**W semestrze letnim 2023/24 wybrane dyżury kadry kierowniczej odbywają się w trybie zdalnym, za pośrednictwem kontaktu telefonicznego, e-mail lub platformy MS Teams. Dokładny termin spotkania na platformie MS Teams należy uzgodnić z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem bezpośrednio z osobą pełniącą w danym dniu dyżur.