<< powrót do Instytutu <<

 
  Dane adresowe:
Wojskowa Akademia Techniczna - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Zakład Budownictwa Komunikacyjnego (ZBK)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; 00-908 Warszawa (budynek 57 pok.121)
tel. (+48) 261-83-91-41

 

jsiwinski
Kierownik Zakładu
dr inż. Grzegorz Rogojsz

Nauczyciele akademiccy:

 1. dr inż. Grzegorz Rogojsz - kierownik
 2. prof. dr hab. inż. Tadeusz Kasprowicz
 3. dr hab. inż. Włodzimierz Idczak, prof. WAT
 4. dr inż. Wiesław Młodożeniec, prof. WAT
 5. dr inż. Anna Starczyk-Kołbyk
 6. dr inż. Grzegorz Jakubowski
 7. dr inż. Tomasz Rudnicki
 8. dr inż. Jacek Trzmiel
 9. dr inż. Bogdan Wojewódzki
 10. mgr inż. Bartosz Bawiec
 11. mgr inż. Karolina Gulańczyk

Dane kontaktowe w/w osób w dziale - PRACOWNICY