<< powrót do Instytutu <<

 
  Dane adresowe:
Wojskowa Akademia Techniczna - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Zakład Budownictwa Ogólnego (ZBO)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; 00-908 Warszawa (budynek 53 pok.7)
tel. (+48) 261-83-96-84

 

jsiwinski
Kierownik Zakładu
dr inż. Jarosław Siwiński

Nauczyciele akademiccy:

 1. dr inż. Jarosław Siwiński - kierownik
 2. prof. dr hab. inż. Grzegorz Bąk
 3. prof. dr hab. inż. Adam Stolarski
 4. dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, prof. WAT
 5. dr inż. Waldemar Cichorski
 6. dr inż. Mirosław Kwolek
 7. dr inż. Marcin Małek
 8. dr inż. Sławomir Onopiuk
 9. dr inż. Mariusz Owczarek
 10. dr inż. Anna Szcześniak
 11. dr inż. Paweł Szklennik
 12. mgr inż. Waldemar Łasica
 13. mgr inż. Marlena Niedziałek
 14. mgr inż. Sylwia Pogonowska - Płatek

Dane kontaktowe w/w osób w dziale - PRACOWNICY