• Obraz Wejście do budynku 53
 • Obraz studenci WIG
 • Obraz studenci WIG
 • Obraz klaster Phenix
 • Obraz ogródek meteorologiczny
 • Obraz laboratoria WIG
 • Obraz laboratoria WIG
 • Obraz sprzęt geodezyjny WIG
 • Obraz sprzęt topograficzny WIG

Szkoła Doktorska Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego jest pierwszą szkołą doktorską w wyższym szkolnictwie wojskowym w Polsce. Jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Akademii, której podstawowym zadaniem jest organizacja procesu kształcenia oraz ewaluacja postępów i administracyjne wsparcie doktorantów.

Szkoła Doktorska prowadzi kształcenie doktorantów w trzech dziedzinach nauki i siedmiu dyscyplinach naukowych:

 • dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika,
 • informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • inżynieria lądowa i transport,
 • inżynieria materiałowa,
 • inżynieria mechaniczna,
 • dziedzina nauk społecznych
 • nauki o bezpieczeństwie,
 • dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne.

Więcej informacji o Szkole Doktorskiej…

Szkoła Doktorska w BIP WAT...

Back to top