• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

Informujemy, że nowym dodatkowym warunkiem dopuszczenia do egzaminów dyplomowych jest rozliczenie się z karty obiegowej studenta. Pozostałe warunki dopuszczenia do egzaminu pozostają bez zmian - ZOBACZ TUTAJ. Po obronie pracę zbiera Sekretarz i zdaje do Dziekanatu bud. 58 pok. nr 6.

Przedłużanie ważności legitymacji studenckiej wraz z wydaniem hologramu rozpocznie się: dla studentów niestacjonarnych - od 11.10.2019 r. oraz dla studentów stacjonarnych - od 15.10.2019 r. Prosimy o grupowe dostarczanie legitymacji do Dziekanatu (pokój nr 10/58), do godz. 10.00 a po odbiór przedłużonych legitymacji zapraszamy od 13.00 do 15.00. Warunkiem otrzymania hologramu jest wpis Studenta na bieżący semestr w systemie USOS.

Od semestru zimowego 2019/2020 wnioski o stypendia socjalne będą przyjmowane i rozpatrywane przez Dział Spraw Studenckich w budynku AW 6 pok. 35 i 37 (dawny DS 2 cywilny) wejście od boku budynku. Telefony: 261 837 871, 261 837 290

Informujemy wszystkich studentów, że od dzisiaj tj. 29.07.2019r. wszelkie opłaty mają być dokonywane na indywidualne rachunki bankowe przydzielone studentom, a w przypadku opłat do 100 zł istnieje możliwość wniesienia wpłaty w kasie WAT (bud. 100 pok. nr 7). W Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji nie są przyjmowane żadne wpłaty gotówkowe. Uwaga! - studenci II,III i IV rocznika oraz studenci I roku 2 stopnia, którzy chcą rozłożyć opłaty za czesne na raty, muszą złożyć wnioski do dnia 05.10.2019r,

Serwis e-Dziekant WIG ma zmieniony adres: https://ewig.wcy.wat.edu.pl/ed2. Na razie jest widoczny z sieci akademickiej, ale w ciągu godziny/dwóch powinien zostać dopisany na poziomie Działu Informatyki do watowskiego DNS i być widoczny również na zewnątrz. Studenci/pracownicy, którzy wykorzystują stary adres, powinni go zmodyfikować, albo wchodzić z odnośnika ze strony WIG - E-DZIEKANAT. Zmiana nazwy uwarunkowana jest uruchomieniem e-Dziekanatu na zastępczym serwerze po awarii serwera produkcyjnego. W najbliższych tygodniach postaramy się naprawić/podmienić właściwy serwer produkcyjny, więc możliwy będzie powrót do poprzedniej nazwy domenowej - https://ewig.wcy.wat.edu.pl/ed/

W związku z obowiązkowym sprawdzaniem prac dyplomowych przez system antyplagiatowy (JSA) student zobowiązany jest złożyć w dziekanacie z pracą dyplomową oddzielny dokument - raport otrzymany od promotora.

Back to top