INSTYTUT INŻYNIERII GEOPRZESTRZENNEJ I GEODEZJI

  1. Laboratorium Geodezji

INSTYTUT INŻYNIERII LĄDOWEJ

  1. Laboratorium Budownictwa

KATEDRA ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO

  1. Laboratorium Rozpoznania Obrazowego
  2. Laboratorium "Centrum Operacji Satelitarnych"