W zakresie zapewnienia jakości kształcenia w naszej Uczelni

obowiązują obecnie następujące dokumenty formalno - prawne:

 

1.  pdf Uchwała nr 83/WAT/2021 (418 KB)  Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego".

2.  archive Zarządzenie nr 51/RKR/2022 (2.92 MB)  Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 51/RKR/2022 z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie określenia procesów realizowanych w ramach systemu zapewnienia jakości kształcenia w WAT

3. pdf Decyzja nr 286/RKR/2020 (150 KB)  Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego zw dnia 21 sierpnia 2020w r. w sprawie powołania pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia

4.   pdf Decyzja nr 388/RKR/2022 (583 KB)  Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 20 października 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania uczelnianej komisji ds. funkcjonowania systemu jakości kształcenia w WAT.

5.  archive Zarządzenie nr 63/RKR/2021 (5.35 MB)  Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 63/RKR/2021 z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich.