•  Obraz Wejście do budynku 53
  • Obraz studenci WIG
  • Obraz studenci WIG
  • Obraz klaster Phenix
  • Obraz ogródek meteorologiczny
  • Obraz laboratoria WIG
  • Obraz laboratoria WIG
  • Obraz sprzęt geodezyjny WIG
  • Obraz sprzęt topograficzny WIG

W zakresie zapewnienia jakości kształcenia w naszej Uczelni

obowiązują obecnie następujące dokumenty formalno - prawne:

 

1. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 74/WAT/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego"

2. Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 21/RKR/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie określenia procesów realizowanych w ramach systemu zapewnienia jakości kształcenia w WAT.

3. Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 118/RKR/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie powołania pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia na kadencję 2016-2020

4. Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 295/RKR/2019 z dnia 3 grudnia 2019 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie powołania uczelnianej komisji ds. funkcjonowania systemu jakości kształcenia w WAT

5. Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 6/RKR/2018 z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich. Załączniki: ankieta, karta oceny, ankieta bibliotekarza, ocena końcowa, oświadczenie.

Back to top