Dystrybucja oprogramowania WAT

Wszystkie szczegóły dotyczące pozyskiwania i instalacji oprogramowania przez pracowników i studentów zostały opisane szczegółowo na stronie głównej WAT w menu Rozwój pozycja Dystrybucja Oprogramowania lub bezpośrednio pod adresem Dystrybucja oprogramowania WAT w poszczególnych sekcjach / zakładkach.