• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

Ze względu na szkolenie pracowników wydziału w dniach 28-29.05.2019 r. Dziekanat wydziału WIG nie będzie obsługiwał studentów. Za zaistniałe nieudogodnienia serdecznie przepraszamy.

Przedłużanie ważności legitymacji studenckiej wraz z wydaniem hologramu rozpocznie się: dla studentów NIESTACJONARNYCH - od 08.03 do 06.04.2019 r. i dla studentów STACJONARNYCH - od 11.03 do 05.04.2019 r. Prosimy o grupowe dostarczanie legitymacji do Dziekanatu (pokój nr 10/58), do godz. 10.00 a po odbiór przedłużonych legitymacji zapraszamy od 13 do 15. Warunkiem otrzymania hologramu jest wpis Studenta na bieżący semestr w systemie USOS.

Studenci rozpoczynający naukę w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 są zobowiązani do zaliczenia szkolenia BHP na stronie https://e-learning.wat.edu.pl do dnia 17.03.2019 r. Szczegóły dotyczące logowania otrzymają Państwo drogą elektroniczną na studencki adres e-mail.

Szanowni studenci. Prace dyplomowe wraz z raportem antyplagiatowym od promotora o dopuszczeniu pracy do recenzji należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Geodezji w terminie: do 07.03.2019 r. godz.12:00

W związku z obowiązkowym sprawdzaniem prac dyplomowych przez system antyplagiatowy (JSA) student zobowiązany jest złożyć w dziekanacie z pracą dyplomową oddzielny dokument - raport otrzymany od promotora.

Urząd m.st. Warszawy zaprasza studentów i absolwentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT do odbycia praktyk w jednostkach i spółkach miejskich. Pełna oferta praktyk jest dostępna  - TUTAJ.

Back to top