• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

kautKomisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych KAUT udzieliła akredytacji kierunkowi studiów Budownictwo prowadzonemu w Wojskowej Akademii Technicznej przez Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji na okres 5 lat, czyli na lata akademickie od 2017/2018 do 2022/2023. Decyzja w powyższej sprawie została podjęta na podstawie przedstawionych dokumentów akredytacyjnych oraz Raportu Zespołu Oceniającego na posiedzeniu plenarnym Komisji, które odbyło się w Szczecinie 15 czerwca 2018 r. Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Komisją Akredytacyjną Uczelni Technicznych a European NetWork for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) nadane Wydziałowi wyróżnienie jest równocześnie europejskim certyfikatem jakości EUR-ACE Label.

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w Uchwale Nr 700/2015 z dnia 3 września 2015 r. oceniło pozytywnie jakość kształcenia na kierunku "geodezja i kartografia" prowadzonym na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Akredytacja Państwowej Komisji Akredytacyjnej obowiązuje do roku akademickiego 2020/2021.

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w Uchwale Nr 701/2015 z dnia 3 września 2015 r. oceniło pozytywnie jakość kształcenia na kierunku "budownictwo" prowadzonym na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Akredytacja Państwowej Komisji Akredytacyjnej obowiązuje do roku akademickiego 2020/2021.

Back to top