Folder Uchwały

pdf Uchwała nr 7/WKW/WIG/2024 wyniki wyborów na członków Senatu WAT

15 pobrań

z dnia 06 maja 2024 r. w sprawie wyników wyborów na członków Senatu WAT Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji na kadencję 2024-2028

pdf Uchwała nr 6/WKW/WIG/2024 weryfikacja list kandydatów do Senatu kadencja 2024-2028

16 pobrań

z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji list kandydatów na członków Senatu Wojskowej Akademii Technicznej na kadencję 2024-2028

pdf Uchwała nr 6/KWA/2024 podział mandatów do Senatu kadencja 2024-2028

48 pobrań

z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia propozycji podziału mandatów do Senatu WAT

pdf Uchwała nr 5/WKW/WIG/2024 terminarz czynności wyborczych WKW

42 pobrań

z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji

pdf Uchwała nr 4/WKW/WIG/2024 powołanie zespołów WKW

31 pobrań

z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania zespołów Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji