System Wsparcia Użytkownika

Dział Informatyki WAT wdrożył nowy centralny System Wsparcia Użytkownika (SWU). System jest dostępny pod bezpośrednim adresem https://pomoc.wat.edu.pl (dostępny również w sieci Internet). Na naszej stronie wydziałowej do Systemu Wsparcia Użytkownika w skrócie (SWU) można wejść klikając w: górne menu - link SWU lub główne menu - pracownicy - System Wsparcia Użytkownika.

Mając na uwadze maksymalne usprawnienie obsługi oraz wyeliminowanie sytuacji nieumyślnego pominięcia/nierozwiązania na czas zgłoszonego telefonicznie problemu, Dział Informatyki uprzejmie prosi, o korzystanie z Systemu wsparcia użytkownika od dnia dzisiejszego, jako podstawowego kanału kontaktowego z administratorami. Po zalogowaniu się do Systemu (login i hasło, jak do poczty), zgłaszający uzyskuje wgląd w zgłoszone zagadnienia, ich szczegóły i stan realizacji, ma również możliwość zakładania nowych zgłoszeń. W przypadku zmiany statusu zgłoszenia, System wyśle stosowną informację pocztą elektroniczną.