•  Obraz Wejście do budynku 53
  • Obraz studenci WIG
  • Obraz studenci WIG
  • Obraz klaster Phenix
  • Obraz ogródek meteorologiczny
  • Obraz laboratoria WIG
  • Obraz laboratoria WIG
  • Obraz sprzęt geodezyjny WIG
  • Obraz sprzęt topograficzny WIG

 

UCZELNIANA KOMISJA DS. FUNKCJONOWANIA SYSTEMU JAKOŚCI

KSZTAŁCENIA W WAT NA KADENCJĘ 2016 - 2020

W skład komisji wchodzą:

I. przewodniczący komisji - dr Ewa ŁAKOMA – pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia;

II. zastępca przewodniczącego - dr hab. inż. Zdzisław BOGDANOWICZ, prof. WAT – prorektor ds. kształcenia;

III. członkowie:
1. dr hab. inż. Włodzimierz IDCZAK, prof. WAT - przewodniczący senackiej komisji ds. kształcenia,
2. dr inż. Zdzisław CHUDY - kierownik Działu Organizacji Kształcenia
3. dr inż. Romuald HOFFMANN - pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia Wydziału Cybernetyki,
4. prof. dr hab. inż. Stanisław KULAS - pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia Wydziału Elektroniki,
5. dr inż. Aleksandra BĄK - pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji,
6. dr Jerzy NIEPSUJ - pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania,
7. dr inż. Stanisław KOWALCZYK, prof. WAT - pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia Wydziału Inżynierii Mechanicznej,
8. dr inż. Mirosław WRÓBLEWSKI - pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa,
9. dr hab. inż. Krzysztof KUŚMIEREK, prof. WAT - pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia Wydziału Nowych Technologii i Chemii,
10. prof. dr hab. inż. Zbigniew BIELECKI - pełnomocnik dyrektora ds. jakości kształcenia Instytutu Optoelektroniki,
11. dr inż. Dariusz PODBIELSKI - przedstawiciel Szkoły Doktorskiej,
12. mgr Elżbieta TWARDOWSKA - przedstawiciel Studium Języków Obcych,
13. ppłk dr Marek KOCIUBA - przedstawiciel Studium Wychowania Fizycznego,
14. mgr Waldemar BURDZIUK - przedstawiciel Studium Szkolenia Wojskowego,
15. mgr Aleksandra ROKICIŃSKA - przedstawiciel „Biura Karier",
16. mgr inż. Monika WIŚNIK-SAWKA - przedstawiciel doktorantów,
17. pchor. Adrian MALIK - przedstawiciel studentów,
18. mgr Zofia KACHEL - Dział Organizacji Kształcenia - sekretarz komisji.Back to top