• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

Uwaga studenci, doktoranci, absolwenci. 

Komisja Rekrutacyjna programu Erasmus +

Szanowni Państwo, w dniu 25.04.2018 r. od godziny 8:30, w sali nr 91, w budynku nr 100 odbywać się będą rozmowy rekrutacyjne do udziału w programie Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 (wyjazd na studia) i w roku akademickim 2017/2018 (wyjazd na praktykę). Rozmowy rekrutacyjne odbywać się będą w następującej kolejności: IOE - godz. 8:30, WEL - godz. 8:30, WiG - godz. 8:40, WTC - godz. 8:40, WCY - godz. 9:15, WLO - godz. 9:40, - godz. 10:00, WME - godz. 10:20.

Dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć:
1. formularz zgłoszeniowy podpisany przez koordynatora wydziałowego (do pobrania na stronie WAT dotyczącej programu Erasmus+);
2. zaświadczenie ze Studium Języków Obcych potwierdzające poziom znajomości języka obcego lub inne zaświadczenie potwierdzające poziom znajomości języka obcego zaopiniowane przez Studium Języków Obcych;
3. list motywacyjny podpisany odręcznie;
4. list akceptacyjny z uczelni lub instytucji zagranicznej (w przypadku zgłoszenia na praktykę);
5. opinia promotora pracy dyplomowej (w przypadku studenta ostatniego roku studiów);
6. dokument potwierdzający działalność uczelnianą, pozauczelnianą lub dodatkowe osiągnięcia (fakultatywnie).

Absolwenci każdego stopnia studiów mają możliwość wyjazdu na staż absolwencki pod warunkiem zakwalifikowania się do udziału w programie Erasmus+ na ostatnim roku studiów.

Na stronie głównej WAT znajdują się wyniki rekrutacji do programu Erasmus+ (wyjazd na studia).

 

AKTUALNE WIADOMOŚCI O PROGRAMIE:

Dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć to:

1. formularz zgłoszeniowy podpisany przez koordynatora wydziałowego (do pobrania na stronie WAT dotyczącej programu Erasmus+);
2. zaświadczenie ze Studium Języków Obcych potwierdzające poziom znajomości języka obcego lub inne zaświadczenie potwierdzające poziom znajomości języka obcego zaopiniowane przez Studium Języków Obcych;
3. list motywacyjny podpisany odręcznie;
4. list akceptacyjny z uczelni lub instytucji zagranicznej (w przypadku zgłoszenia na praktykę);
5. opinia promotora pracy dyplomowej (w przypadku studenta ostatniego roku studiów);
6. dokument potwierdzający działalność uczelnianą, pozauczelnianą lub dodatkowe osiągnięcia (fakultatywnie).

Absolwenci każdego stopnia studiów mają możliwość wyjazdu na staż absolwencki pod warunkiem zakwalifikowania się do udziału w programie Erasmus+ na ostatnim roku studiów. Szczegóły na stronie WAT Erasmus+.

Back to top