Podpisanie umowy Leica

Umowa współpracy pomiędzy Leica Geosystems a Akademią została podpisana w dniu 23.02.2007. Z ramienia Leica podpisywał dyrektor zarządzający - Pan Dariusz Skiba. Na spotkaniu byli: dziekan WIG prof. Ireneusz Winnicki, prodziekan dr hab.inż. Mariusz Figurski oraz Szef Katedry Geodezji dr hab.inż. Andrzej Klewski. Leica Geosystems oferuje szeroki zakres produktów, rozwiązań oraz usług dla wielu różnych branż, w szczególności w zakresie technik pomiarów geodezyjnych, a jednocześnie Akademia zainteresowana jest wdrażaniem tych rozwiązań do procesu dydaktycznego i badawczego.Strony ustaliły, że podejmują się współpracy w zakresie: wdrażania do programu studiów dziennych i podyplomowych informacji o produktach Leica, ustalania tematów prac magisterskich/dyplomowych dla studentów, w których wykorzystywane będą techniki oferowane przez Leica, współpracy w ramach organizowanych przez strony wykładów lub szkoleń oraz pokazów.

Podpisanie umowy Leica

Leica Geosystems Sp. z o.o.
04-041 Warszawa,
Ul. Ostrobramska 101A
http://www.leica-geosystems.pl