Wytyczne dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji w sprawie przeprowadzenia zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych w semestrze zimowym 2020/2021

Podstawa prawna:

  1. Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 2/RKR/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zasad przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
  2. Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 65/RKR/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni oraz przedsięwzięć mających na celu zapobieganie i monitorowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Cała treść wytycznych wraz z załącznikami w pliku TUTAJ.

Dziekan
płk prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski

Informujemy, że Dziekan wydziału ustalił ostateczne terminy i plany sesji egzaminacyjnych semestru zimowego 2020/2021. Znajdują się pod tymi linkami bezpośrednimi - PLANY / TERMINY.

Informujemy, że studenci i doktoranci nadal mogą ubiegać się o stypendia socjale i zapomogi. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju procedura ubiegania się i przyznawania zapomóg jest uproszczona i nie wymaga stosowania k.p.a.

Od dnia 12.12.2020 do odwołania, dyżury kadry kierowniczej odbywają się w trybie zdalnym, za pośrednictwem e-mail lub platformy MS Teams. Dokładny termin spotkania na platformie MS Teams należy uzgodnić z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem bezpośrednio z osobą pełniącą w danym dniu dyżur. Aktualny plan dyżurów znajduje się TUTAJ

Legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta oraz legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności w uczelni. Więcej szczegółów w Informacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ważności legitymacji w czasie stanu epidemii.

Obniżenie wysokości opłat pobieranych od studentów w semestrze zimowym r. a. 2020/2021. Zgodnie z Decyzją Rektora Wojskowej Akademii Technicznej (Nr 373/RKR/2020 z dnia 10 listopada 2020 r.), w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 obniża się o 25% wysokość następujących opłat pobieranych od studentów:

1. za semestr studiów na studiach niestacjonarnych;

2. za powtarzanie semestru studiów.

Opłaty, o których mowa, wniesione w dotychczas obowiązującej wysokości, będą zwracane albo zaliczane na poczet przyszłych lub należnych niewniesionych innych opłat. Zwrot nadpłaty wymaga złożenia przez studenta wniosku, z podaniem numeru konta. Wnioski skierowane do Rektora WAT z prośbą o zwrot nadpłaty należy składać w Dziekanacie lub przesłać podpisane i zeskanowane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że został opublikowany nowy cennik uwzględniający obniżenie opłat czesnego - link TUTAJ. Prosimy wszystkich studentów o zapoznanie się z informacją o wysokości opłaty w systemie USOS.

Back to top