1. GIS, Fotogrametria i Teledetekcja w Gospodarce Narodowej, Obronie Kraju i Ochronie Środowiska

Termin: 16 października 2021r. - 18 czerwca 2022r.
Studia podyplomowe realizowane są w cyklu 12 dwudniowych (sob-niedz.) zjazdów, 78 godz. wykładów i 128 godz. laboratoriów, łącznie 204 godz.

Koszt uczestnictwa - Opłata rekrutacyjna 85 zł, czesne - 4800 zł. Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić po zakwalifikowaniu się na studia, jednak nie później niż przed rozpoczęciem zajęć w październiku.

Rejestracja na studia podyplomowe odbywa się w systemie elektronicznym: https://irk.wat.edu.pl/pl/  w terminie do 30.09.2021 r.

Przewidywana liczba miejsc: : 40 osób (min. 12 osób)
Kontakt: dr inż. Paulina Deliś - Kierownik Studiów Podyplomowych, tel: (+48) 261-83-92-91 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona studiów: WIG GIS

Od kandydatów wymagane jest wykształcenie wyższe a uruchomienie studiów uwarunkowane jest minimalną ilością uczestników.

UWAGA - Istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych przez PUP

Powiatowy Urząd Pracy może sfinansować osobie bezrobotnej koszty studiów podyplomowych w systemie wieczorowym lub zaocznym. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie przez bezrobotnego uzasadnienia, że ukończenie danych studiów zapewni mu uzyskanie odpowiedniej pracy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.wig.wat.edu.pl/giswig


2. Wycena nieruchomości

Kierownik studiów: dr inż. Olga Matuk, tel. 261 83 94 51, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat: P. Aneta Włodarczyk, tel. 261 83 76 41, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel i przeznaczenie studiów:
Studia przeznaczone są dla osób ubiegających się o uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości oraz dla osób chcących uzyskać obszerną wiedzę, niezbędną w praktyce zawodowej a także w życiu codziennym m.in. z zakresu prawa, ekonomii, budownictwa, geodezji oraz specjalistyczną wiedzę na temat funkcjonowania rynku nieruchomości, wyceny przedsiębiorstw i rachunku efektywności inwestycji. Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości uprawnia słuchaczy do podjęcia praktyki zawodowej w tym zakresie, a w konsekwencji przystąpienia do egzaminu państwowego celem uzyskania uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego.

Podstawa programowa:

- Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 142/WAT/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. „Wycena nieruchomości”;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości

Termin realizacji studiów: październik 2021r. - czerwiec 2022r.
Studia podyplomowe realizowane są w cyklu dwudniowych (sobota-niedziela) zjazdów, trwają 2 semestry (286 godzin).
Koszt uczestnictwa - Opłata rekrutacyjna 85 zł, czesne - 3900 zł (w przypadku płatności w ratach odpłatność wzrasta o 5%). Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić po zakwalifikowaniu się na Studia, jednak nie później niż przed rozpoczęciem zajęć.

UWAGA - Istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych przez PUP

Powiatowy Urząd Pracy może sfinansować osobie bezrobotnej koszty studiów podyplomowych w systemie wieczorowym lub zaocznym. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie przez bezrobotnego uzasadnienia, że ukończenie danych studiów zapewni mu uzyskanie odpowiedniej pracy.

Rejestracja do dn. 30.09.2021r.
Przewidywana liczba miejsc: min 20 osób (uruchomienie studiów uwarunkowane jest minimalną ilością uczestników).
Wymagane dokumenty:
- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- podanie skierowane do Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej,
- formularz zgłoszeniowy,
- klauzula informacyjna RODO,
- 1 zdjęcie legitymacyjne w formacie jpg (do przepustki).

  1. Dokumenty - Klauzula informacyjna RODO, wniosek o przyjęcie, formularz zgłoszeniowy
  2. Materiały do pobrania - dostępne po zalogowaniu

3. Eksploatacja obiektów infrastruktury wojskowej

Studia podyplomowe: EKSPLATACJA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY WOJSKOWEJ
Kierownik studiów: Dr inż. Marian Sobiech; tel. 261-83-97-97, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat: P. Elżbieta Oględzińska, tel. 261-83-91-41 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin realizacji studiów:
Studia podyplomowe realizowane będą w formie tygodniowych zjazdów od poniedziałku do piątku: 11 styczeń 2021 - 03 grudzień 2021

Terminy zjazdów rok 2021
I. 11-15.01;
II. 08 -12.02;
III. 08 -12.03;
IV. 19 -23.04;
V. 10 -14.05;
VI. 14 -18.06;
VII. 04 - 08.10;
VIII. 15 -19.11;
IX. 29.11- 03.12.

Rozpoczęcie studiów odbędzie się pierwszego dnia zjazdu w Klubie WAT godz. 8.00 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 25a
Czas trwania studiów: 2 semestry
Koszt studiów: 5500 zł (za całość w przypadku płatności jednorazowej, a przy płatności ratalnej odpłatność wynosi 2750 x 5% = 2 887,50 zł) żołnierze zawodowi skierowani służbowo decyzją Departamentu Kadr MON - opłatę za studia pokrywa MON.

Pracownicy cywilni wojska oddelegowani służbowo na studia podyplomowe Eksploatacja obiektów infrastruktury wojskowej zobowiązani są na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., formularz zgłoszeniowy, klauzulę informacyjną, zdjęcie w formacie jpg. W/w dokumenty należy przesyłać na adres email sekretariatu do 27.12. br.

Cel i przeznaczenie studiów: Studia przeznaczone są dla oficerów posiadających wykształcenie wyższe II stopnia od STE. major, którzy nie posiadają ukończonych studiów podyplomowych oraz oficerów o STE. kapitan przewidzianych do wyznaczenia na stanowisko służbowe o STE. major z innego pionu funkcjonalnego niż dowódczy i sztabowy, a także pracowników wojska posiadających wykształcenie wyższe. Celem studiów podyplomowych jest umożliwienie wyznaczenia na stanowisko w korpusie oficerów starszych oraz podwyższenie kwalifikacji i poszerzenie wiedzy specjalistycznej na zajmowanym stanowisku służbowym. Ponadto, przygotowanie oficerów oraz pracowników wojska (na stanowiskach kierowniczych planowania i wykonawczych) do pracy w jednostkach wojskowych i instytucjach związanych z infrastrukturą wojskową oraz nabycie kwalifikacji do objęcia wyższego stanowiska służbowego.

Informacje dodatkowe dla żołnierzy zawodowych skierowanych na kurs: http://www.wat.edu.pl/?page_id=2806

  1. Dokumenty - oferta dydaktyczna, wniosek o przyjęcie, formularz zgłoszeniowy
  2. Materiały do pobrania - dostępne po zalogowaniu

4. Zagrożenia w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury komunikacyjnej (w roku akad. 2016/17 nieaktualne)

Organizator: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Adres organizatora:

Wojskowa Akademia Techniczna / Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Studia Podyplomowe "Zagrożenia w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury komunikacyjnej"

ul. Gen. W. Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa 49, tel (+48) 261-83-72-18

Charakterystyka studiów podyplomowych:

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa oraz pogłębienie wiedzy słuchaczy z obszaru oceny i przeciwdziałania zagrożeniom w infrastrukturze transportowej. Absolwenci studiów podyplomowych przyswoją umiejętności w zakresie: projektowania i eksploatacji, modernizacji oraz diagnozowania stanu technicznego dróg i obiektów infrastruktury transportowej.

Kierownik studiów: Ppłk dr inż. Ryszard Chmielewski

Czas trwania: marzec - grudzień 2014; 216 godzin (10 zjazdów weekendowych)

Termin zgłoszenia: 14.03.2014 r.

Opłata za studia: 4500 PLN

1. Dokumenty - oferta dydaktyczna, wniosek o przyjęcie, formularz zgłoszeniowy