aaraszkiewiczAbsolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Geodezji i Kartografii, specjalność Geodezja i Nawigacja Satelitarna. W roku 2008 pracował w Instytucie Geodezji i Kartografii, gdzie poznawał tajniki nauki geodezyjnej, biorąc udział w pomiarach magnetycznych i grawimetrycznych. Od 2009 roku jest pracownikiem Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji.

ebieleckaAbsolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, specjalność fotogrametria (1978). 1990 r. - dr nauk przyrodniczych w zakresie geografii, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. 2005 – dr hab. nauk technicznych w dziedzinie geodezji, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii. Zatrudniona na stanowisku profesora WAT od 2006r. 

jbogusz2021Profesor nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia”. Ukończył jednolite studia magisterskie w 1995 roku na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej na specjalności geodezyjne pomiary podstawowe. Praca dyplomowa nt. "Wyznaczanie metodą GPS pozycji obiektów znajdujących się w ruchu" została napisana pod kierownictwem prof. Jerzego B. Rogowskiego (PW), rozprawa doktorska (2000, Politechnika Warszawska) nt. "Badanie wpływu atmosfery na wyniki obserwacji grawimetrycznych pływów ziemskich" pod kierunkiem prof. Tadeusza Chojnickiego (Centrum Badań Kosmicznych PAN).

bcalkaAbsolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, specjalność kataster i gospodarka nieruchomościami (2005). Ukończyła Studia Podyplomowe ‘Wycena Nieruchomości’ na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W roku 2014 ukończyła studia doktoranckie w Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji i uzyskała tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia (specjalność: gospodarka przestrzenna i GIS).

dchaladyniakAbsolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, specjalność: meteorologia. Studia ukończone z wyróżnieniem (1993). 2002 r. – doktor nauk technicznych w dyscyplinie: geodezja i kartografia, specjalność: geoinformatyka, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej.

wdawidAbsolwent studiów wojskowych kierunku Geodezja i Kartografia, Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej o specjalności: pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej. Studia ukończone z wyróżnieniem (2019).

irewiakAbsolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, specjalność fotogrametria (1992). Od 2004 roku doktor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii (Instytut Geodezji i Kartografii), a od 2013 roku doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia (Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej). Zatrudniony na stanowisku profesora Wojskowej Akademii Technicznej od 2014 roku.

pdelis_1Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, kierunek: geodezja i kartografia, specjalność: geoinformatyka (2010). Zatrudniona na stanowisku asystenta naukowo - dydaktycznego od października 2010 roku. Zainteresowania naukowe: fotogrametria i teledetekcja, fotogrametria bliskiego zasięgu, modelowanie 3D obiektów ze zdjęć, zastosowanie wideo w fotogrametrii