Porozumienie zostało zawarte w dniu 16.12.2016 r. w Warszawie pomiędzy: Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego reprezentowaną przez: prof. dr. hab. inż. Adama Stolarskiego - Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT, a Wydawnictwem SIGMA-NOT Sp. z o. o., wydawcą miesięcznika „Materiały Budowlane”, reprezentowanym przez: Krystynę Wiśniewską - Pełnomocnika Zarządu, Redaktor Naczelną miesięcznika „Materiały Budowlane” w sprawie wzajemnej współpracy.

 

 

Porozumienie określa ogólne zasady wzajemnej współpracy pomiędzy redakcją miesięcznika „Materiały Budowlane”, a Wojskową Akademią Techniczną - Wydziałem Inżynierii Lądowej i Geodezji realizowanej przez obie strony.

 

  pdf Całkowita treść porozumienia - ZOBACZ (1.03 MB)

Adres redakcji:
ul. Świętokrzyska 14 A
00-950 Warszawa
www.materialybudowlane.info.pl

 

Back to top