Informujemy, że studenci i wykładowcy WIG, mogą założyć w CCP swoje konto, spełniając odpowiednie kryteria rejestracji, czyli podać w formularzu rejestracyjnym prawidłowe dane. Cały prawidłowy proces rejestracji został opisany w linku menu POMOC CENTRUM.

Ze względu na przypadki nieprawidłowych prób rejestracji (szczególnie studentów pierwszych roczników - UWAGA!!! Studenci I roczników, którzy nie dostali indeksów i nie posiadają informacji o numerze albumu informujemy, że jest on zawarty na legitymacji studenckiej w jej lewym dolnym rogu. Proszę nie mylić z numerem legitymacji.) przypominamy o prawidłowym procesie zakładania kont i rejestracji. Przeczytaj informacje aby utworzyć konto studenta lub konto wykładowcy. Niepoprawne próby rejestracji będą bez powiadamiania kasowane i nieaktywowane przez administratora. Sama rejestracja daje możliwość zalogowania się do centrum, ale dopiero zatwierdzone konto przez administratora ma pełny dostęp do danych.