Dnia 02.12.2015r., w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym Wojskowej Akademii Technicznej miało miejsce II Sympozjum ,,Rozpoznanie obrazowe w bezpieczeństwie i obronności - ROBO". Zostało ono zorganizowane przez Zakładu Teledetekcji i Fotogrametrii Instytutu Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT oraz firmę Esri Polska (lidera w dziedzinie systemów informacji geograficznej), we współpracy z firmą Harris oraz Centrum Obrazowania Powierzchni Kraju WAT.

W dniu 03.12.2014 r., w Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się Sympozjum nt. „Rozpoznanie obrazowe w Bezpieczeństwie i Obronności - ROBO”, które zostało zorganizowane przez Zakład Teledetekcji i Fotogrametrii Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT wraz z firmą ESRI Polska oraz Centrum Obrazowania Powierzchni Kraju WAT. Tematyka Sympozjum była związana z problematyką szeroko rozumianego rozpoznania obrazowego w aspektach związanych z bezpieczeństwem i obronnością kraju. Poruszone w trakcie Sympozjum zagadnienia dotyczyły metod i technik pozyskiwania i przetwarzania zobrazowań w rozpoznaniu obrazowym, jak również integracji i analizy danych geoprzestrzennych w systemach informacji geograficznej.

W dniach 24-26.10.2014 r. w sali konferencyjnej klubu WAT odbyła się Konferencja „Filozofia Sukcesu” zorganizowana przez Komitet Młodej Kadry Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Koło Naukowe KNS „Budownictwo” działającego przy Instytucie Inżynierii Lądowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. Prowadzącym konferencję był Wiktor Piwkowski, sekretarz generalny PZITB.