• Obraz Wejście do budynku 53
 • Obraz studenci WIG
 • Obraz studenci WIG
 • Obraz klaster Phenix
 • Obraz ogródek meteorologiczny
 • Obraz laboratoria WIG
 • Obraz laboratoria WIG
 • Obraz sprzęt geodezyjny WIG
 • Obraz sprzęt topograficzny WIG

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. FUNKCJONOWANIA SYSTEMU JAKOŚCI

KSZTAŁCENIA NA KADENCJĘ 2020 - 2024

W skład komisji wchodzą:

I. przewodniczący komisji - dr inż. Aleksandra Bąk - pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia

II. członkowie:

 1. płk dr inż. Paweł Kamiński - zastępca dziekana
 2. dr inż. Sławomir Pietrek, prof. WAT - prodziekan ds. kształcenia
 3. dr inż. Agata Orych - prodziekan ds. studentów
 4. prof. dr hab. inż. Grzegorz Bąk - kierownik studiów doktoranckich
 5. ppłk dr inż. Mieczysław Piechota - zastępca dyrektora Instytutu Inżynierii Lądowej
 6. dr hab. inż. Damian Wierzbicki, prof. WAT - zastępca dyrektora Instytutu Geodezji
 7. mgr Jacek Szczygłowski - kierownik dziekanatu
 8. dr inż. Sławomir Onopiuk
 9. dr inż. Dariusz Chaładyniak
 10. mgr inż. Damian Kiliszek - przedstawiciel doktorantów
 11. Edyta Hrehorowicz - przedstawiciel studentów studiów I stopnia w dyscyplinie "Inżynieria Lądowa i Transport"
 12. Mateusz Lisek - przedstawiciel studentów studiów II stopnia w dyscyplinie "Inżynieria Lądowa i Transport"

III. sekretarz:

 1. Aneta Mościcka

Back to top