1. płk prof. dr hab. inż. Michał KĘDZIERSKI - przewodniczący RDN ILGiT - Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji
 2. prof. dr hab. inż. Janusz BOGUSZ - z-ca przewodniczącego RDN ILGiT
 3. prof. dr hab. inż. Elżbieta BIELECKA
 4. dr hab. inż. Andrzej ARASZKIEWICZ, prof. WAT
 5. dr hab. inż. Beata Całka, prof. WAT
 6. dr hab. inż. Ireneusz EWIAK, prof. WAT
 7. dr hab. inż. Anna FRYŚKOWSKA-SKIBNIEWSKA, prof. WAT
 8. dr hab. inż. Anna KŁOS, prof. WAT
 9. dr hab. inż. Krzysztof KROSZCZYŃSKI, prof. WAT
 10. dr hab. inż. Albina MOŚCICKA, prof. WAT
 11. płk dr hab. inż. Krzysztof POKONIECZNY, prof. WAT
 12. płk  dr hab. inż. Ryszard CHMIELEWSKI, prof. WAT
 13. dr hab. inż. Piotr SMARZEWSKI, prof. WAT
 14. dr hab. inż. Damian WIERZBICKI, prof. WAT
 15. dr hab. inż. Agnieszka ZWIROWICZ-RUTKOWSKA, prof. WAT

Sekretarz Rady Dyscypliny Naukowej "Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport":
mgr inż. Sylwia Burdyńska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprawnienia Rady Naukowej Dyscypliny do nadawania stopni naukowych:

 • doktor nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport
 • doktor habilitowany nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport

Terminy posiedzeń zwyczajnych Rady Dyscypliny Naukowej ILGiT w roku akad. 2023/2024:

 • 10 października 2023 r.;
 • 14 listopada 2023 r.;
 • 12 grudnia 2023 r.;
 • 16 stycznia 2024 r.;
 • 13 lutego 2024 r.;
 • 12 marca 2024 r.;
 • 16 kwietnia 2024 r.;
 • 14 maja 2024 r.;
 • 11 czerwca 2024 r.;
 • 02 lipca 2024 r.;
 • 17 września 2024 r.

Treść uchwał zamieszczono w systemie LEX – Baza Dokumentów WAT

 1. Uchwała nr 1/RDN/ILGiT/2024 z 16 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia normatywu dydaktycznego dla promotorów w postępowaniach doktorskich
 2. Uchwała nr 2/RDN/ILGiT/2024 z 13 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej kpt mgr. inż. Wojciecha Dawida, doktoranta Szkoły Doktorskiej WAT
 3. Uchwała nr 3/RDN/ILGiT/2024 z 13 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do prowadzenia czynności w postępowaniu doktorskim kpt mgr. inż. Wojciecha Dawida
 4. Uchwała nr 4/RDN/ILGiT/2024 z 13 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr inż. Doroty Latos.
 5. Uchwała nr 5/RDN/ILGiT/2024 z 13 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o nagrodę rektorską w trybie konkursu za osiągnięcia w działalności naukowej dla dr. inż. Jakuba Wabińskiego.
 6. Uchwała nr 6/RDN/ILGiT/2024 z 13 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o nagrodę rektorską w trybie konkursu za osiągnięcia w działalności naukowej dla kpt dr. inż. Kamila Sobczyka.
 7. Uchwała nr 7/RDN/ILGiT/2024 z 19 marca 2024 r. w przedmiocie podjęcia decyzji o nadaniu mgr inż. Annie MICHALIK stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport
 8. Uchwała nr 8/RDN/ILGiT/2024 z 19 marca 2024 r. w przedmiocie podjęcia decyzji o nadaniu mgr. inż. Michałowi MIERZWIAKOWI stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport.
 9. Uchwała nr 9/RDN/ILiT/2024 z 19 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o nagrodę rektorską w trybie konkursu za osiągnięcia w działalności naukowej dla dr. hab. inż. Andrzeja Araszkiewicza.
 10. Uchwała nr 10/RDN/ILiT/2024 z 19 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o nagrodę rektorską w trybie konkursu za osiągnięcia w działalności naukowej dla dr hab. inż. Beaty Całki.

Treść uchwał zamieszczono w systemie LEX – Baza Dokumentów WAT

 1. Uchwała nr 1/RDN/ILGiT/2023 z 14 marca 2023 r. w przedmiocie podjęcia decyzji o nadaniu mgr. inż. Jakubowi Wabińskiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport
 2. Uchwała nr 2/RDN/ILGiT/2023 z 14 marca 2023 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jakuba Wabińskiego
 3. Uchwała nr 3/RDN/ILGiT/2023 z 14 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu awansowym dr. inż. Marcina Małka
 4. Uchwała nr 4/RDN/ILGiT/2023 z 14 marca 2023 r. w sprawie nadania mgr. inż. Damianowi Waliszewskiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport
 5. Uchwała nr 5/RDN/ILGiT/2023 z 14 marca 2023 r. w sprawie wytycznych do opiniowania wniosków Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji o zatrudnienie lub zmianę warunków zatrudnienia nauczyciela akademickiego w grupie pracowników badawczych
 6. Uchwała nr 6/RDN/ILGiT/2023 z 18 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Karoliny Gulańczyk
 7. Uchwała nr 7/RDN/ILGiT/2023 z 18 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej i komisji egzaminacyjnych w postępowaniu awansowym mgr inż. Karoliny Gulańczyk
 8. Uchwała nr 8/RDN/ILGiT/2023 z 18 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Andrzejowi Araszkiewiczowi
 9. Uchwała nr 9/RDN/ILGiT/2023 z 18 kwietnia 2023 r. w sprawie zgłoszenia prof. dr. hab. inż. Janusza Bogusza jako kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej
 10. Uchwała nr 10/RDN/ILGiT/2023 z 16 maja 2023 r. w przedmiocie podjęcia decyzji o nadaniu dr inż. Beacie Całce stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport
 11. Uchwała nr 11/RDN/ILGiT/2023 z 16 maja 2023 r. w sprawie ustalenia listy potencjalnych promotorów oraz tematów badawczych dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej WAT w dyscyplinie „inżynieria lądowa, geodezja i transport” w roku akademickim 2023/2024
 12. Uchwała nr 12/RDN/ILGiT/2023 z 13 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę Rady Dyscypliny Naukowej „Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport” w sprawie ustalenia listy potencjalnych promotorów oraz tematów badawczych dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej WAT w dyscyplinie „inżynieria lądowa, geodezja i transport” w roku akademickim 2023/2024

 13. Uchwała nr 13/RDN/ILGiT/2023 z 13 czerwca 2023 r.w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu awansowym dr. inż. Andrzeja Araszkiewicza

 14. Uchwała nr 14/RDN/ILGiT/2023 z 4 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę tematu rozprawy doktorskiej mgr inż. Marleny Niedziałek

 15. Uchwała nr 15/RDN/ILGiT/2023 z 4 lipca 2023 r.w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Jancy

 16. Uchwała nr 16/RDN/ILGiT/2023 z 4 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do prowadzenia czynności w postępowaniu doktorskim mgr inż. Anny Jancy

 17. Uchwała nr 17/RDN/ILGiT/2023 z 4 lipca 2023 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr inż. Anny Jancy

 18. Uchwała nr 18/RDN/ILGiT/2023 z 4 lipca 2023 r.w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Kamila Sobczyka, doktoranta Szkoły Doktorskiej WAT

 19. Uchwała nr 19/RDN/ILGiT/2023 z 4 lipca 2023 r.w sprawie powołania komisji doktorskiej do prowadzenia czynności w postępowaniu doktorskim mgr. inż. Kamila Sobczyka, doktoranta Szkoły Doktorskiej WAT

 20. Uchwała nr 20/RDN/ILGiT/2023 z 13 lipca 2023 r.w sprawie podjęcia decyzji o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Marcinowi Małkowi w dziedzinie nauk inżynieryjno technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport

 21. Uchwała nr 21/RDN/ILGiT/2023 z 13 lipca 2023 r.w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Muzolfa

 22. Uchwała nr 22/RDN/ILGiT/2023 z 20 września 2023 r.w sprawie nadania mgr inż. Karolinie Gulańczyk stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport

 23. Uchwała nr 23/RDN/ILGiT/2023 z 20 września 2023 r. w sprawie ustalenia terminów zwyczajnych posiedzeń Rady Dyscypliny Naukowej „Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport" w roku akademickim 2023/2024

 24. Uchwała nr 24/RDN/ILGiT/2023 z 10 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Mierzwiaka

 25. Uchwała nr 25/RDN/ILGiT/2023 z 10 października 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do prowadzenia czynności w postępowaniu doktorskim mgr. inż. Michała Mierzwiaka

 26. Uchwała nr 26/RDN/ILGiT/2023 z 10 października 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z nowożytnego języka obcego w postępowaniu doktorskim mgr. inż. Michała Mierzwiaka

 27. Uchwała nr 27/RDN/ILGiT/2023 z 10 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Michalik

 28. Uchwała nr 28/RDN/ILGiT/2023 z 10 października 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do prowadzenia czynności w postępowaniu doktorskim mgr inż. Anny Michalik

 29. Uchwała nr 29/RDN/ILGiT/2023 z 10 października 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z nowożytnego języka obcego w postępowaniu doktorskim mgr inż. Anny Michalik

 30. Uchwała nr 30/RDN/ILGiT/2023 z 10 października 2023 r. w sprawie podjęcia decyzji o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Andrzejowi Araszkiewiczowi w dziedzinie nauk inżynieryjno technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport

 31. Uchwała nr 31/RDN/ILGiT/2023 z 24 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Jarosławowi Siwińskiemu

 32. Uchwała  nr 32/RDN/ILGiT/2023 z 14 listopada 2023 r. w sprawie nadania mgr inż. Katarzynie Siok stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport

 33. Uchwała nr 33/RDN/ILGiT/2023 z 14 listopada 2023 r. w przedmiocie podjęcia decyzji o nadaniu mgr inż. Annie Jancy stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport

 34. Uchwała nr 34/RDN/ILGiT/2023 z 14 listopada 2023 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Jancy

 35. Uchwała nr 35/RDN/ILGiT/2023 z 14 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mateusza Jackowskiego

 36. Uchwała nr 36/RDN/ILGiT/2023 z 14 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do prowadzenia czynności w postępowaniu doktorskim mgr. inż. Mateusza Jackowskiego

 37. Uchwała nr 37/RDN/ILGiT/2023 z 14 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z nowożytnego języka obcego w postępowaniu doktorskim mgr. inż. Mateusza Jackowskiego

 38. Uchwała nr 38/RDN/ILGiT/2023 z 14 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr. inż. Karola Dzwonkowskiego, doktoranta Szkoły Doktorskiej WAT

 39. Uchwała nr 39/RDN/ILGiT/2023 z 14 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr inż. Pauliny Dziomdziory, doktorantki Szkoły Doktorskiej WAT

 40. Uchwała nr 40/RDN/ILGiT/2023 z 14 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr inż. Patrycji Guzanek, doktorantki Szkoły Doktorskiej WAT

 41. Uchwała nr 41/RDN/ILGiT/2023 z 14 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. inż. Roberta Szczura, doktoranta Szkoły Doktorskiej WAT

 42. Uchwała nr 42/RDN/ILGiT/2023 z 14 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. inż. Jakuba Ślesińskiego, doktoranta Szkoły Doktorskiej WAT

 43. Uchwała nr 43/RDN/ILGiT/2023 z 14 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr inż. Lidii Więcław-Bator, doktorantki Szkoły Doktorskiej WAT

 44. nr 44/RDN/ILGiT/2023 z 15 grudnia 2023 r.w przedmiocie podjęcia decyzji o nadaniu mgr. inż. Kamilowi SOBCZYKOWI stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport

 45. Uchwała nr 45/RDN/ILGiT/2023 z 15 grudnia 2023 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Kamila Sobczyka

 46. Uchwała nr 46/RDN/ILGiT/2023 z 15 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Damiana Kiliszka

 47. Uchwała nr 47/RDN/ILGiT/2023 z 15 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do prowadzenia czynności w postępowaniu doktorskim mgr. inż. Damiana Kiliszka

 48. Uchwała nr 48/RDN/ILGiT/2023 z 15 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z nowożytnego języka obcego w postępowaniu doktorskim mgr. inż. Damiana Kiliszka

 49. Uchwała nr 49/RDN/ILGiT/2023 z 15 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu awansowym dr. inż. Jarosława Siwińskiego

Treść uchwał zamieszczono w systemie LEX – Baza Dokumentów WAT

 1. Uchwała nr 1/ILiT/2022 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Adamowi Baryłce z 19 stycznia 2022 r.
 2. Uchwała nr 2/ILiT/2022 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Ryszardowi Chmielewskiemu z 22 lutego 2022 r.
 3. Uchwała nr 3/ILiT/2022 w sprawie poparcia wniosku o przyznanie zespołowej nagrody rektorskiej w trybie konkursu za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej z 8 marca 2022 r.
 4. Uchwała nr 4/ILiT/2022 w sprawie poparcia wniosku o przyznanie indywidualnej nagrody rektorskiej w trybie konkursu za osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej dla dr. inż. Andrzeja Araszkiewicza z 8 marca 2022 r.

 5. Uchwała nr 5/ILiT/2022 w sprawie poparcia wniosku o przyznanie indywidualnej nagrody rektorskiej w trybie konkursu za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej dla dr. inż. Artura Leńczuka z 8 marca 2022 r.

 6. Uchwała nr 6/ILiT/2022 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu awansowym dr. inż. Adama Baryłki z 29 marca 2022 r.

 7. Uchwała nr 7/ILiT/2022 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu awansowym dr. inż. Ryszarda Chmielewskiego z 21 kwietnia 2022 r.

 8. Uchwała nr 8/RDN/ILiT/2022 z 10 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Grobelnego.

 9. Uchwała nr 9/RDN/ILiT/2022 z 10 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej i komisji egzaminacyjnych w postępowaniu awansowym mgr. inż. Piotra Grobelnego.

 10. Uchwała nr 10/RDN/ILiT/2022 z 10 maja 2022 r. w sprawie ustalenia listy potencjalnych promotorów oraz tematów badawczych dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej WAT w dyscyplinie „inżynieria lądowa i transport” w roku akademickim 2022/2023.

 11. Uchwała nr 11/RDN/ILiT/2022 z 10 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Beacie Całce.

 12. Uchwała nr 12/RDN/ILiT/2022 z 14 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr. inż. Michała Mierzwiaka, uczestnika studiów III stopnia.

 13. Uchwała nr 13/RDN/ILiT/2022 z 14 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr inż. Sylwii Borkowskiej, uczestniczki studiów III stopnia.

 14. Uchwała nr 14/RDN/ILiT/2022 z 14 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę Rady Dyscypliny Naukowej „Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport” w sprawie ustalenia listy potencjalnych promotorów oraz tematów badawczych dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej WAT w dyscyplinie „inżynieria lądowa i transport” w roku akademickim 2022/2023.

 15. Uchwała nr 15/RDN/ILiT/2022 z 14 czerwca 2022 r. w przedmiocie podjęcia decyzji o nadaniu dr. inż. Adamowi Baryłce stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport.

 16. Uchwała nr 16/RDN/ILiT/2022 z 13 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu awansowym dr inż. Beaty Całki.

 17. Uchwała nr 17/RDN/ILiT/2022 z 13 lipca 2022 r. w przedmiocie podjęcia decyzji o nadaniu dr. inż. Ryszardowi Chmielewskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport.

 18. Uchwała nr 18/RDN/ILiT/2022 z 19 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę Rady Dyscypliny Naukowej „Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport” w sprawie ustalenia listy potencjalnych promotorów oraz tematów badawczych dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej WAT w dyscyplinie „inżynieria lądowa i transport” w roku akademickim 2022/2023.

 19. Uchwała nr 19/RDN/ILiT/2022 z 20 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. inż. Damiana Waliszewskiego.

 20. Uchwała nr 20/RDN/ILiT/2022 z 20 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jakuba Wabińskiego.

 21. Uchwała nr 21/RDN/ILiT/2022 z 20 września 2022 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do prowadzenia czynności w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Jakubowi Wabińskiemu.

 22. Uchwała nr 22/RDN/ILiT/2022 z 20 września 2022 r. w sprawie ustalenia terminów zwyczajnych posiedzeń Rady Dyscypliny Naukowej „Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport" w roku akademickim 2022/2023.

 23. Uchwała nr 23/RDN/ILiT/2022 z 18 października 2022 r.w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Damiana Waliszewskiego

 24. Uchwała nr 24/RDN/ILiT/2022 z 18 października 2022 r.w sprawie powołania komisji doktorskiej i komisji egzaminacyjnych
  w postępowaniu awansowym mgr. inż. Damiana Waliszewskiego

 25. Uchwała nr 25/RDN/ILiT/2022 z 18 października 2022 r.w sprawie zmiany promotora i promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr. inż. Kamila Sobczyka, uczestnika studiów III stopnia

 26. Uchwała nr 26/RDN/ILiT/2022 z 18 października 2022 r.w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr inż. Karoliny Gulańczyk

 27. Uchwała nr 29/RDN/ILGiT/2022 z 22 listopada 2022 r. w sprawie nadania mgr. inż. Piotrowi Grobelnemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport

 28. Uchwała nr 30/RDN/ILGiT/2022 z 13 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Marcinowi Małkowi

 29. Uchwała nr 31/RDN/ILGiT/2022 z 13 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr. inż. Jana Mikockiego, doktoranta Szkoły Doktorskiej WAT

 30. Uchwała nr 32/RDN/ILGiT/2022 z 13 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr. inż. Erika Mikulskiego, doktoranta Szkoły Doktorskiej WAT

 31. Uchwała nr 33/RDN/ILGiT/2022 z 13 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr inż. Alicji Ostrowskiej, doktorantki Szkoły Doktorskiej WAT

 32. Uchwała nr 34/RDN/ILGiT/2022 z 13 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr. inż. Sebastiana Sobczuka, doktoranta Szkoły Doktorskiej WAT

 33. Uchwała nr 35/RDN/ILGiT/2022 z 13 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. inż. Grzegorza Sobeckiego, doktoranta Szkoły Doktorskiej WAT

 34. Uchwała nr 36/RDN/ILGiT/2022 z 13 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr inż. Agaty Jaroń, doktorantki Szkoły Doktorskiej WAT

Treść uchwał zamieszczono w systemie LEX – Baza Dokumentów WAT

 1. Uchwała nr 1/RDN/ILiT/2021 z 12 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr. inż. Damiana Kiliszka, uczestnika studiów III stopnia
 2. Uchwała nr 2/RDN/ILiT/2021 z 12 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr. inż. Waldemara Łasicy, uczestnika studiów III stopnia
 3. Uchwała nr 3/RDN/ILiT/2021 z 12 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr. inż. Mariusza Łuniewskiego, uczestnika studiów III stopnia
 4. Uchwała nr 4/RDN/ILiT/2021 z 12 stycznia 2021 r.w przedmiocie wydania postanowienia o przyjęciu rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Lewandrowskiego i dopuszczeniu jej do publicznej obrony
 5. Uchwała nr 5/RDN/ILiT/2021 z 9 lutego 2021 r. w sprawie powołania przedstawiciela do Kolegium Redakcyjnego „Biuletynu Wojskowej Akademii Technicznej”
 6. Uchwała nr 6/RDN/ILiT/2021 z 9 lutego 2021 r.w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr. inż. Mateusza Jackowskiego, uczestnika studiów III stopnia
 7. Uchwała nr 7/RDN/ILiT/2021 z 9 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr inż. Anny Jancy, uczestniczki studiów III stopnia
 8. Uchwała nr 8/RDN/ILiT/2021 z 9 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. inż. Piotra Grobelnego
 9. Uchwała nr 9/RDN/ILiT/2021 z 9 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Roberta Wójcika
 10. Uchwała nr 10/RDN/ILiT/2021 z 9 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. Roberta Wójcika
 11. Uchwała nr 11/RDN/ILiT/2021 z 10 marca 2021 r. w przedmiocie podjęcia decyzji o nadaniu mgr. inż. Tomaszowi Lewandrowskiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport
 12. Uchwała nr 12/RDN/ILiT/2021 z 10 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę tematu rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Siok
 13. Uchwała nr 13/RDN/ILiT/2021 z 10 marca 2021 r. w przedmiocie podjęcia decyzji o nadaniu dr inż. Annie Boruckiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport
 14. Uchwała nr 14/RDN/ILiT/2020 z 30 marca 2021 r. w sprawie poparcia wniosku o przyznanie zespołowej nagrody rektorskiej w trybie konkursu za osiągnięcia w działalności organizacyjnej

 15. Uchwała nr 15/RDN/ILiT/2021 z 6 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. inż. Jakuba Wabińskiego, uczestnika studiów III stopnia

 16. Uchwała nr 16/RDN/ILiT/2021 z 6 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr inż. Anny Michalik, uczestniczki studiów III stopnia

 17. Uchwała nr 17/RDN/ILT/2021 z 6 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania promotorów dla doktorantów Szkoły Doktorskiej WAT w dyscyplinie „Inżynieria Lądowa i Transport" dla naboru 2021/2022

 18. Uchwała nr 18/RDN/ILiT/2021 z 6 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Artura Leńczuka

 19. Uchwała nr 19/RDN/ILiT/2021 z 6 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do prowadzenia czynności w postępowaniu doktorskim mgr. inż. Artura Leńczuka

 20. Uchwała nr 20/RDN/ILiT/2021 z 6 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. inż. Artura Leńczuka

 21. Uchwała nr 21/RDN/ILiT/2021 z 11 maja 2021 r. w przedmiocie wydania postanowienia o przyjęciu rozprawy doktorskiej mgr. inż. Roberta Wójcika i dopuszczeniu jej do publicznej obrony

 22. Uchwała nr 22/RDN/ILiT/2021 z 11 maja 2021 r. w przedmiocie wyznaczenia nowego promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Jenerowicz

 23. Uchwała nr 23/RDN/ILiT/2021 z 8 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Dominika Pokropskiego

 24. Uchwała nr 24/RDN/ILiT/2021 z 8 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do prowadzenia czynności w postępowaniu doktorskim mgr. inż. Dominika Pokropskiego

 25. Uchwała nr 25/RDN/ILiT/2021 z 8 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z nowożytnego języka obcego w postępowaniu doktorskim mgr. inż. Dominika Pokropskiego

 26. Uchwała nr 26/RDN/ILiT/2021 z 6 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Patryka Przybylskiego

 27. Uchwała nr 27/RDN/ILiT/2021 z 6 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do prowadzenia czynności w postępowaniu doktorskim mgr. inż. Patryka Przybylskiego

 28. Uchwała nr 28/RDN/ILiT/2021 z 6 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z nowożytnego języka obcego w postępowaniu doktorskim mgr. inż. Patryka Przybylskiego

 29. Uchwała nr 29/RDN/ILiT/2021 z 6 lipca 2021 r. w sprawie nadania mgr. inż. Robertowi Wójcikowi stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport

 30. Uchwała nr 30/RDN/ILiT/2021 z 14 września 2021 r. w przedmiocie podjęcia decyzji o nadaniu mgr. inż. Arturowi Leńczukowi stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport

 31. Uchwała nr 31/RDN/ILiT/2021 z 14 września 2021 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Artura Leńczuka

 32. Uchwała nr 32/RDN/ILiT/2021 z 14 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Siok

 33. Uchwała nr 33/RDN/ILiT/2021 z 14 września 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej i komisji egzaminacyjnych w postępowaniu awansowym mgr inż. Katarzyny Siok

 34. Uchwała nr 34/RDN/ILiT/2021 z 14 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę tematu rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Grobelnego

 35. Uchwała nr 35/RDN/ILiT/2021 z 14 września 2021 r. w sprawie ustalenia terminów zwyczajnych posiedzeń Rady Dyscypliny Naukowej „Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport" w roku akademickim 2021/2022

 36. Uchwała nr 36/RDN/ILiT/2021 z 12 października 2021 r. w sprawie określenia zakresów egzaminów doktorskich
  dla osób, których przewody doktorskie zostały wszczęte przed 30 kwietnia 2019 r.

 37. Uchwała nr 37/RDN/ILiT/2021 z 9 listopada 2021 r. w przedmiocie podjęcia decyzji o nadaniu mgr. inż. Dominikowi Pokropskiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport

 38. Uchwała nr 38/RDN/ILiT/2021 z 9 listopada 2021 r. w sprawie określenia zakresu egzaminu weryfikującego uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w zakresie dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport dla kandydatów ubiegających się o stopień doktora w trybie eksternistycznym

 39. Uchwała nr 39/RDN/ILiT/2021 z 14 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr inż. Katarzyny Kosakowskiej, doktorantki Szkoły Doktorskiej WAT w dyscyplinie „inżynieria lądowa, geodezja i transport”

 40. Uchwała nr 40/RDN/ILiT/2021 z 14 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr inż. Aleksandry Stachery, doktorantki Szkoły Doktorskiej WAT w dyscyplinie „inżynieria lądowa, geodezja i transport”

 41. Uchwała nr 41/RDN/ILiT/2021 z 14 grudnia 2021 r. w przedmiocie podjęcia decyzji o nadaniu mgr. inż. Patrykowi Przybylskiemu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport

Treść uchwał zamieszczono w systemie LEX – Baza Dokumentów WAT

 1. Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Aleksandry Sekreckiej.
 2. Uchwała w sprawie wyznaczenia komisji doktorskiej i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr inż. Aleksandry Sekreckiej.
 3. Uchwała w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Izabeli Piech.
 4. Uchwała o nadaniu mgr inż. Aleksandrze Sekreckiej stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport.
 5. Uchwała o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Sekreckiej.
 6. Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie indywidualnej nagrody rektorskiej w trybie konkursu za osiągnięcia w działalności naukowej dla dr. hab. inż. Krzysztofa Pokoniecznego.
 7. Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie indywidualnej nagrody rektorskiej w trybie konkursu za osiągnięcia w działalności naukowej dla dr hab. inż. Anny Kłos.
 8. Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie indywidualnej nagrody rektorskiej w trybie konkursu za osiągnięcia w działalności naukowej dla dr. hab. inż. Damiana Wierzbickiego.
 9. Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie indywidualnej nagrody rektorskiej w trybie konkursu za osiągnięcia w działalności naukowej dla dr hab. inż. Anny Fryśkowskiej-Skibniewskiej.
 10. Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie zespołowej nagrody rektorskiej w trybie konkursu za osiągnięcia w działalności dydaktycznej
 11. Uchwała w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr. inż. Tomasza Lewandrowskiego, doktoranta studiów III stopnia.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Annie Boruckiej.
 13. Uchwała w sprawie ustalenia planu zwyczajnych posiedzeń Rady Dyscypliny Naukowej „Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport"w roku akademickim 2020/2021
 14. Uchwała w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr. inż. Patryka Przybylskiego, doktoranta studiów III stopnia.
 15. Uchwała nr 15/RDN/ILiT/2020 z 6 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Lewandrowskiego

 16. Uchwała nr 16/RDN/ILiT/2020 z 6 października 2020 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do prowadzenia czynności w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Tomaszowi Lewandrowskiemu.

 17. Uchwała nr 17/RDN/ILiT/2020 z 6 października 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr. inż. Tomasza Lewandrowskiego.

 18. Uchwała nr 18/RDN/ILiT/2020 z 3 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr. inż. Dominika Pokropskiego, uczestnika studiów III stopnia

 19. Uchwała nr 19/RDN/ILiT/2020 z 3 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu awansowym dr inż. Anny Boruckiej

 20. Uchwała nr 20/RDN/ILiT/2020 z 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr inż. Kingi Redy, doktorantki szkoły doktorskiej WAT w dyscyplinie „inżynieria lądowa, geodezja i transport”

 21. Uchwała nr 21/RDN/ILiT/2020 z 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotorów dla mgr. inż. Grzegorza Leszczuka,
  doktoranta szkoły doktorskiej WAT w dyscyplinie „inżynieria lądowa, geodezja i transport”

 22. Uchwała nr 22/RDN/ILiT/2020 z 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego dla mgr. inż. Dawida Trzonkowskiego, uczestnika studiów III stopnia

 23. Uchwała nr 23/RDN/ILiT/2020 z 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. inż. Artura Leńczuka, uczestnika studiów III stopnia

Postępowania awansowe >> Informacje związane z postępowaniami awansowymi dostępne są w BIP WAT

Informacje o obronach publicznych - TUTAJ