logo laboratorium badawcze WIG
 

Dane adresowe:
Wojskowa Akademia Techniczna - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Laboratorium Badawcze WIG (LBW)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; 00-908 Warszawa, (budynek 58 pok. 20)
tel. (+48) 261 839 754; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; strona www: https://laboratorium.wig.wat.edu.pl

 

 

Kierownik Laboratorium
mgr inż. Emil Kardaszuk
tel. 261 837 636, bud. 58 pok. 20
Z-ca Kierownika Laboratorium
dr inż. Marcin Małek
tel. 261 837 636, bud. 58 pok. 20
    
 
Kierownik ds. jakości
mgr inż. Katarzyna Jurkowska-Kukla
tel. 261 839 754

 

Personel Laboratorium:

 1. mgr inż. Emil Kardaszuk - kierownik
 2. dr inż. Marcin Małek - z-ca kierownika
 3. mgr inż. Katarzyna Jurkowska - Kukla - kierownik ds. jakości
 4. mgr inż. Waldemar Łasica
 5. mgr Michał Gregorczyk
 6. mgr Olga Kamińska
 7. mgr Anna Choma-Bronowicz

Dane kontaktowe w/w osób w dziale - PRACOWNICY


Laboratorium Badawcze WIG (akredytowane) posiada Certyfikat AB 1887 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzający, że zostały spełnione wymagania zawarte w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Laboratorium jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB zarejestrowanym pod numerem 1152.

   
AB 1887   Certyfikat akredytacji   ILAC MRALaboratorium Badawcze Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji powstało 1 grudnia 2021 r. (zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 57/RKR/2021 z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji).

W strukturze Laboratorium funkcjonują:
1. Pracownia Inżynierii Lądowej,
2. Pracownia Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji.

Bazując na najnowszych technologiach oraz dysponując doświadczonym i wyspecjalizowanym personelem, Laboratorium gwarantuje realizację Polityki Jakości działając zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacji.

Działalność laboratoryjna jest zorganizowana i zarządzana w taki sposób, aby chronić bezstronność.

Polityka Jakości oraz funkcjonowanie systemu są systematycznie nadzorowane poprzez audyty wewnętrzne i przeglądy zarządzania.

Laboratorium uznaje za poufne wszystkie informacje uzyskane od Klienta, bądź wytworzone podczas działalności laboratoryjnej, poza informacjami, które Klient udostępnia publicznie lub kiedy pomiędzy Laboratorium a Klientem uzgodniono inaczej.

Każde zlecenie traktowane jest indywidualnie, dzięki czemu wszystkie badania prowadzone są w sposób bezstronny, niezależny, poufny i kompetentny.

Kwalifikacje personelu są podnoszone systematycznie poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych.

Laboratorium prowadzi prace badawcze z zakresu inżynierii lądowej oraz charakteryzacji materiałów. W ramach realizacji badań Laboratorium przeprowadza analizy fizyko-mechaniczno-chemiczne próbek dostarczonych przez Klientów. W zakres działalności Laboratorium wchodzą analizy wytrzymałości mechanicznej próbek wraz z określeniem ich odporności na warunki atmosferyczne w postaci mrozoodporności oraz analiza nasiąkliwości i gęstość. Więcej o badaniach w zakładce BADANIA.

Laboratorium specjalizuje się w wykonywaniu:

 • badań
 • ekspertyz
 • opinii technicznych
 • analiz
 • audytów energetycznych budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej (świadectwo energetyczne budynku).

Zapraszamy do współpracy.

Pliki do pobrania:

1. document Wzór zlecenia wewnętrznego 26.10.2023 (181 KB) - formularz plik w formacie (.docx) (uwaga - druk wewnętrzny)
3. pdf Zakres akredytacji AB 1887 (255 KB) - plik w formacie (.pdf)

LINK - https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201887,podmiot.html


Laboratorium prowadzi prace badawcze z zakresu inżynierii lądowej, geodezji oraz charakteryzacji materiałów. Specjalizuje się w wykonywaniu ekspertyz, opinii technicznych i analiz materiałów oraz badań dokładności instrumentów geodezyjnych. Laboratorium prowadzi badania w zakresie:

 • odporności korozyjnej elementów i materiałów budowlanych na działanie soli w wysokim stężeniu;
 • odporności starzeniowej elementów i materiałów budowlanych na promieniowanie z zakresu UV;
 • odporności starzeniowej i fotostabilności elementów i materiałów budowlanych na promieniowanie z zakresu ksenonowego;
 • odporności elementów i materiałów budowlanych na działanie szoku termicznego w zakresie od -70 st.C do 300 st.C;
 • mikrostruktury wraz z określeniem chropowatości powierzchni wielkogabarytowych elementów i materiałów budowlanych;
 • tworzenia rozkładu i map chropowatości powierzchni analizowanych elementów i materiałów budowlanych;
 • szczegółowej analizy mikrostruktury i składu chemicznego technikami SEM EDS dla materiałów zarówno przewodzących jak i nieprzewodzących;
 • rozkładu TG/DSC wraz z analizą składu widzialnych gazów przy użyciu spektrometru mas;
 • wyznaczania udziału procentowego cząstek występujących w strukturze materiału lub elementu budowlanego;
 • odporności udarowej elementów i materiałów budowlanych w zakresie od 0-750J;
 • mieszanki betonowej i stwardniałego betonu;
 • wytrzymałości na ściskanie i zginanie;
 • gęstości betonu;
 • głębokości penetracji wody pod ciśnieniem;
 • przepuszczalności wody przez beton (wodoszczelność);
 • nasiąkliwości betonu;
 • mrozoodporności betonu;
 • nieniszczącym określającym wytrzymałość na ściskanie oraz moduł sprężystości podłużnej;
 • specjalistyczne – określające wielkość i rozłożenie porów powietrznych w stwardniałym betonie;
 • reologii mas cementowych, płynnych dodatków do materiałów budowlanych oraz charakterystyki histerezy substancji;
 • struktury materiałów budowlanych z użyciem metod optycznych i skaningowych;
 • rozkładu wielkości cząstek z analizą optyczną i geometryczną ich powierzchni;
 • rozkładu potencjału Zeta cząstek;
 • prototypowania wytwarzanych struktur za pomocą technik druku 3D;
 • wpływu temperatury na właściwości materiałów budowlanych;
 • określające początek i koniec czasu wiązania materiałów używanych w budownictwie;
 • określenia fizyki ciepła materiałów izolacyjnych;
 • określania rozkładu temperatur z użyciem metod termowizyjnych;
 • wzorcowania kąta i odległości wraz z zewnętrzną bazą dalmierczą - pomiary dokładności instrumentów geodezyjnych, w szczególności w zakresie oceny rzeczywistej dokładności oferowanej przez dany instrument w celu stwierdzenia poprawności jego działania oraz zapewnienia najwyższej możliwej dokładności, zgodnie ze specyfikacją producenta. Możliwość oceny dokładności instrumentów geodezyjnych w zakresie kontroli dokładności pomiaru kąta i odległości;
 • monitorowania usługi publicznej o regulowanym dostępie systemu GALILEO (ang. Public Regulated Service – PRS). Nawigacyjna usługa zapewniająca lepszą ciągłość odbioru danych, szczególnie w przypadku zakłóceń czynnikami zewnętrznymi, w tym celowych;
 • testów i walidacji odbiorników GNSS (ang. Global Navigation Satelite Systems) oraz badań nad ich odpornością na celowe zakłócanie sygnału. Analiza zestawów odbiorczych GNSS będących w posiadaniu sił zbrojnych, w tym odbiorników GNSS przygotowanych do odbioru kodów Y, M i CA (tzw. YMCA). Zwiększy to dokładność i niezawodność infrastruktury nawigacyjnej stosowanej przez służby i instytucje z obszaru bezpieczeństwa i obronności.

Laboratorium wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt, w skład którego wchodzą m.in.:

 • komora solna – Q-FOG CRH 600-HSC;
 • komora szokowa – ShockEvent T/120/V2 Weisstechnik;
 • młot Charpy’ego PSd 750 – 1422;
 • komora starzeniowa QUV/SPRAY/RP;
 • komora starzeniowa Q-SUN Xe-3 Xenon;
 • skaningowy mikroskop elektronowy SEM z analizatorem EDS model LMH;
 • skaningowy mikroskop elektronowy SEM z analizatorem EDS model GMU;
 • optyczny analizator profilu i chropowatości powierzchni Keyence VX 7100;
 • maszyna wytrzymałościowa Form Test Mega 3000-150. Kolumnowa prasa wytrzymałościowa do badań na ściskanie, spełniająca surowe wymogi 1 klasy dokładności według normy ISO 7500-1;
 • specjalistyczna komora do badania mrozoodporności materiałów budowlanych. Umożliwia cykliczne zamrażanie w powietrzu oraz rozmrażane w wodzie lub powietrzu betonu, kruszyw, cementów, zapraw, materiałów budowlanych oraz odporności betonu na środki odladzające. Programator daje możliwość ustawienia własnych procedur testowych;
 • zestaw urządzeń do określania charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie. W skład zestawu wchodzą: urządzenie optyczne LIM Concret, polerka automatyczna Buehler Eco Met 300, piec do wygrzewania próbek Thermo Science, mikroskop Nikon SMZ 1270 i przecinarka  do próbek Norton Clipper CM501;
 • aparat do badania głębokości penetracji wody pod ciśnieniem próbek z betonu cementowego według normy PN-EN 12390-08, CONTROLS Typ 55-C0246/6 o maksymalnym ciśnieniu roboczym 10 barów. Wyposażony w system pomiaru objętości wody wchłoniętej przez każdą z badanych próbektarcza Boehmego do badania ścieralności materiałów budowlanych według norm EN 1338, EN 1339, EN 1340, EN 1341, EN 1342, EN 13318, EN 13813, EN 13748-1, EN 13748-2 oraz EN 13892-3;
 • urządzenie do badania częstotliwości rezonansowej Emodumeter V-E-400;
 • aparat Dyne E-module RA 100;
 • prasa hydrauliczna Testing 5000 Kn z trawersami do badań wielkogabarytowych;
 • komora klimatyczna K-015. Umożliwia przechowywanie próbek w ściśle sprecyzowanych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych zgodnie z normami PN-N 12390-1 oraz PN-EN 12390-2;
 • mikroskopy optyczne o powiększeniu do 40x oraz do 1000x (mikroskop odbiciowo-transmisyjny Opta-Tech LAB 40M, mikroskop stereoskopowy Opta-Tech SK-392 LED);
 • reometr cyfrowy Ametek Brookfield DV3THA EXTRA wraz z wyposażeniem;
 • drukarka 3D Raise3D PRO 2 Plus. Wytwarzanie trójwymiarowych, fizycznych obiektów na podstawie komputerowego projektu modelu. Drukowanie struktur zbrojeniowych, modeli 3D, części 3D. Drukowanie modeli 3D z użyciem różnych filamentów metodą warstwa po warstwie zgodnie z danym projektem;
 • kamera dynamiczna Vision Research. Kamera do badania zjawisk szybkozmiennych w czasie, kamera dynamiczna Phantom MIRO LC310 wraz z oprzyrządowaniem rejestrująca badania w technologii Slow Motion, tj. zestaw lamp oświetleniowych, wymienne obiektywy, komputer z profesjonalnym oprogramowaniem do analizy poklatkowej obrazu (oprogramowanie TEMA Motion 2D);
 • penetrometr R/RE085. Badanie konsystencji zapraw murarskich oraz wapna budowlanego zgodne z normą PN-EN 1015-4;
 • stolik do badania rozpływu zapraw. Badanie stopnia rozpływu i konsystencji świeżych zapraw zgodne z normą PN-EN 1015-3 oraz PN-EN 459-2;
 • automatyczny aparat Vicata Vicamatic. Badanie początku i końca czasu wiązania materiałów budowlanych, tj. zaprawy, cementu, gipsu, spoiw cementowo-popiołowych, past. Badania zgodne z normami: PN-EN 196-3, PN-EN 13279-2, PN-EN 480-2, ASTM C191, ASTM C187;
 • zestaw pierścień Le Chateliera. Badanie zmian objętości cementu zgodne z normą PN-EN 196-3;
 • analizator BeNano 90 ZETA-3P Instruments Bettersiaer. Pomiar potencjału Zeta występujący w warstwie podwójnej przy powierzchni zdyspergowanych cząstek (parametr do określania stabilności układów koloidalnych);
 • piec muflowy SNOL 13.1100 LHM01. Uniwersalny laboratoryjny piec jednokomorowy do badań termicznych materiałów, obróbka cieplna do 1100°C;
 • termometr PT-411 Elmetron. Precyzyjne pomiary temperatury w zakresie od -70°C do + 400°C wraz z czujnikiem temperatury CT2S-121 z rezystorem Pt-1000S o podwyższonej dokładności;
 • multimetr cyfrowy BM807Sm BRYMEN. Pomiar częstotliwości, napięcia AC, napięcia DC, pojemności, prądu AC, prądu DC, rezystancji i temperatury. Zgodność z normami EN61010 600V CAT III, EN61010 1000V CAT II;
 • kamera termowizyjna FLUKE TIR1. Analiza termograficzna powierzchni materiałów, elewacji, mostków termicznych przegród budowlanych w zakresie pomiarowym -20°C do + 100°C;
 • zestaw do badania parametrów cieplnych materiałów budowlanych Isomet 2214 z sondą igłową i powierzchniową;
 • zestaw do badania komfortu cieplnego, systemów wentylacji i klimatyzacji Testo 480 z zestawem sond pomiarowych. Zestaw pomiarowy złożony z miernika wielofunkcyjnego Testo 480 rejestrującego dane pomiarowe, wyposażony w sondy pomiarowe, tj. termometr kulisty 150 mm, sonda wiatraczkowa, sonda termiczna, sonda pomiaru stężenia CO2, ciśnienia i ciśnienia absolutnego, termometr kulisty, sonda wilgotności;
 • wzorcowanie kąta - głównym elementem wyposażenia, służącym jako wzorzec kątów, jest system kolimatorów składający się z 6 lunet oraz stanowiska pomiarowego usytułowanych na słupach betonowych (5 słupów o konstrukcji nie powiązanej z konstrukcją budynku). Elementami dodatkowymi będą dodatkowe przymiary miernicze - łaty oraz pryzmaty rozmieszczone na adapterach i przytwierdzone do ścian pomieszczenia;
 • wzorcowania długości - wewnętrzna baza łamana - baza podwieszana - tachimetr wraz z zestawem luster autokolimacyjnych. Stanowisko pomiarowe na słupie o konstrukcji niezależnej od konstrukcji budynku, pryzmaty rozmieszczone na adapterach i przytwierdzone do ścian pomieszczenia;
 • wzorcowanie długości - baza zewnętrzna - badanie dalmierzy, w tym wyznaczanie stałej dodawania zestawu dalmierz - reflektor;
 • sprzęt umożliwiający przygotowanie próbek betonowych do badań oraz właściwą ich pielęgnację w trakcie dojrzewania, np. zestawy normowych form, stoły wibracyjne, poryzometry i zbiorniki na próbki z termoregulacją.

Laboratorium oferuje szkolenia obejmujące zajęcia teoretyczne oraz praktyczne w następujących obszarach:

 • innowacyjne materiały budowlane - ekobetony,
 • technologia materiałów budowlanych,
 • projektowanie i technologia betonu,
 • badania laboratoryjne mieszanek betonowych i betonów.

Zasoby Laboratorium umożliwiają:

 • wykonanie badań, ekspertyz, opinii technicznych i analiz w zakresie materiałów budowlanych;
 • zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w obszarach innowacyjnych materiałów budowlanych oraz projektowania i technologii betonu;
 • wykonanie badań dokładności instrumentów geodezyjnych.