Studium Języków Obcych od 12.04.2024 SJO rozpoczyna powtarzanie przedmiotu język angielski za semestr zimowy 2023/24 na studiach wojskowych wszystkich naborów (z wyjątkiem 5 roku). Szczegółowe informacje TUTAJ.

Informujemy, że przedłużanie legitymacji studenckich (ELS) w roku akademickim 2023/2024 w semestrze letnim będzie przebiegało następująco:

Ze względu na bardzo duży ubytek w stanach osobowych grup szkoleniowych po 1 semestrze decyzją dziekana z dnia 29.02.2024 r. następuje redukcja grup szkoleniowych. W semestrze letnim 2023/2024 po reorganizacji studenci z grup likwidowanych podanych poniżej zostają przesunięci do pozostawionych grup.

Przedstawiamy rozkład zajęć dla kursu WOT gr. WIG23BITS6 edycja lato 2023/2024 - kliknij  TUTAJ.

Opłatę za studia (czesne) jak i pozostałe wpłaty Studenci dokonują na indywidualne konta studenckie dostępne w systemie USOS. Studenci I roku studiów niestacjonarnych należność za legitymację studencką wpłacają łącznie z opłatą czesnego za studia za I semestr. Studenci mogą składać wnioski o rozłożenie płatności na raty do dnia 15.03.2024r Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Informujemy, że wszyscy studenci WAT mogą korzystać z różnych rodzajów wsparcia. Są to m.in.