W systemie USOS uruchomiono proces ankietowania! Możecie już oceniać pracę Dziekanatu oraz nauczycieli akademickich. Prosimy o możliwie duże zaangażowanie w wypełnianie ankiet, gdyż ma to bezpośredni wpływ na jakość Waszego kształcenia i studiowania na Wydziale. Pamiętajcie -  ankiety są w pełni anonimowe!

Plakat USOS ankiety