1. Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jednostka organizacyjna: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowa Akademia Techniczna, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Sekretariat: email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik kursu: prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski
Zastępca kierownika kursu: dr inż. Marian Sobiech, tel. 261-83-97-97, budynek 57, pokój 125, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Termin realizacji kursu: 14.09.2020 - 02.10.2020 r.
Czas trwania kursu: 3 tygodnie
Koszt kursu: 2300 zł
Komentarz:
• w przypadku słuchacza - żołnierza zawodowego skierowanego na kurs przez Departament Kadr MON. Koszt kursu pokrywany jest przez MON w ramach systemu doskonalenia żołnierzy Sił Zbrojnych RP i obejmuje koszty kształcenia w WAT, zakwaterowania i wyżywienia.
• w przypadku słuchacza - pracownika wojska: Koszt kursu wynosi 2300 zł (dwa tysiące trzysta złotych) od osoby za kurs. Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia.
Pracownicy cywilni wojska oddelegowani na kurs zobowiązani są na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, klauzulę informacyjną.
Cel i przeznaczenie kursu: Kurs przeznaczony jest dla podwyższenia kwalifikacji związanych z objęciem stanowiska służbowego lub poszerzenie wiedzy specjalistycznej na zajmowanym stanowisku służbowym, przygotowania żołnierzy zawodowych oraz pracowników wojska do pracy w komórkach i jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej związanych z uwzględnianiem potrzeb i wymagań obronnych w kształtowaniu polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej.

Rozpoczęcie kursu odbędzie się w klubie WAT ul. Kaliskiego 25A, godz. 8.00

Informacje dodatkowe dla żołnierzy zawodowych skierowanych na kurs: http://www.wat.edu.pl/?page_id=2806

Dokumenty: oferta dydaktyczna, formularz zgłoszeniowy, klauzula informacyjna.

1. folder Materiały do pobrania


2. Eksploatacja obiektów infrastruktury specjalnej

ednostka organizacyjna: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowa Akademia Techniczna, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Sekretariat: p. Elżbieta Oględzińska, tel. 261-83-91-41, budynek 57, pokój 121, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik kursu: dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, tel. 261-83-92-81, budynek 57, pokój 19, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zastępca kierownika kursu: dr inż. Marian Sobiech, tel. 261-83-97-97, budynek 57 pokój 124, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Termin realizacji kursu: 23.11.2020 - 04.12.2020 r.
Czas trwania kursu: 2 tygodnie
Koszt kursu: 1 900 zł
Komentarz:
• w przypadku słuchacza - żołnierza zawodowego skierowanego na kurs przez Departament Kadr MON w ramach systemu doskonalenia zawodowego Sił Zbrojnych RP: Koszt kursu pokrywany jest przez MON w ramach systemu doskonalenia żołnierzy Sił Zbrojnych RP obejmuje koszty kształcenia w WAT, zakwaterowania i wyżywienia
• w przypadku słuchacza - pracownika wojska: Koszt kursu wynosi 1 900,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset zł) od osoby za kurs. Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Pracownicy cywilni wojska oddelegowani na kurs zobowiązani są na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przesłać wypełniony, formularz zgłoszeniowy i klauzulę informacyjną.

Cel i przeznaczenie kursu: Kurs przeznaczony jest dla żołnierzy zawodowych lub pracowników cywilnych wojska. Celem kursu jest podwyższenie kwalifikacji i poszerzenie wiedzy specjalistycznej na zajmowanym stanowisku (kierowniczym i wykonawczym) w instytucjach związanych z infrastrukturą wojskową w zakresie eksploatacji obiektów specjalnych.

Informacje dodatkowe dla żołnierzy zawodowych skierowanych na kurs: http://www.wat.edu.pl/?page_id=2806

Dokumenty: oferta dydaktyczna, formularz zgłoszeniowy, klauzula informacyjna.

1.   folder Materiały do pobrania  


3. Eksploatacja wojskowej infrastruktury lotniskowej

Jednostka organizacyjna: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowa Akademia Techniczna, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Sekretariat: Elżbieta Oględzińska, tel. 261 83 9141, budynek 57/121, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik kursu: dr inż. Bogdan Wojewódzki, tel. 261 83 76 78, budynek 57/105, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Termin realizacji kursu: 16.03.202 r. - 03.04.2020 r.  (ze zgodnie z zarządzeniem nr 22/RKR/2020 z dnia 12.03.2020 r. kurs odwołany)
Czas trwania kursu: 3 tygodnie
Koszt kursu: 2 000 zł
Komentarz:
• w przypadku słuchacza - żołnierza zawodowego skierowanego na kurs przez Departament Kadr MON w ramach systemu doskonalenia zawodowego Sił Zbrojnych RP: Koszt kursu pokrywany jest przez MON w ramach systemu doskonalenia żołnierzy Sił Zbrojnych RP i obejmuje koszty kształcenia w WAT, zakwaterowania i wyżywienia.
• w przypadku słuchacza - pracownika wojska: Koszt kursu wynosi 2 000,00 zł dwa tysiące zł) od osoby za kurs. Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia.
Cel i przeznaczenie kursu: Kurs doskonalący przeznaczony jest dla żołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska służbowe w infrastrukturze wojskowej lub przewidzianych do wyznaczenia na takie stanowiska. Celem kursu jest podwyższenie kwalifikacji celem objęcia stanowiska w infrastrukturze wojskowej lub poszerzenie wiedzy specjalistycznej na zajmowanym stanowisku służbowym infrastruktury. Ponadto przygotowanie żołnierzy zawodowych do pracy w jednostkach wojskowych i instytucjach związanych z lotniskową infrastrukturą wojskową.

Pracownicy cywilni wojska oddelegowani na kurs zobowiązani są na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przesłać formularz zgłoszeniowy i klauzulę informacyjną.

Informacje dodatkowe dla żołnierzy zawodowych skierowanych na kurs: http://www.wat.edu.pl/?page_id=2806

Dokumenty: oferta dydaktyczna, formularz zgłoszeniowy, klauzula informacyjna.

  1.   folder Materiały do pobrania

4. Zarządzanie, utrzymanie i eksploatacja wojskowych bocznic kolejowych oraz wojskowego taboru kolejowego.

Jednostka organizacyjna: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowa Akademia Techniczna, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Sekretariat: Elżbieta Oględzińska, tel. 261 83 91 41, budynek 57/121, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik kursu: ppłk dr inż. Ryszard Chmielewski
Z-ca kierownika kursu: kpt. mgr inż. Paweł Muzolf, tel. 261 86 73 76, budynek 57/112, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Termin realizacji kursu: 19.10.2020 r - 06.11.2020 r.
Czas trwania kursu: 3 tygodnie
Koszt kursu: 2300 zł
Szanowni Państwo, informujemy, iż w związku z rozwijającą się sytuacją epidemiczną kurs będzie prowadzony w trybie ZDALNYM poprzez Microsoft Teams. Prosimy nie przyjeżdżać na WAT! Żołnierzy zakwalifikowanych na kurs uprzejmie prosimy o kontakt z kpt. Pawłem Muzolfem (tel. +48 662370717, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), który wyjaśni Państwu wszelkie kwestie organizacyjne oraz sposób logowania i dołączania do zajęć.
Komentarz:
• w przypadku słuchacza – żołnierza zawodowego skierowanego na kurs przez Departament Kadr MON w ramach systemu doskonalenia zawodowego Sił Zbrojnych RP: koszt kursu pokrywany jest przez MON w ramach systemu doskonalenia żołnierzy Sil Zbrojnych RP i obejmuje koszty kształcenia w WAT, zakwaterowania i wyżywienia.
• w przypadku słuchacza – pracownika wojska: koszt kursu wynosi 2 300 zł (dwa tysiące trzysta zł) od osoby. Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia.
Cel i przeznaczenie kursu: Kurs przeznaczony jest dla żołnierzy zawodowych lub pracowników wojska odpowiedzialnych za zarządzanie, utrzymanie i eksploatację wojskowych bocznic kolejowych oraz wojskowych pojazdów kolejowych. Celem kursu jest podwyższenie kwalifikacji i poszerzenie wiedzy specjalistycznej dla osób wyznaczonych w komórkach i jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej do zarządzania, utrzymania i eksploatacji wojskowych bocznic kolejowych oraz wojskowych pojazdów kolejowych.
Pracownicy cywilni wojska oddelegowani na kurs zobowiązani są na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy i klauzulę informacyjną.

Informacje dodatkowe dla żołnierzy zawodowych skierowanych na kurs: http://www.wat.edu.pl/?page_id=2806

Dokumenty: oferta dydaktyczna, formularz zgłoszeniowy, klauzula informacyjna.

1.   folder Materiały do pobrania

Back to top