INSTYTUT INŻYNIERII GEOPRZESTRZENNEJ I GEODEZJI

  1. Pracownia Pomiarów Satelitarnych
  2. Pracownia Systemów Osłony Hydrometeorologicznej

INSTYTUT INŻYNIERII LĄDOWEJ

  1. Pracownia Wytrzymałości Materiałów
  2. Pracownia Konstrukcji Nawierzchni
  3. Pracownia Mechaniki Gruntów
  4. Pracownia Mechaniki Płynów

LABORATORIUM BADAWCZE WIG

  1. Pracownia Inżynierii Lądowej
  2. Pracownia Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji