<< powrót do Instytutu <<

 
  Dane adresowe:
Wojskowa Akademia Techniczna - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Zakład Inżynierii i Infrastruktury Wojskowej (ZIW)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; 00-908 Warszawa (budynek 57 pok.110)
tel. (+48) 261-83-94-56

 

jsiwinski
Kierownik Zakładu
dr inż. Andrzej Wolniewicz

Nauczyciele akademiccy:

 1. dr inż. Andrzej Wolniewicz - kierownik
 2. dr hab. inż. Leszek Opyrchał, prof. WAT
 3. ppłk dr inż. Ryszard Chmielewski
 4. ppłk dr inż. Mieczysław Piechota
 5. dr inż. Łukasz Anaszewicz
 6. dr inż. Aleksandra Bąk
 7. dr inż. Aneta Brzuzy
 8. dr inż. Leopold Kruszka
 9. dr inż. Marian Sobiech
 10. kpt. mgr inż. Bartosz Januszewski
 11. kpt. mgr inż. Paweł Muzolf
 12. mgr inż. Ryszard Rekucki
 13. por. mgr inż. Kamil Sobczyk

Dane kontaktowe w/w osób w dziale - PRACOWNICY