Szkoła Doktorska Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego jest pierwszą szkołą doktorską w wyższym szkolnictwie wojskowym w Polsce. Jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Akademii, której podstawowym zadaniem jest organizacja procesu kształcenia oraz ewaluacja postępów i administracyjne wsparcie doktorantów.

Szkoła Doktorska prowadzi kształcenie doktorantów w trzech dziedzinach nauki i siedmiu dyscyplinach naukowych:

  • dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • automatyka, elektronika i elektrotechnika,
  • informatyka techniczna i telekomunikacja,
  • inżynieria lądowa i transport,
  • inżynieria materiałowa,
  • inżynieria mechaniczna,
  • dziedzina nauk społecznych
  • nauki o bezpieczeństwie,
  • dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki chemiczne.

Więcej informacji o Szkole Doktorskiej…

Szkoła Doktorska w BIP WAT...