Informujemy wszystkich studentów, że opłatę za studia (czesne) jak również pozostałe wpłaty studenci dokonują na nowe indywidualne konto studenckie, które jest widoczne w USOS-ie (konta uległy zmianie od tego semestru 2023/2024 zima). Więcej szczegółowych informacji pod linkiem - OPŁATY WYDZIAŁOWE.