Folder Regulaminy studiów

Kategorie

Dokumenty

pdf Regulamin studiów

Regulamin studiów w WAT - Załącznik do uchwały Senatu WAT nr 37/WAT/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

pdf Regulamin st. podyplomowych

Regulamin studiów podyplomowych w WAT - Załącznik do uchwały Senatu WAT nr 46/WAT/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

pdf Regulamin kursów dokształcających

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH W WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ - Załącznik do uchwały Senatu WAT nr 47/WAT/2015 z dnia 28 maja 2015 r.

pdf Zasady elektro. dok. przebiegu studiów

DECYZJA NR 1/PRK/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego zasad dokumentowania przebiegu studiów w formie elektronicznej.