• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09

W zakresie zapewnienia jakości kształcenia w naszej Uczelni

obowiązują obecnie następujące dokumenty formalno - prawne:

 

1. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 74/WAT/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego"

2. Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 21/RKR/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie określenia procesów realizowanych w ramach systemu zapewnienia jakości kształcenia w WAT.

3. Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 118/RKR/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie powołania pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia na kadencję 2016-2020

4. Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 143/RKR/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie powołania uczelnianej komisji ds. funkcjonowania systemu jakości kształcenia w WAT na kadencję 2016-2020; z późn. zm. Decyzja nr 208/RKR/2017 z dnia 8 listopada 2017 r.; Decyzja nr 252/RKR/2018 z dnia 20 września 2018 r.

5. Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 6/RKR/2018 z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich. Załączniki: ankieta, karta oceny, ankieta bibliotekarza, ocena końcowa, oświadczenie.

Back to top