1. Eksploatacja wojskowej infrastruktury lotniskowej (kod: 8103043)

Jednostka organizacyjna: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowa Akademia Techniczna, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Sekretariat: Elżbieta Oględzińska, tel. 261 83 9141, budynek 57/121, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik kursu: dr inż. Bogdan Wojewódzki, tel. 261 83 76 78, budynek 57/105, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Termin realizacji kursu: 04.03.2024 - 22.03.2024 r.
Czas trwania kursu: 3 tygodnie
Koszt kursu: 2 900 zł
Rozpoczęcie kursu odbędzie się w dniu pierwszego zjazdu w Klubie WAT, ul. Kaliskiego 25a
Komentarz:
• w przypadku słuchacza - żołnierza zawodowego skierowanego na kurs przez Departament Kadr MON w ramach systemu doskonalenia zawodowego Sił Zbrojnych RP: Koszt kursu pokrywany jest przez MON w ramach systemu doskonalenia żołnierzy Sił Zbrojnych RP i obejmuje koszty kształcenia w WAT, zakwaterowania i wyżywienia.
• w przypadku słuchacza - pracownika wojska: Koszt kursu wynosi 2 900 zł (dwa tysiące dziewięćset zł) od osoby za kurs. Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia.
Cel i przeznaczenie kursu: Kurs doskonalący przeznaczony jest dla żołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska służbowe w infrastrukturze wojskowej lub przewidzianych do wyznaczenia na takie stanowiska. Celem kursu jest podwyższenie kwalifikacji celem objęcia stanowiska w infrastrukturze wojskowej lub poszerzenie wiedzy specjalistycznej na zajmowanym stanowisku służbowym infrastruktury. Ponadto przygotowanie żołnierzy zawodowych do pracy w jednostkach wojskowych i instytucjach związanych z lotniskową infrastrukturą wojskową.

Pracownicy cywilni wojska oddelegowani na kurs zobowiązani są na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przesłać formularz zgłoszeniowy i klauzulę informacyjną.

Informacje dodatkowe dla żołnierzy zawodowych skierowanych na kurs: http://www.wat.edu.pl/?page_id=2806

Dokumenty: plany kursu, oferta dydaktyczna, formularz zgłoszeniowy, klauzula informacyjna.

 1.  folder Materiały do pobrania


2. Zarządzanie, utrzymanie i eksploatacja wojskowych bocznic kolejowych oraz wojskowego taboru kolejowego (kod: 8103057).

Jednostka organizacyjna: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowa Akademia Techniczna, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Sekretariat: Elżbieta Oględzińska, tel. 261 83 91 41, budynek 57/121, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik kursu: ppłk dr hab. inż. Ryszard Chmielewski
Z-ca kierownika kursu: mjr mgr inż. Paweł Muzolf, tel. 261 86 73 76, budynek 57/112, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Termin realizacji kursu: 06.05.2024 - 24.05.2024 r.
Czas trwania kursu: 3 tygodnie
Koszt kursu: 2900 zł

Rozpoczęcie kursu odbędzie się w dniu pierwszego zjazdu w Klubie WAT, ul. Kaliskiego 25a

Komentarz:
• w przypadku słuchacza – żołnierza zawodowego skierowanego na kurs przez Departament Kadr MON w ramach systemu doskonalenia zawodowego Sił Zbrojnych RP: koszt kursu pokrywany jest przez MON w ramach systemu doskonalenia żołnierzy Sil Zbrojnych RP i obejmuje koszty kształcenia w WAT, zakwaterowania i wyżywienia.
• w przypadku słuchacza – pracownika wojska: koszt kursu wynosi 2 900 zł (dwa tysiące dziewięćset zł) od osoby. Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia.
Cel i przeznaczenie kursu: Kurs przeznaczony jest dla żołnierzy zawodowych lub pracowników wojska odpowiedzialnych za zarządzanie, utrzymanie i eksploatację wojskowych bocznic kolejowych oraz wojskowych pojazdów kolejowych. Celem kursu jest podwyższenie kwalifikacji i poszerzenie wiedzy specjalistycznej dla osób wyznaczonych w komórkach i jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej do zarządzania, utrzymania i eksploatacji wojskowych bocznic kolejowych oraz wojskowych pojazdów kolejowych.
Pracownicy cywilni wojska oddelegowani na kurs zobowiązani są na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy i klauzulę informacyjną.

Informacje dodatkowe dla żołnierzy zawodowych skierowanych na kurs: http://www.wat.edu.pl/?page_id=2806

Dokumenty: plany kursu, oferta dydaktyczna, formularz zgłoszeniowy, klauzula informacyjna.

1.   folder Materiały do pobrania


3. Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (kod: 8103058)

Jednostka organizacyjna: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowa Akademia Techniczna, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Sekretariat: Elżbieta Oględzińska, tel. 261-83-91-41, budynek 57, pokój 121, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik kursu: dr inż. Marian Sobiech, tel. 261-83-97-97, budynek 57, pokój 124, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Termin realizacji kursu: 07.10.2024 - 25.10.2024 r.
Czas trwania kursu: 3 tygodnie
Koszt kursu: 2900 zł

Rozpoczęcie kursu odbędzie się w dniu pierwszego zjazdu w Klubie WAT, ul. Kaliskiego 25a

Komentarz:
• w przypadku słuchacza - żołnierza zawodowego skierowanego na kurs przez Departament Kadr MON. Koszt kursu pokrywany jest przez MON w ramach systemu doskonalenia żołnierzy Sił Zbrojnych RP i obejmuje koszty kształcenia w WAT, zakwaterowania i wyżywienia.
• w przypadku słuchacza - pracownika wojska: Koszt kursu wynosi 2900 zł (dwa tysiące dziewięćset złotych) od osoby za kurs. Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Pracownicy cywilni wojska oddelegowani na kurs zobowiązani są na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, klauzulę informacyjną.
Cel i przeznaczenie kursu: Kurs przeznaczony jest dla podwyższenia kwalifikacji związanych z objęciem stanowiska służbowego lub poszerzenie wiedzy specjalistycznej na zajmowanym stanowisku służbowym, przygotowania żołnierzy zawodowych oraz pracowników wojska do pracy w komórkach i jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej związanych z uwzględnianiem potrzeb i wymagań obronnych w kształtowaniu polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej.

Informacje dodatkowe dla żołnierzy zawodowych skierowanych na kurs: http://www.wat.edu.pl/?page_id=2806

Dokumenty: plany kursu, oferta dydaktyczna, formularz zgłoszeniowy, klauzula informacyjna.

1. folder Materiały do pobrania


4. Eksploatacja obiektów infrastruktury specjalnej (kod: 8103059)

Jednostka organizacyjna: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowa Akademia Techniczna, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Sekretariat: p. Elżbieta Oględzińska, tel. 261-83-91-41, budynek 57, pokój 121, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik kursu: dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, tel. 261-83-92-81, budynek 57, pokój 19, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zastępca kierownika kursu: dr inż. Marian Sobiech, tel. 261-83-97-97, budynek 57 pokój 124, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Termin realizacji kursu: 18.11.2024 - 29.11.2024 r. 
Czas trwania kursu: 2 tygodnie
Koszt kursu2400 zł

Rozpoczęcie kursu odbędzie się w dniu pierwszego zjazdu w Klubie WAT, ul. Kaliskiego 25a

Komentarz:
• w przypadku słuchacza - żołnierza zawodowego skierowanego na kurs przez Departament Kadr MON w ramach systemu doskonalenia zawodowego Sił Zbrojnych RP: Koszt kursu pokrywany jest przez MON w ramach systemu doskonalenia żołnierzy Sił Zbrojnych RP obejmuje koszty kształcenia w WAT, zakwaterowania i wyżywienia
• w przypadku słuchacza - pracownika wojska: Koszt kursu wynosi 2400 zł (dwa tysiące czterysta zł) od osoby za kurs. Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Pracownicy cywilni wojska oddelegowani na kurs zobowiązani są na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przesłać wypełniony, formularz zgłoszeniowy i klauzulę informacyjną.

Cel i przeznaczenie kursu: Kurs przeznaczony jest dla żołnierzy zawodowych lub pracowników cywilnych wojska. Celem kursu jest podwyższenie kwalifikacji i poszerzenie wiedzy specjalistycznej na zajmowanym stanowisku (kierowniczym i wykonawczym) w instytucjach związanych z infrastrukturą wojskową w zakresie eksploatacji obiektów specjalnych.

Informacje dodatkowe dla żołnierzy zawodowych skierowanych na kurs: http://www.wat.edu.pl/?page_id=2806

Dokumenty: plany kursu, oferta dydaktyczna, formularz zgłoszeniowy, klauzula informacyjna.

1.   folder Materiały do pobrania