Płk prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski
Dziekan wydziału:
płk prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski
(więcej)

 
Dr inż. Agata Orych
Prodziekan ds. studenckich:
dr inż. Agata Orych
pokój 11b w bud. 58
tel.: (+48) 261-83-96-60 
(więcej)
Dr inż.  Anna Szcześniak
Prodziekan ds. kształcenia:
dr inż.  Anna Szcześniak
pokój 11a w bud. 58
tel.: (+48) 261-83-72-39
(więcej)
Prof. dr hab. inż. Janusz Bogusz
Prodziekan ds. nauki i rozwoju:
prof. dr hab. inż. Janusz Bogusz
pokój 202 w bud. 53
tel.: (+48) 261-83-76-12
(więcej)
Mgr Jacek Szczygłowski
Kierownik dziekanatu:
mgr Jacek Szczygłowski
pokój 7 w bud. 58
tel.: (+48) 261-83-90-57
Płk dr inż. Paweł Kamiński
Zastępca Dziekana:
płk dr inż. Paweł Kamiński
tel.: (+48) 261-83-90-76
(więcej)
mgr inż. Marcin Gałuszkiewicz
Kierownik administracyjny:
mgr inż. Marcin Gałuszkiewicz
pokój 108 w bud. 59
tel.: (+48) 261-83-93-44
 
Plan dyżurów kadry kierowniczej