<< powrót do Instytutu <<

 
  Dane adresowe:
Wojskowa Akademia Techniczna - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Zakład Inżynierii i Infrastruktury Wojskowej (ZIW)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; 00-908 Warszawa (budynek 57 pok.109)
tel. (+48) 261-83-77-79

 

jsiwinski
Kierownik Zakładu
dr inż. Andrzej Wolniewicz

Nauczyciele akademiccy:

  1. dr inż. Andrzej Wolniewicz - kierownik
  2. płk dr hab. inż. Ryszard Chmielewski, prof. WAT
  3. dr inż. Mieczysław Piechota
  4. dr inż. Leopold Kruszka
  5. mjr mgr inż. Bartosz Januszewski
  6. mjr mgr inż. Paweł Muzolf
  7. kpt. mgr inż. Kamil Sobczyk
  8. kpt. mgr inż. Alicja Ostrowska
  9. mgr inż. Ryszard Rekucki
  10. por. mgr inż. Erik Mikulski

Dane kontaktowe w/w osób w dziale - PRACOWNICY