<< powrót dla kandydatów <<

1. OPIS KIERUNKU

Studia stacjonarne i niestacjonarne dla studentów cywilnych (bez zobowiązań wobec MON)
Studia drugiego stopnia (magisterskie) - 3 semestry.

Kliknij i przejdź do Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Przyjęta koncepcja kształcenia na kierunku geodezja i geoinformatyka na studiach drugiego stopnia, umożliwi absolwentom uzyskanie odpowiedniego poziomu wiedzy i umiejętności wymaganych od specjalistów w zakresie wykonawstwa geodezyjnego w aspekcie prowadzenia pomiarów, przetwarzania danych oraz wizualizacji wyników zrealizowanych pomiarów, umożliwiając ocenę otrzymanych wyników.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Studia cywilne: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Nowe kierunki SPOT

Dzień Otwarty WAT 2020
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

 
Studia cywilne: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Nowe kierunki SPOT 2023/2024
 

Absolwenci posiadają udokumentowany zasób wiedzy pozwalający na ubieganie się - po odbyciu wymaganej praktyki - o uprawnienia w zakresie prowadzenia samodzielnej działalności geodezyjnej.

Absolwent kierunku geodezja i geoinformatyka będzie przygotowany m.in. do:
• projektowania, wykonawstwa pomiarów geodezyjnych przy użyciu specjalistycznych narzędzi i metod pomiarowych a także ich analizy i oceny pod względem dokładności,
• optymalnego planowania prac pomiarowych przy założeniu minimalizacji zużycia zasobów w przedsiębiorstwie geodezyjnym;
• kierowania pracami geodezyjnymi;
• zarządzać procesem pozyskiwania i przetwarzania geodanych, a także ich użycia w technologii BIM (Building Information Modeling);
• posługiwania się nowoczesnymi modelami 3D i bazami danych;
• pozyskiwania i opracowania danych z baz geoinformacyjnych;
• tworzenia geoportali tematycznych;
• proponowania ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych oraz uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji w zakresie pomiarów geodezyjnych;
• modelowanie numerycznego i symulacji procesów o charakterze geoprzestrzennym, na podstawie algorytmów uczenia maszynowego.

 

Zobacz Plany studiów Geodezja i Geoinformatyka:

1.  folder Geodezja i Geoinformatyka - st. cywilne II st. magisterskie

Zobacz Karty Informacyjne Przedmiotów:

1.  folder Geodezja i Geoinformatyka - II stopień (magisterskie)