1. płk prof. dr hab. inż. Michał KĘDZIERSKI - przewodniczący RDN - Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji
 2. prof. dr hab. inż. Janusz BOGUSZ - z-ca przewodniczącego RDN
 3. prof. dr hab. inż. Elżbieta BIELECKA
 4. prof. dr hab. inż. Wiesław KOSEK
 5. dr hab. inż. Ireneusz EWIAK
 6. dr hab. inż. Anna FRYŚKOWSKA-SKIBNIEWSKA
 7. dr hab. inż. Anna KŁOS
 8. dr hab. inż. Krzysztof KROSZCZYŃSKI
 9. dr hab. inż. Albina MOŚCICKA
 10. płk dr hab. inż. Krzysztof POKONIECZNY
 11. dr hab. inż. Damian WIERZBICKI
 12. dr hab. inż. Agnieszka ZWIROWICZ-RUTKOWSKA
 13. mgr inż. Sylwia BURDYŃSKA - Sekretarz; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Uprawnienia Rady Naukowej Dyscypliny do nadawania stopni naukowych:

 • doktor nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria lądowa i transport
 • doktor habilitowany nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria lądowa i transport

II. Terminy posiedzeń zwyczajnych Rady Dyscypliny Naukowej ILiT:

 • 6 października 2020 r.
 • 3 listopada 2020r.
 • 1 grudnia 2020r.
 • 12 stycznia 2021 r.
 • 9 lutego 2021 r.
 • 9 marca 2021 r.
 • 6 kwietnia 2021 r.
 • 11 maja 2021 r.
 • 8 czerwca 2021 r.
 • 6 lipca 2021 r.
 • 14 września 2021 r.

Treść uchwał zamieszczono w systemie LEX – Baza Dokumentów WAT

 1. Uchwała nr 1/RDN/ILiT/2021 z 12 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr. inż. Damiana Kiliszka, uczestnika studiów III stopnia
 2. Uchwała nr 2/RDN/ILiT/2021 z 12 stycznia 2021 r.w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr. inż. Waldemara Łasicy, uczestnika studiów III stopnia
 3. Uchwała nr 3/RDN/ILiT/2021 z 12 stycznia 2021 r.w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr. inż. Mariusza Łuniewskiego, uczestnika studiów III stopnia
 4. Uchwała nr 4/RDN/ILiT/2021 z 12 stycznia 2021 r.w przedmiocie wydania postanowienia o przyjęciu rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Lewandrowskiego i dopuszczeniu jej do publicznej obrony
 5. Uchwała nr 5/RDN/ILiT/2021 z 9 lutego 2021 r. w sprawie powołania przedstawiciela do Kolegium Redakcyjnego „Biuletynu Wojskowej Akademii Technicznej”
 6. Uchwała nr 6/RDN/ILiT/2021 z 9 lutego 2021 r.w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr. inż. Mateusza Jackowskiego, uczestnika studiów III stopnia
 7. Uchwała nr 7/RDN/ILiT/2021 z 9 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr inż. Anny Jancy, uczestniczki studiów III stopnia
 8. Uchwała nr 8/RDN/ILiT/2021 z 9 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. inż. Piotra Grobelnego
 9. Uchwała nr 9/RDN/ILiT/2021 z 9 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Roberta Wójcika
 10. Uchwała nr 10/RDN/ILiT/2021 z 9 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. Roberta Wójcika
 11. Uchwała nr 11/RDN/ILiT/2021 z 10 marca 2021 r. w przedmiocie podjęcia decyzji o nadaniu mgr. inż. Tomaszowi Lewandrowskiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport
 12. Uchwała nr 12/RDN/ILiT/2021 z 10 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę tematu rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Siok
 13. Uchwała nr 13/RDN/ILiT/2021 z 10 marca 2021 r. w przedmiocie podjęcia decyzji o nadaniu dr inż. Annie Boruckiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport
 14. Uchwała nr 14/RDN/ILiT/2020 z 30 marca 2021 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie zespołowej nagrody rektorskiej w trybie konkursu za osiągnięcia w działalności organizacyjnej

 15. Uchwała nr 15/RDN/ILiT/2021 z 6 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. inż. Jakuba Wabińskiego, uczestnika studiów III stopnia

 16. Uchwała nr 16/RDN/ILiT/2021 z 6 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr inż. Anny Michalik, uczestniczki studiów III stopnia

 17. Uchwała nr 17/RDN/ILT/2021 z 6 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania promotorów dla doktorantów Szkoły Doktorskiej WAT w dyscyplinie „Inżynieria Lądowa i Transport" dla naboru 2021/2022

 18. Uchwała nr 18/RDN/ILiT/2021 z 6 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Artura Leńczuka

 19. Uchwała nr 19/RDN/ILiT/2021 z 6 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do prowadzenia czynności w postępowaniu doktorskim mgr. inż. Artura Leńczuka

 20. Uchwała nr 20/RDN/ILiT/2021 z 6 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. inż. Artura Leńczuka

Treść uchwał zamieszczono w systemie LEX – Baza Dokumentów WAT

 1. Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Aleksandry Sekreckiej.
 2. Uchwała w sprawie wyznaczenia komisji doktorskiej i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr inż. Aleksandry Sekreckiej.
 3. Uchwała w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Izabeli Piech.
 4. Uchwała o nadaniu mgr inż. Aleksandrze Sekreckiej stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.
 5. Uchwała o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Sekreckiej.
 6. Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie indywidualnej nagrody rektorskiej w trybie konkursu za osiągnięcia w działalności naukowej dla dr. hab. inż. Krzysztofa Pokoniecznego.
 7. Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie indywidualnej nagrody rektorskiej w trybie konkursu za osiągnięcia w działalności naukowej dla dr hab. inż. Anny Kłos.
 8. Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie indywidualnej nagrody rektorskiej w trybie konkursu za osiągnięcia w działalności naukowej dla dr. hab. inż. Damiana Wierzbickiego.
 9. Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie indywidualnej nagrody rektorskiej w trybie konkursu za osiągnięcia w działalności naukowej dla dr hab. inż. Anny Fryśkowskiej-Skibniewskiej.
 10. Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie zespołowej nagrody rektorskiej w trybie konkursu za osiągnięcia w działalności dydaktycznej
 11. Uchwała w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr. inż. Tomasza Lewandrowskiego, doktoranta studiów III stopnia.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Annie Boruckiej.
 13. Uchwała w sprawie ustalenia planu zwyczajnych posiedzeń Rady Dyscypliny Naukowej „Inżynieria Lądowa i Transport"w roku akademickim 2020/2021
 14. Uchwała w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr. inż. Patryka Przybylskiego, doktoranta studiów III stopnia.
 15. Uchwała nr 15/RDN/ILiT/2020 z 6 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Lewandrowskiego

 16. Uchwała nr 16/RDN/ILiT/2020 z 6 października 2020 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do prowadzenia czynności w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Tomaszowi Lewandrowskiemu.

 17. Uchwała nr 17/RDN/ILiT/2020 z 6 października 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. inż. Tomasza Lewandrowskiego.

 18. Uchwała nr 18/RDN/ILiT/2020 z 3 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr. inż. Dominika Pokropskiego, uczestnika studiów III stopnia

 19. Uchwała nr 19/RDN/ILiT/2020 z 3 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu awansowym dr inż. Anny Boruckiej

 20. Uchwała nr 20/RDN/ILiT/2020 z 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr inż. Kingi Redy, doktorantki szkoły doktorskiej WAT w dyscyplinie „inżynieria lądowa i transport”

 21. Uchwała nr 21/RDN/ILiT/2020 z 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotorów dla mgr. inż. Grzegorza Leszczuka,
  doktoranta szkoły doktorskiej WAT w dyscyplinie „inżynieria lądowa i transport”

 22. Uchwała nr 22/RDN/ILiT/2020 z 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr. inż. Dawida Trzonkowskiego, uczestnika studiów III stopnia

 23. Uchwała nr 23/RDN/ILiT/2020 z 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. inż. Artura Leńczuka, uczestnika studiów III stopnia

V. Postępowania awansowe >> Informacje związane z postępowaniami awansowymi dostępne są w BIP WAT

VI. Informacje o obronach publicznych - TUTAJ