<< powrót dla kandydatów <<

1. OPIS KIERUNKU

Studia wojskowe na potrzeby MON.
Jednolite studia magisterskie - 10 semestrów.

Kliknij i przejdź do Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Kandydaci na żołnierzy zawodowych mogą zdobywać kwalifikacje zawodowe i wojskowe w następujących specjalnościach:

 • inżynieria wojskowa;
 • infrastruktura wojskowa.

Studenci obu specjalności w trakcie studiów realizują zajęcia występujące w programie studiów cywilnych oraz zajęcia specjalistyczne przygotowujące ich do służby w jednostkach wojskowych. Studenci specjalności „inżynieria wojskowa” zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • prowadzenia prac minerskich i niszczeń;
 • rozbudowy inżynieryjnej terenu;
 • budowy przepraw i mostów tymczasowych oraz składanych;
 • wykorzystania wojskowych maszyn inżynieryjnych;
 • organizacji działań bojowych wojsk inżynieryjnych.

Studenci specjalności „infrastruktura wojskowa” zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • budowy oraz zasad użytkowania i eksploatacji infrastruktury wojskowej (lotniskowej, morskiej i szkoleniowej);
 • prowadzenia prac minerskich i niszczeń;
 • organizacji i zabezpieczenia logistycznego jednostek wojskowych;
 • budowy obiektów schronowych i fortyfikacyjnych.

Absolwenci jednolitych studiów magisterskich otrzymują tytuł zawodowy - magister inżynier oraz promowani są na stopień podporucznika.

 
1 2 3 4 5 6 7 8O studiowaniu na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji
Budownictwo

Dzień Otwarty WAT 2020
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

 
WAT WIG Analiza nośności gruntów wątpliwych