<< powrót do Instytutu <<

 
  Dane adresowe:
Wojskowa Akademia Techniczna - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Zakład Budownictwa Komunikacyjnego (ZBK)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; 00-908 Warszawa (budynek 53 pok.8)
tel. (+48) 261-83-97-58

 

Grzegorz Rogojsz
Kierownik Zakładu
dr inż. Grzegorz Rogojsz

Nauczyciele akademiccy:

  1. dr inż. Grzegorz Rogojsz - kierownik
  2. dr hab. inż. Włodzimierz Idczak, prof. WAT
  3. dr inż. Wiesław Młodożeniec, prof. WAT
  4. dr inż. Anna Starczyk-Kołbyk
  5. dr inż. Grzegorz Jakubowski
  6. dr inż. Tomasz Rudnicki
  7. dr inż. Jacek Trzmiel
  8. dr inż. Bogdan Wojewódzki
  9. dr inż. Karolina Gulańczyk
  10. mgr inż. Bartosz Bawiec

Dane kontaktowe w/w osób w dziale - PRACOWNICY