Dnia 16.06.2014r., miały miejsce międzynarodowe warsztaty pod nazwą „Earsel ISPRS Young Scientist Days 2014”. Warsztaty zorganizował Zakład Teledetekcji i Fotogrametrii WIG we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Tematyka warsztatów dotyczyła pozyskiwania i przetwarzania danych z UAV dla potrzeb monitoringu środowiska. W warsztatach wzięło udział około 40 uczestników.

W dniu 18.04.2013 roku zakończyło się cykliczne sympozjum dotyczące pływów Ziemi ETS2013 (Earth Tide Symposium) organizowane w Warszawie przez Centrum Geomatyki Stosowanej. W konferencji wzięło udział ponad 70 zagranicznych naukowców z większości krajów europejskich, Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Chin. Impreza trwająca 4 dni podzielona była na 7 sesji tematycznych związanych z badaniami pola ciężkości Ziemi (grawimetria, klinometria i ekstensometria), systemami wysokościowymi, efektami środowiskowymi w grawimetrii oraz zastosowaniem technik kosmicznych w badaniu zmian pola grawitacyjnego Ziemi. Zaprezentowano w sumie 55 prezentacji ustnych oraz 32 prezentacje posterowe. Spotkanie odbyło się w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej.

W dniach 18-19.11.2010 r. miały miejsce międzynarodowe warsztaty Lokalnych Centrów Analiz. Organizację warsztatów powierzono Wydziałowi w związku z decyzją Grupy Roboczej EUREF (Podkomisja Międzynarodowej Asocjacji Geodezji ds. Europejskiego Układu Odniesienia) o utworzeniu 17-ego Lokalnego Centrum Analiz, zlokalizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej.