodarowanie przestrzenne w kraju i SZ. Strefy ochronne terenów zamkniętych.
Procedura rekrutacyjna-wymagania: Przyjęcie na kurs wymaga dopełnienia następujących formalności:
1) Wymagania kwalifikacyjne;
2) Wypełnić wniosek o przyjęcie, formularz zgłoszeniowy, klauzulę informacyjną;
3) Dokonać opłaty za zajęcia dydaktyczne (nie dotyczy żołnierzy zawodowych).
dotyczy żołnierzy zawodowych:
1. ppłk Ireneusz Kaszczuk (Szef Wydziału Doskonalenia Zawodowego WAT):tel. 261-83-97-56, kom. 723-634-801, budynek 100 (Budynek Główny WAT), pokój 115
2. mjr Mirosław Jędruszczak (Kierownik Kursów):tel. 261-83-99-89, Klub WAT, pokój H
Dodatkowe informacje:
Na terenie WAT istnieje możliwość odpłatnego wykupienia noclegu w tzw. Domu Asystenta. Informacje szczegółowe znajdą Państwo na stronie: www.csk.wat.edu.pl - Centrum Szkoleniowo-Informacyjne WAT. Centrum-Szkoleniowo Konferencyjne Wojskowej Akademii Technicznej, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 9, 00-908 Warszawa. Bezpośredniej rezerwacji mogą dokonywać Państwo w Recepcji tel. 261-83-79-25; fax 261-83-73-64; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Jeżeli chodzi o wyżywienie to na terenie otwartym WAT znajduje się kilka restauracji i barów

Osoba do kontaktu:
Elżbieta Oględzińska, tel. 261-83-91-41, budynek 57, pokój 121, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. folder Materiały do pobrania

Informacje dodatkowe dla żołnierzy zawodowych skierowanych na kurs: http://www.wat.edu.pl/?page_id=2806


2. Eksploatacja obiektów infrastruktury specjalnej

Jednostka organizacyjna: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji; WAT, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Sekretariat: p. Elżbieta Oględzińska, tel. 261-83-91-41, budynek 57, pokój 121, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik kursu: dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, tel. 261-83-92-81, budynek 57, pokój 19, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zastępca kierownika kursu: dr inż. Marian Sobiech, tel. 261-83-97-97, budynek 57 pokój 124, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Termin realizacji kursu: 25.11.2019 r. - 06.12.2019 r.
Czas trwania kursu: 2 tygodnie
Koszt kursu: 1 900 zł

Rozpoczęcie kursu odbędzie się dnia 25.11.2019 r. o godz. 8.00 w Klubie WAT; ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25a

Opłatę należy wnosić na adres:
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Numer konta: 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005 z dopiskiem: Kurs „Eksploatacja obiektów infrastruktury specjalnej”

Komentarz:
• w przypadku słuchacza - żołnierza zawodowego skierowanego na kurs przez Departament Kadr MON w ramach systemu doskonalenia zawodowego Sił Zbrojnych RP: Koszt kursu pokrywany jest przez MON w ramach systemu doskonalenia żołnierzy Sił Zbrojnych RP obejmuje koszty kształcenia w WAT, zakwaterowania i wyżywienia.
• w przypadku słuchacza - pracownika wojska: Koszt kursu wynosi 1 900,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset zł) od osoby za kurs. Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia.
Pracownicy cywilni wojska oddelegowani na kurs zobowiązani są na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przesłać wypełniony wniosek o przyjęcie, formularz zgłoszeniowy, klauzulę informacyjną, do 18.11.2019 r.
Cel i przeznaczenie kursu: Kurs przeznaczony jest dla żołnierzy zawodowych lub pracowników cywilnych wojska. Celem kursu jest podwyższenie kwalifikacji i poszerzenie wiedzy specjalistycznej na zajmowanym stanowisku (kierowniczym i wykonawczym)
w instytucjach związanych z infrastrukturą wojskową w zakresie eksploatacji obiektów specjalnych.

Informacje dodatkowe dla żołnierzy zawodowych skierowanych na kurs: http://www.wat.edu.pl/?page_id=2806

1.   folder Materiały do pobrania  


3. Eksploatacja wojskowej infrastruktury lotniskowej

Jednostka organizacyjna: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji; WAT, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

Sekretariat: p. Elżbieta Oględzińska, tel. 261-83-94-56, budynek 57/110, email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik kursu: dr inż. Bogdan Wojewódzki, tel. 261-83-76-78, budynek 57/105, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji kursu: 28.09.2020 r. – 16.10.2020 r.
Czas trwania kursu: 3 tygodnie
Koszt kursu: 2000 zł

Komentarz:

 • w przypadku słuchacza - żołnierza zawodowego skierowanego na kurs przez Departament Kadr MON w ramach systemu doskonalenia zawodowego Sił Zbrojnych RP: Koszt kursu pokrywany jest przez MON w ramach systemu doskonalenia żołnierzy Sił Zbrojnych RP i obejmuje koszty kształcenia w WAT, zakwaterowania i wyżywienia.
 • w przypadku słuchacza - pracownika wojska: Koszt kursu wynosi 2000 zł od osoby za kurs. Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Szczegółowe informacje o płatności w folderze "Materiały do pobrania".
Uwaga – w przypadku pracowników wojska decyzję  w sprawie zwrotu całkowitych lub częściowych kosztów studiów podejmują właściwi dowódcy jednostek wojskowych lub instytucji wojskowych.

Cel i przeznaczenie kursu: Kurs doskonalący przeznaczony jest dla żołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska służbowe w infrastrukturze wojskowej lub przewidzianych do wyznaczenia na takie stanowiska. Celem kursu jest podwyższenie kwalifikacji celem objęcia stanowiska w infrastrukturze wojskowej lub poszerzenie wiedzy specjalistycznej na zajmowanym stanowisku służbowym infrastruktury. Ponadto przygotowanie żołnierzy zawodowych do pracy w jednostkach wojskowych i instytucjach związanych z lotniskową infrastrukturą wojskową.

Pracownicy cywilni wojska oddelegowani na kurs zobowiązani są na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przesłać wypełniony wniosek o przyjęcie, formularz zgłoszeniowy, klauzulę informacyjną do dnia 21.09.2020 r.

Informacje dodatkowe dla żołnierzy zawodowych skierowanych na kurs: http://www.wat.edu.pl/?page_id=2806

Dokumenty: oferta dydaktyczna, informator o kursie, wniosek o przyjęcie, formularz zgłoszeniowy, klauzula informacyjna.

 1.   folder Materiały do pobrania

4. Zarządzanie, utrzymanie i eksploatacja wojskowych bocznic kolejowych oraz wojskowego taboru kolejowego.

Jednostka organizacyjna: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji; WAT, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

Sekretariat: p. Elżbieta Oględzińska, tel. 261-83-91-41, budynek 57/121, email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik kursu: ppłk dr inż. Ryszard Chmielewski

Z-ca kierownika kursu: kpt. mgr inż. Paweł Muzolf, tel. 261-83-73-76, budynek 57/112, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji kursu: 19.10.2020 r. – 06.11.2020 r. (Rozpoczęcie kursu odbędzie się dnia 19.10.2020 r. o godz. 8.00 w Klubie WAT; ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25a)

Czas trwania kursu: 3 tygodnie

Koszt kursu: 2300 zł

Komentarz:

w przypadku słuchacza - żołnierza zawodowego skierowanego na kurs przez Departament Kadr MON w ramach systemu doskonalenia zawodowego Sił Zbrojnych RP: Koszt kursu pokrywany jest przez MON w ramach systemu doskonalenia żołnierzy Sił Zbrojnych RP i obejmuje koszty kształcenia w WAT, zakwaterowania i wyżywienia.
w przypadku słuchacza - pracownika wojska: Koszt kursu wynosi 2300 zł od osoby za kurs. Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Szczegółowe informacje o płatności w folderze "Materiały do pobrania"
Uwaga - w przypadku pracowników wojska decyzję  w sprawie zwrotu całkowitych lub częściowych kosztów studiów podejmują właściwi dowódcy jednostek wojskowych lub instytucji wojskowych.

Cel i przeznaczenie kursu: Kurs przeznaczony jest dla żołnierzy zawodowych lub pracowników wojska odpowiedzialnych za zarządzanie, utrzymanie i eksploatację wojskowych bocznic kolejowych oraz wojskowych pojazdów kolejowych. Celem kursu jest podwyższenie kwalifikacji i poszerzenie wiedzy specjalistycznej dla osób wyznaczonych w komórkach i jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej do zarządzania, utrzymania i eksploatacji wojskowych bocznic kolejowych oraz wojskowych pojazdów kolejowych.

Pracownicy cywilni wojska oddelegowani na kurs zobowiązani są na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przesłać wypełniony wniosek o przyjęcie, formularz zgłoszeniowy, klauzulę informacyjną do dnia 12.10.2020 r.

Informacje dodatkowe dla żołnierzy zawodowych skierowanych na kurs: http://www.wat.edu.pl/?page_id=2806

Dokumenty: oferta dydaktyczna, informator o kursie, wniosek o przyjęcie, formularz zgłoszeniowy, klauzula informacyjna.

1.   folder Materiały do pobrania

Back to top