Folder Ogłoszenia

pdf Ogłoszenie wyborcze nr 3

57 pobrań

dotyczące terminów zebrań wyborczych, wyborów na członków Senatu Wojskowej Akademii Technicznej na kadencję 2024-2028

pdf Ogłoszenie wyborcze nr 2

128 pobrań

dotyczące ogłoszenia kandydatów na członków do Senatu WAT

pdf Ogłoszenie wyborcze nr 1

131 pobrań

dotyczące zgłaszania kandydatów w wyborach do Senatu WAT