Dyżury kadry kierowniczej odbywają się w trybie zdalnym, za pośrednictwem e-mail lub platformy MS Teams. Dokładny termin spotkania na platformie MS Teams należy uzgodnić z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem bezpośrednio z osobą pełniącą w danym dniu dyżur. Aktualny plan dyżurów znajduje się poniżej.