Od 01.07.2023 roku obowiązuje nowy harmonogram pracy Dziekanatu Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji. Szczegółowy harmonogram podajemy poniżej.

  

  Studia stacjonarne I st., JSM (p.9/58)
Geodezja i kataster, Inżynieria geoprzestrzenna II st. (p.10/58)
Studia niestacjonarne I i II st.: Budownictwo, Budownictwo zrównoważone, Eksploatacja Infrastruktury Komunikacyjnej (p.10/58)
Poniedziałek 7.45÷9.00   11.00÷15.15 7.45÷9.00   11.00÷15.15
Wtorek 7.45÷9.00 11.00÷15.15 7.45÷9.00   11.00÷15.15
Środa 7.45÷9.00   11.00÷15.15 7.45÷9.00   11.00÷15.15
Czwartek 7.45÷9.00   11.00÷15.15 7.45÷9.00   11.00÷15.15
Piątek 7.45÷9.00 11.00÷15.15 7.45÷9.00   11.00÷15.15
Sobota Dziekanat nieczynny W terminach zjazdów
7.45÷11.00   11.30÷14.00

 Przedłużanie przepustek w pokoju nr 8 tel. 261 83 74 89 w godzinach pracy dziekanatu