• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w Uchwale Nr 700/2015 z dnia 3 września 2015 r. oceniło pozytywnie jakość kształcenia na kierunku "geodezja i kartografia" prowadzonym na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Akredytacja Państwowej Komisji Akredytacyjnej obowiązuje do roku akademickiego 2020/2021.

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w Uchwale Nr 701/2015 z dnia 3 września 2015 r. oceniło pozytywnie jakość kształcenia na kierunku "budownictwo" prowadzonym na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Akredytacja Państwowej Komisji Akredytacyjnej obowiązuje do roku akademickiego 2020/2021.

Back to top