• baner01
 • baner02
 • baner03
 • baner04
 • baner05
 • baner06
 • baner07
 • baner08
 • baner09
 • baner10
 • baner11

1. Uwzględnianie potrzeb obronności i bezpieczeństwa Państwa w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jednostka organizacyjna: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji; WAT, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa
WIG odpowiedzialna za kurs: Instytut Geodezji
Dyrektor Instytutu: płk dr hab. inż. Michał Kędzierski, prof. WAT
Sekretariat: Katarzyna Kamińska, tel. 261-83-90-21, budynek 58, pokój 20, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik kursu: prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski, tel. 261-83-92-96, budynek 57, pokój 10, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zastępca kierownika kursu: dr inż. Marian Sobiech, tel. 261-83-97-97, budynek 57, pokój 124, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Termin realizacji kursu: 03.09.2018r. - 21.09.2018r.
Czas trwania kursu: 3 tygodnie
Koszt kursu: 2300 zł
Komentarz:

• w przypadku słuchacza - żołnierza zawodowego skierowanego na kurs przez Departament Kadr MON w ramach systemu doskonalenia zawodowego Sił Zbrojnych RP: Koszt kursu pokrywany jest przez MON w ramach systemu doskonalenia żołnierzy Sił Zbrojnych RP i obejmuje koszty kształcenia w WAT, zakwaterowania i wyżywienia.
• w przypadku słuchacza - pracownika wojska: Koszt kursu wynosi 2300 zł (dwa tysiące trzysta złotych) od osoby za kurs. Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania
i wyżywienia.
Cel i przeznaczenie kursu: Kurs przeznaczony jest dla żołnierzy zawodowych lub pracowników cywilnych wojska zajmujących stanowiska służbowe w komórkach i jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej związanych z uwzględnieniem potrzeb i wymagań obronnych w kształtowaniu polityki przestrzennej poprzez jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowe

Osoba do kontaktu:
Katarzyna Kamińska, tel. 261-83-90-21, budynek 58, pokój 20, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. folder Materiały do pobrania

Informacje dodatkowe dla żołnierzy zawodowych skierowanych na kurs: http://www.wat.edu.pl/?page_id=2806


2. Eksploatacja obiektów infrastruktury specjalnej

Jednostka organizacyjna: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji; WAT, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa 46
Kierownik Katedry: dr hab. inż. Wojciech Dornowski, prof. WAT
Sekretariat: p. Elżbieta Oględzińska, tel. 261-83-91-41, budynek 57, pokój 121, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik kursu: dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, prof. WAT,
tel. 261-83-75-94, budynek 53, pokój 8, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zastępca kierownika kursu: dr inż. Marian Sobiech, tel. 261-83-97-97, budynek 57 pokój 124, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Termin realizacji kursu: 08.10.2018r. – 19.10.2018r.
Czas trwania kursu: 2 tygodnie
Koszt kursu: 1 800 zł

Rozpoczęcie kursu odbędzie się dnia 08.10.2018 r. o godz. 8.00 w Klubie WAT; ul. Gen. Witolda Urbanowicza 25a

Komentarz:
• w przypadku słuchacza - żołnierza zawodowego skierowanego na kurs przez Departament Kadr MON w ramach systemu doskonalenia zawodowego Sił Zbrojnych RP: Koszt kursu pokrywany jest przez MON w ramach systemu doskonalenia żołnierzy Sił Zbrojnych RP obejmuje koszty kształcenia w WAT, zakwaterowania i wyżywienia.
• w przypadku słuchacza - pracownika wojska: Koszt kursu wynosi 1 800,00 zł (jeden tysiąc osiemset zł) od osoby za kurs. Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia.
Pracownicy cywilni wojska oddelegowani na kurs zobowiązani są na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przesłać wypełniony wniosek o przyjęcie, formularz zgłoszeniowy, klauzulę informacyjną, zdjęcie w formacie jpg., do 21.09.2018 r.

Cel i przeznaczenie kursu: Kurs przeznaczony jest dla żołnierzy zawodowych lub pracowników cywilnych wojska Celem kursu jest podwyższenie kwalifikacji i poszerzenie wiedzy specjalistycznej na zajmowanym stanowisku (kierowniczym i wykonawczym) w instytucjach związanych z infrastrukturą wojskową w zakresie eksploatacji obiektów specjalnych.

Informacje dodatkowe dla żołnierzy zawodowych skierowanych na kurs: http://www.wat.edu.pl/?page_id=2806

1.   folder Materiały do pobrania  


3. Eksploatacja wojskowej infrastruktury lotniskowej

Jednostka organizacyjna: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji; WAT, ul. Gen. W. Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa

Katedra odpowiedzialna za kurs: Katedra Budownictwa Komunikacyjnego i Inżynierii Wojskowej

Kierownik Katedry: ppłk dr inż. Ryszard Chmielewski,

Sekretariat: p. Elżbieta Oględzińska, tel. 261 83 94 56, budynek 57/110, email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik kursu: dr inż. Bogdan Wojewódzki, tel. 261 83 76 78, budynek 57/105, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji kursu: 25.03.2019 r. – 12.04.2019 r.
Czas trwania kursu: 3 tygodnie
Koszt kursu: 2000 zł

Komentarz:

 • w przypadku słuchacza - żołnierza zawodowego skierowanego na kurs przez Departament Kadr MON w ramach systemu doskonalenia zawodowego Sił Zbrojnych RP: Koszt kursu pokrywany jest przez MON w ramach systemu doskonalenia żołnierzy Sił Zbrojnych RP i obejmuje koszty kształcenia w WAT, zakwaterowania i wyżywienia.
 • w przypadku słuchacza - pracownika wojska: Koszt kursu wynosi 2000 zł od osoby za kurs. Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Szczegółowe informacje o płatności w folderze "Materiały do pobrania".
Uwaga – w przypadku pracowników wojska decyzję  w sprawie zwrotu całkowitych lub częściowych kosztów studiów podejmują właściwi dowódcy jednostek wojskowych lub instytucji wojskowych.

Cel i przeznaczenie kursu: Kurs doskonalący przeznaczony jest dla żołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska służbowe w infrastrukturze wojskowej lub przewidzianych do wyznaczenia na takie stanowiska. Celem kursu jest podwyższenie kwalifikacji celem objęcia stanowiska w infrastrukturze wojskowej lub poszerzenie wiedzy specjalistycznej na zajmowanym stanowisku służbowym infrastruktury. Ponadto przygotowanie żołnierzy zawodowych do pracy w jednostkach wojskowych i instytucjach związanych z lotniskową infrastrukturą wojskową.

Pracownicy cywilni wojska oddelegowani na kurs zobowiązani są na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przesłać wypełniony wniosek o przyjęcie, formularz zgłoszeniowy, klauzulę informacyjną do dnia 13.03.2019 r.

Informacje dodatkowe dla żołnierzy zawodowych skierowanych na kurs: http://www.wat.edu.pl/?page_id=2806

Dokumenty: oferta dydaktyczna, informator o kursie, wniosek o przyjęcie, formularz zgłoszeniowy, klauzula informacyjna.

 1.   folder Materiały do pobrania

4. Zarządzanie, utrzymanie i eksploatacja wojskowych bocznic kolejowych oraz wojskowego taboru kolejowego.

Jednostka organizacyjna: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji; WAT, ul. Gen. W. Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa

Katedra odpowiedzialna za kurs: Katedra Budownictwa Komunikacyjnego i Inżynierii Wojskowej

Kierownik Katedry: ppłk dr inż. Ryszard Chmielewski,

Sekretariat: p. Elżbieta Oględzińska, tel. 261 83 94 56, budynek 57/110, email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik kursu: ppłk dr inż. Ryszard Chmielewski

Z-ca kierownika kursu: kpt. mgr inż. Paweł Muzolf, tel. 261 83 73 76, budynek 57/112, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji kursu: 27.05.2019 r. – 14.06.2019 r..

Czas trwania kursu: 3 tygodnie

Koszt kursu: 2300 zł

Komentarz:

w przypadku słuchacza - żołnierza zawodowego skierowanego na kurs przez Departament Kadr MON w ramach systemu doskonalenia zawodowego Sił Zbrojnych RP: Koszt kursu pokrywany jest przez MON w ramach systemu doskonalenia żołnierzy Sił Zbrojnych RP i obejmuje koszty kształcenia w WAT, zakwaterowania i wyżywienia.
w przypadku słuchacza - pracownika wojska: Koszt kursu wynosi 2300 zł od osoby za kurs. Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Szczegółowe informacje o płatności w folderze "Materiały do pobrania"
Uwaga - w przypadku pracowników wojska decyzję  w sprawie zwrotu całkowitych lub częściowych kosztów studiów podejmują właściwi dowódcy jednostek wojskowych lub instytucji wojskowych.

Cel i przeznaczenie kursu: Kurs przeznaczony jest dla żołnierzy zawodowych lub pracowników wojska odpowiedzialnych za zarządzanie, utrzymanie i eksploatację wojskowych bocznic kolejowych oraz wojskowych pojazdów kolejowych. Celem kursu jest podwyższenie kwalifikacji i poszerzenie wiedzy specjalistycznej dla osób wyznaczonych w komórkach i jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej do zarządzania, utrzymania i eksploatacji wojskowych bocznic kolejowych oraz wojskowych pojazdów kolejowych.

Pracownicy cywilni wojska oddelegowani na kurs zobowiązani są na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przesłać wypełniony wniosek o przyjęcie, formularz zgłoszeniowy, klauzulę informacyjną do dnia 13.05.2019 r.

Informacje dodatkowe dla żołnierzy zawodowych skierowanych na kurs: http://www.wat.edu.pl/?page_id=2806

Dokumenty: oferta dydaktyczna, informator o kursie, wniosek o przyjęcie, formularz zgłoszeniowy, klauzula informacyjna.

1.   folder Materiały do pobrania

Back to top