• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

Informujemy, że w okresie wakacyjnym (tj. w okresie od 16.07.2019r. do 22.09.2019r.) obowiązuje nowy harmonogram pracy Dziekanatu Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji. Szczegółowy harmonogram przedstawia się następująco:

Godziny przyjęć - stacionarne (p. 9/58 i 10/58) i niestacjonarne (p. 8/58)

Poniedziałek i Wtorek - 7:45 - 10:00 i 13:00 - 15:15 (10:00 - 13:00 przerwa)
Środa - praca własna dziekanatu
Czwartek i Piątek - 7:45 - 10:00 i 13:00 - 15:15 (10:00 - 13:00 przerwa)
Sobota i Niedziela - Dziekanat nieczynny

Uwaga! Wnioski w indywidualnych sprawach studenckich przyjmowane są w Punkcie Składania Wniosków (recepcja w bud. 58).

Szanowna(y) Studentko(cie). Istnieje jeszcze możliwość uczestniczenia w procesie przeniesienia się na drugi rok studiów wojskowych. Osoby zainteresowane, powinny do końca czerwca 2019 r. złożyć w Sekcji ds. Rekrutacji wniosek o przeniesienie na studia wojskowe.
Szczegóły dostępne w Sekcja ds. Rekrutacji oraz na stronie: https://www.wat.edu.pl/ksztalcenie/rekrutacja/studia-wojskowe/proces-rekrutacji/przeniesienie-studia-wojskowe/. Zapraszamy do rozważenia możliwości przeniesienia na drugi rok studiów „wojskowych”.

mgr inż. Sławomir Szczepański
Kierownik Sekcji ds. Rekrutacji Dział Organizacji Kształcenia
Wojskowa Akademia Techniczna
tel. 261 837 939
e-mail: rekrutacja @wat.edu.pl

Serwis e-Dziekant WIG ma zmieniony adres: https://ewig.wcy.wat.edu.pl/ed2. Na razie jest widoczny z sieci akademickiej, ale w ciągu godziny/dwóch powinien zostać dopisany na poziomie Działu Informatyki do watowskiego DNS i być widoczny również na zewnątrz. Studenci/pracownicy, którzy wykorzystują stary adres, powinni go zmodyfikować, albo wchodzić z odnośnika ze strony WIG - E-DZIEKANAT. Zmiana nazwy uwarunkowana jest uruchomieniem e-Dziekanatu na zastępczym serwerze po awarii serwera produkcyjnego. W najbliższych tygodniach postaramy się naprawić/podmienić właściwy serwer produkcyjny, więc możliwy będzie powrót do poprzedniej nazwy domenowej - https://ewig.wcy.wat.edu.pl/ed/

Przedłużanie ważności legitymacji studenckiej wraz z wydaniem hologramu rozpocznie się: dla studentów NIESTACJONARNYCH - od 08.03 do 06.04.2019 r. i dla studentów STACJONARNYCH - od 11.03 do 05.04.2019 r. Prosimy o grupowe dostarczanie legitymacji do Dziekanatu (pokój nr 10/58), do godz. 10.00 a po odbiór przedłużonych legitymacji zapraszamy od 13 do 15. Warunkiem otrzymania hologramu jest wpis Studenta na bieżący semestr w systemie USOS.

Studenci rozpoczynający naukę w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 są zobowiązani do zaliczenia szkolenia BHP na stronie https://e-learning.wat.edu.pl do dnia 17.03.2019 r. Szczegóły dotyczące logowania otrzymają Państwo drogą elektroniczną na studencki adres e-mail.

W związku z obowiązkowym sprawdzaniem prac dyplomowych przez system antyplagiatowy (JSA) student zobowiązany jest złożyć w dziekanacie z pracą dyplomową oddzielny dokument - raport otrzymany od promotora.

Back to top