Wszystkie szczegóły dotyczące pozyskiwania i instalacji oprogramowania przez pracowników i studentów zostały opisane szczegółowo na stronie głównej WAT w menu Rozwój pozycja Dystrybucja Oprogramowania lub bezpośrednio pod adresem www.wat.edu.pl/?page_id=9188 w poszczególnych sekcjach / zakładkach.

Back to top