<< powrót dla kandydatów <<

1. OPIS KIERUNKU

Studia stacjonarne i niestacjonarne dla studentów cywilnych (bez zobowiązań wobec MON).
Studia drugiego stopnia (magisterskie) - 3 semestry.

Kliknij i przejdź do Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

W programie studiów znajdują się zagadnienia związane z nowoczesnymi rozwiązaniami budownictwa energooszczędnego, projektowaniem obiektów budowlanych kubaturowych z zastosowaniem technologii BIM, ochroną środowiska naturalnego, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, eksploatacją i wyposażaniem budynków w nowoczesne instalacje umożliwiające minimalizację zużycia energii i wpływu na środowisko naturalne. W programie studiów znajdują się również przedmioty, które przygotowują absolwenta do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów budowlanych kubaturowych, wykonywania projektów napraw, renowacji, remontów, diagnostyki konstrukcji, audytów energetycznych, zabezpieczania budynków z uwagi na przepisy przeciwpożarowe z wykorzystaniem oprogramowania inżynierskiego.

Absolwenci posiadają udokumentowany zasób wiedzy pozwalający na ubieganie się - po odbyciu wymaganej praktyki - o uprawnienia wykonawcze i projektowe w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Uprawnienia umożliwiają pracę m. in. na stanowisku projektanta konstrukcji, kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru.

1 2 3 4 5 6 7 8

Studia cywilne: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Nowe kierunki SPOT

Dzień Otwarty WAT 2020
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

 
Studia cywilne: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Nowe kierunki SPOT 2023/2024
 

Absolwenci będą przygotowani m.in. do:

  • projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów budowlanych kubaturowych, liniowych i infrastruktury komunikacyjnej;
  • wykonywania projektów napraw, renowacji, remontów oraz wykonywania ekspertyz, opinii, ocen technicznych i diagnostyki istniejących obiektów budowlanych;
  • projektowania, wykonawstwa i eksploatacji nowoczesnych, energooszczędnych instalacji budowlanych, w tym ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
  • kierowania robotami budowlanymi oraz oceny technologii budowy pod kątem wpływu na środowisko naturalne;
  • sporządzania analiz cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych oraz bilansu energetycznego budynku;
  • projektowania konstrukcji obiektów, zarządzania utrzymaniem i eksploatacją obiektów infrastruktury posługując się nowoczesnymi modelami 3D i bazami danych zasilającymi BIM;
  • proponowania ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych oraz uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji w zakresie budownictwa energooszczędnego i energii odnawialnych;
  • projektowania obiektów budowlanych w oprogramowaniu inżynierskim i specjalistycznym, wykonywania symulacji procesów zachodzących w obiektach budowlanych przy zastosowaniu wybranych systemów komputerowego wspomagania obliczeń inżynierskich.

Zobacz Plany studiów Budownictwo

  1. Budownictwo - st. cywilne II st. magisterskie

Zobacz Karty Informacyjne Przedmiotów:

  1. folder Budownictwo - II stopień (magisterskie) studia cywilne