WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. FUNKCJONOWANIA SYSTEMU JAKOŚCI

KSZTAŁCENIA NA KADENCJĘ 2016 - 2020

W skład komisji wchodzą:

I. przewodniczący komisji - dr inż. Aleksandra Bąk - pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia

II. członkowie:

1. płk dr inż. Paweł Kamiński - zastępca dziekana
2. dr inż. Sławomir Pietrek - prodziekan ds. studentów
3. dr hab. inż. Włodzimierz Idczak - prodziekan ds. kształcenia
4. prof. Grzegorz Bąk - kierownik studiów doktoranckich
5. dr inż. Jarosław Siwiński - z-ca kierownika Katedry Budownictwa Ogólnego i Infrastruktury Wojskowej
6. ppłk dr inż. Mieczysław Piechota - z-ca kierownika Katedry Budownictwa Komunikacyjnego i Inżynierii Wojskowej
7. dr inż. Anna Fryśkowska-Skibniewska - z-ca dyrektora Instytutu Geodezji
8. mgr Jacek Szczygłowski - kierownik dziekanatu
9. dr inż. Sławomir Onopiuk
10. dr inż. Bogdan Wojewódzki
11. mgr inż. Damian Kiliszek - przedstawiciel doktorantów
12. Justyna Kuna - przedstawiciel studentów studiów I  stopnia   kierunku Geodezja i kartografia
13. Paulina Gajownik - przedstawiciel studentów studiów II stopnia  kierunku  Geodezja i kartografia
14. Robert Żurawski - przedstawiciel studentów studiów I stopnia kierunku  Budownictwo
15. Marek Świerzbin - przedstawiciel studentów studiów II stopnia kierunku  Budownictwo

III. sekretarz:

1. mgr Izabela Wysocka

Back to top