• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

Informujemy, że obowiązkowe spotkanie informacyjne dotyczące letnich praktyk studenckich dla studentów studiów stacjonarnych dla specjalności Fotogrametria, teledetekcja i SIG (studia inżynierskie i magisterskie) odbędzie się w dniu 16.05.2018 r. o godz. 15:05 (budynek 58, sala 111).

Serdecznie zapraszamy studentów II roku studiów inżynierskich - stacjonarnych na spotkanie dot. podziału na specjalności, które odbędzie się w dn. 17.05.2018 r. o godz. 15:10 sala 111/58

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.05.2018 r. od godz. 8.30 w sali 111/58 odbędą się obrady XXXIII Seminarium Kół Naukowych Studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji. W Seminarium udział biorą studenci wydziału, którzy są autorami samodzielnej lub zespołowej pracy pozaprogramowej. Zgłoszenia do udziału przyjmują zarządy KNS „GeoPixel” i KNS „Budownictwo”.

Informujemy, że od 30.04.-27.05.2018 r. dostępna jest dla studentów platforma e-learning - www.ebhp.wat.edu.pl. Jest to II termin i zarazem ostateczny. Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 30/RKR/2017 z dnia 21 września 2017r. §4, osoby rozpoczynające studia magisterskie w marcu 2018 mają obowiązek odbyć szkolenie BHP i zdać test na platformie e-learningowe.

Zajęcia dr inż. Anny Szcześniak zaplanowane w dniach 26-29.04.2018 r. odbędą się w innych terminach. Szczegółowe informacje dotyczące zmian w terminach zajęć w grupach szkoleniowych B7B1-2S4, B7I1S4, B7K1S4 oraz B7B1-3N4, B7K1N4 przedstawiono w więcej

Decyzje o stypendium socjalnym, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi do odbioru od 20.04.2018 r. do 25.04.2018 r. w pok. nr 6 w godzinach pracy dziekanatu. Wypłata stypendium nastąpi po odebraniu decyzji stypendialnej i upływie wskazanego w decyzji czasu na złożenia odwołania.

Back to top