Od 01.10.2019 roku obowiązuje nowy harmonogram pracy Dziekanatu Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji. Szczegółowy harmonogram podajemy poniżej.

  

  Studia stacjonarne (p. 9/58, 10/58 i 6/58) Studia niestacjonarne (p. 8/58)
Poniedziałek 7.45÷8.30   11.00÷15.15 7.45÷8.30   11.00÷15.15
Wtorek 7.45÷8.30 11.00÷15.15 7.45÷8.30   11.00÷15.15
Środa 7.45÷8.30   11.00÷15.15 7.45÷8.30   11.00÷15.15
Czwartek 7.45÷8.30   11.00÷15.15 7.45÷8.30   11.00÷15.15
Piątek 7.45÷8.30 11.00÷15.15 7.45÷8.30   11.00÷15.15
W terminach zjazdów
7.45÷8.30 13.00÷14.15 15.00÷17.30
Sobota Dziekanat nieczynny W terminach zjazdów
7.45÷11.00   11.30÷14.00

 

UWAGA STUDENCI !

W czasie sesji egzaminacyjnej i poprawkowej dziekanat dla studentów studiów niestacjonarnych pracuje zgodnie z harmonogramem dla studiów stacjonarnych. Wnioski w indywidualnych sprawach studenckich przyjmowane są w Punkcie Składania Wniosków w bud. 58. Zapisywanie do grup z powtarzanych przedmiotów pokój nr 10 (wniosek o wpis warunkowy + potwierdzenie opłaty).

Back to top