• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

gbakAbsolwent Wydziału Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej, specjalność: teoria konstrukcji (1967), w Wojskowej Akademii Technicznej od 1969r. 1973 - dr nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, Wydział Inżynierii Wojskowej Wojskowej Akademii Technicznej. 1983 - dr hab. inż. w dyscyplinie budownictwo, specjalność mechanika konstrukcji, WAT. 1994 - tytuł profesora.

abrzuzyAbsolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, specjalność budownictwo ogólne (2011). Od 2011r. uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, specjalność mechanika konstrukcji. Zatrudniona na stanowisku asystenta naukowo - dydaktycznego od 2013 roku. Zainteresowania naukowe: mechanika konstrukcji, dynamika budowli, komputerowe wspomaganie projektowania.

rchmielewski2003 r. - Dr nauk technicznych w zakresie budownictwa, Wojskowa Akademia Techniczna, 2003 r., Zainteresowania naukowe: mostowe konstrukcje składane, utrzymanie kolejowych konstrukcji mostowych, wpływ głębokich wykopów na obiektu zabudowy pobliskiej, zasady prowadzenia robót ziemnych w budownictwie inżynieryjno - drogowym, rewitalizacja obiektów zabytkowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

no_foto_wigAbsolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT. Dr nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, specjalność - mechanika konstrukcji. Praca doktorska pt. „Modelowanie nieliniowego zachowania tarcz żelbetowych obciążonych statycznie i dynamicznie”. Zatrudniony na stanowisku adiunkta. 

Back to top