Uwaga studenci, doktoranci, absolwenci. 

Komisja Rekrutacyjna programu Erasmus +

Informujemy, że do 26.10.2018 r. w budynku nr 100 w pokoju nr 88 przyjmujemy dokumenty aplikacyjne na wyjazd w ramach programu Erasmus+ na studia w roku w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019 i praktykę w roku akademickim 2018/2019.

Dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć:
1. formularz zgłoszeniowy podpisany przez koordynatora wydziałowego (do pobrania na stronie WAT dotyczącej programu Erasmus+);
2. zaświadczenie ze Studium Języków Obcych potwierdzające poziom znajomości języka obcego lub inne zaświadczenie potwierdzające poziom znajomości języka obcego zaopiniowane przez Studium Języków Obcych;
3. list motywacyjny podpisany odręcznie;
4. list akceptacyjny z uczelni lub instytucji zagranicznej (w przypadku zgłoszenia na praktykę);
5. opinia promotora pracy dyplomowej (w przypadku studenta ostatniego roku studiów);
6. dokument potwierdzający działalność uczelnianą, pozauczelnianą lub dodatkowe osiągnięcia (fakultatywnie).

Absolwenci każdego stopnia studiów mają możliwość wyjazdu na staż absolwencki pod warunkiem zakwalifikowania się do udziału w programie Erasmus+ na ostatnim roku studiów. Osoby, które nie mają certyfikatu ani zaświadczenia ze Studium Języków Obcych o poziomie znajomości języka obcego, proszone są o zgłaszanie się do Studium Języków Obcych. Spotkania informacyjne dotyczące programu Erasmus+ odbędą się 17.10.2018 r. o godz. 11:40 w budynku 62, sala 55 oraz 25.10.2018 r. o godz. 10:10 w budynku 62, sala 55.

Na stronie głównej WAT znajdują się wyniki rekrutacji do programu Erasmus+ (wyjazd na studia).

Szczegóły na stronie WAT Erasmus+.