•  Obraz Wejście do budynku 53
  • Obraz studenci WIG
  • Obraz studenci WIG
  • Obraz klaster Phenix
  • Obraz ogródek meteorologiczny
  • Obraz laboratoria WIG
  • Obraz laboratoria WIG
  • Obraz sprzęt geodezyjny WIG
  • Obraz sprzęt topograficzny WIG

Folder Regulaminy studiów

Kategorie

Dokumenty

pdf Regulamin st. wyższych

Regulamin studiów wyższych w WAT - Załącznik do uchwały Senatu WAT nr 24/WAT/2019 z dnia 30 maja 2019 r.

pdf Regulamin st. podyplomowych

Regulamin studiów podyplomowych w WAT - Załącznik do uchwały Senatu WAT nr 46/WAT/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

pdf Regulamin st. doktoranckich

Regulamin studiów doktoranckich w WAT - Załącznik do uchwały Senatu WAT nr 30/WAT/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.

pdf Regulamin kursów dokształcających

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH W WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ - Załącznik do uchwały Senatu WAT nr 47/WAT/2015 z dnia 28 maja 2015 r.

pdf Zasady elektro. dok. przebiegu studiów

DECYZJA NR 1/PRK/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego zasad dokumentowania przebiegu studiów w formie elektronicznej.

Back to top