UCZELNIANA KOMISJA DS. FUNKCJONOWANIA SYSTEMU JAKOŚCI

KSZTAŁCENIA W WAT NA KADENCJĘ 2020 - 2024

W skład komisji wchodzą:

I. przewodniczący komisji - dr Ewa ŁAKOMA – pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia;

II. zastępca przewodniczącego - dr hab. inż. Kazimierz WOWRA, prof. WAT – prorektor ds. kształcenia;

III. członkowie:

 1. płk dr hab. inż. Paweł MADEJCZYK, prof. WAT - przewodniczący senackiej komisji ds. kształcenia,dr inż. Zdzisław CHUDY - kierownik Działu Organizacji Kształcenia
 2. dr inż. Romuald HOFFMANN - pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia Wydziału Cybernetyki,
 3. prof. dr hab. inż. Stanisław KULAS - pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia Wydziału Elektroniki,
 4. dr inż. Aleksandra BĄK - pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji,
 5. dr inż. Zdzisław WOJCIECHOWSKI - pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania,
 6. dr inż. Stanisław KOWALCZYK, prof. WAT - pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia Wydziału Inżynierii Mechanicznej,
 7. dr inż. Mirosław WRÓBLEWSKI - pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa,
 8. dr hab. inż. Krzysztof KUŚMIEREK, prof. WAT - pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia Wydziału Nowych Technologii i Chemii,
 9. dr inż. Marek PISZCZEK - pełnomocnik dyrektora ds. jakości kształcenia Instytutu Optoelektroniki,
 10. dr inż. Dariusz PODBIELSKI - przedstawiciel Szkoły Doktorskiej,
 11. mgr inż. Janusz KUSTRA - przedstawiciel Centrum Doskonalenia Kursowego,
 12. dr Iwona GOLBA - przedstawiciel Studium Języków Obcych,
 13. mjr mgr inż. Jarosław KUREK - przedstawiciel Studium Wychowania Fizycznego,
 14. mgr Waldemar BURDZIUK - przedstawiciel Studium Szkolenia Wojskowego,
 15. mgr Aleksandra BENEDYKCIUK - przedstawiciel „Biura Karier",
 16. mgr Patryk GRZYMALA - przedstawiciel DSS,
 17. mgr Łukasz KOMINEK - przedstawiciel doktorantów,
 18. Michał GRABARCZYK - przedstawiciel studentów,
 19. mgr Zofia KACHEL - Dział Organizacji Kształcenia - sekretarz komisji.