Łukasz AnaszewiczAbsolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT na kierunku budownictwo. W ramach pracy naukowej zajmuję się zagadnieniami projektowania i wykonania materiałów budowlanych oraz analizą pracy materiałów i elementów konstrukcyjnych pod obciążeniem statycznym i dynamicznym. W swojej pracy skupia się przede wszystkim na badaniach nowych ekologicznych betonów.

Bartosz BawiecAbsolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT na kierunku budownictwo. Od 2016 r. jest pracownikiem Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji. W ramach działalności naukowej interesuje się mechaniką konstrukcji, mechaniką ośrodka gruntowego, dynamiką budowli oraz komputerowymi metodami obliczeń konstrukcji.

abak1Absolwentka Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na kierunku Inżynieria Środowiska (2013 r.). Od 2013 r. uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, ukończonych w 2017 roku nadaniem stopień doktora w dyscyplinie inżynieria środowiska, w specjalności: inżynieria wodna. W 2016 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na Politechnice Krakowskiej.

abrzuzy

Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. Doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa – konstrukcje budowlane i inżynierskie. Od 2013 roku jest pracownikiem Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji. Zainteresowania naukowe: mechanika konstrukcji, dynamika budowli, komputerowe wspomaganie projektowania.

rchmielewski2003 r. - Dr nauk technicznych w zakresie budownictwa, Wojskowa Akademia Techniczna, 2003 r., Zainteresowania naukowe: mostowe konstrukcje składane, utrzymanie kolejowych konstrukcji mostowych, wpływ głębokich wykopów na obiektu zabudowy pobliskiej, zasady prowadzenia robót ziemnych w budownictwie inżynieryjno - drogowym, rewitalizacja obiektów zabytkowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

no_foto_wigAbsolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT. Dr nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, specjalność - mechanika konstrukcji. Praca doktorska pt. „Modelowanie nieliniowego zachowania tarcz żelbetowych obciążonych statycznie i dynamicznie”. Zatrudniony na stanowisku adiunkta. 

Karolina Gulańczyk

Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT, specjalność: budowa dróg i mostów oraz architektury i urbanistyki w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. W 2023 r. uzyskała tytuł doktora nauk inżynieryjno - technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa, geodezja i transport na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej.

widczakAbsolwent Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii technicznej, specjalność fizyka jądrowa (1974). 1978 r. - dr nauk technicznych w zakresie budownictwa, specjalność mechanika konstrukcji, Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji (WIG). 1989 - dr hab. nauk technicznych w zakresie budownictwa, specjalność mechanika konstrukcji, WAT, WIG.