WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. FUNKCJONOWANIA SYSTEMU JAKOŚCI

KSZTAŁCENIA NA KADENCJĘ 2020 - 2024

W skład komisji wchodzą:

I. przewodniczący komisji - dr inż. Aleksandra Bąk - pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia

II. członkowie:

 1. płk dr inż. Paweł Kamiński - zastępca dziekana
 2. dr inż. Anna Szcześniak - prodziekan ds. kształcenia
 3. dr inż. Agata Orych - prodziekan ds. studenckich
 4. mjr mgr inż. Paweł Muzolf - zastępca dyrektora Instytutu Inżynierii Lądowej
 5. mjr dr inż. Marek Wyszyński - zastępca dyrektora Instytutu Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji
 6. por. dr inż. Marcin Walkowiak - zastępca kierownika Katedry Rozpoznania Obrazowego
 7. mgr Jacek Szczygłowski - kierownik dziekanatu
 8. dr inż. Aneta Brzuzy
 9. dr inż. Dariusz Chaładyniak
 10. kpt. mgr inż. Kamil Sobczyk - przedstawiciel doktorantów
 11. Maciej Czerski - przedstawiciel studentów
 12. Daniel Staniszewski - przedstawiciel studentów

III. sekretarz:

 1. mgr Izabela Wysocka