kautKomisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych KAUT udzieliła akredytacji kierunkowi studiów Budownictwo prowadzonemu w Wojskowej Akademii Technicznej przez Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji na okres 5 lat, czyli na lata akademickie od 2017/2018 do 2022/2023. Decyzja w powyższej sprawie została podjęta na podstawie przedstawionych dokumentów akredytacyjnych oraz Raportu Zespołu Oceniającego na posiedzeniu plenarnym Komisji, które odbyło się w Szczecinie 15 czerwca 2018 r. Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Komisją Akredytacyjną Uczelni Technicznych a European NetWork for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) nadane Wydziałowi wyróżnienie jest równocześnie europejskim certyfikatem jakości EUR-ACE Label.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Uchwale Nr 700/2015 z dnia 3 września 2015 r. oceniło pozytywnie jakość kształcenia na kierunku "geodezja i kartografia" prowadzonym na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej obowiązuje do roku akademickiego 2020/2021.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Uchwale Nr 685/2021 z dnia 22 lipca 2021 r. oceniło pozytywnie jakość kształcenia na kierunku "budownictwo" prowadzonym na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej obowiązuje do roku akademickiego 2026/2027.