<< powrót dla kandydatów <<

1. OPIS KIERUNKU

Studia wojskowe na potrzeby MON.
Jednolite studia magisterskie - 10 semestrów.

Kliknij i przejdź do Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Studia przygotowują do służby wojskowej na stanowiskach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wizualizacją informacji o środowisku geograficznym na potrzeby działań wojsk. Ukończenie ciekawych i nowoczesnych studiów zapewnia stabilne zatrudnienie i służbę w wiodących jednostkach wykonujących priorytetowe zadania w Siłach Zbrojnych RP.

Kandydaci na żołnierzy zawodowych zdobywają kwalifikacje zawodowe i wojskowe w specjalnościach:

 • geoinformatyka;
 • rozpoznanie obrazowe;
 • rozpoznanie satelitarne;
 • meteorologia.

Program jednolitych studiów magisterskich składa się z przedmiotów wykładanych na cywilnych studiach politechnicznych na kierunkach geodezyjnych oraz z przedmiotów specjalistycznych przygotowujących do służby wojskowej w wybranej specjalności.

Studenci specjalności „geoinformatyka” zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • wykorzystania systemów informacji przestrzennej w procesie geograficznego wsparcia wojsk;
 • programowania i automatyzowania procesu przetwarzania danych przestrzennych oraz budowy geoportali;
 • oceny wpływu środowiska geograficznego na działania bojowe;
 • przetwarzania i analizowania danych geograficznych w dedykowanych, wojskowych systemach informatycznych;
 • opracowania wojskowych map topograficznych;
 • wykonywania specjalnych pomiarów geodezyjnych.

Studenci specjalności „rozpoznanie obrazowe” zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • wykorzystania zaawansowanych technologii do pozyskiwania oraz przetwarzania obrazów lotniczych i satelitarnych;
 • wykonywania misji rozpoznawczych z wykorzystaniem systemów bezzałogowych i śmigłowców rozpoznawczych;
 • tworzenia produktów rozpoznawczych dla obszaru działań bojowych.

Studenci specjalności „rozpoznanie satelitarne” zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • zarządzania projektami satelitarnymi zgodnie z europejskimi standardami ECSS,
 • budowy i działania systemów satelitarnych, podsystemów i ładunków użytecznych znajdujących się na platformie,
 • planowania zadań akwizycji i tworzenia scenariuszy operacyjnych misji w specjalistycznym oprogramowaniu,
 • operowania satelitami oraz przeprowadzania manewrów orbitalnych,
 • realizacji zadań związanych z obsługą naziemnej stacji nadawczo-odbiorczej.

Na specjalności rozpoznanie obrazowe - profil: satelitarne techniki obserwacji Ziemi, główny nacisk kładziony jest na wiedzę i umiejętności z zakresu planowania i kontroli misji satelitarnych systemów obserwacji Ziemi oraz procesu budowy, planowania i zarządzania takimi systemami. Zdobywana wiedza i umiejętności również ukierunkowane są na zagadnienia z zakresu pozyskiwania i przetwarzania informacji obrazowej powierzchni Ziemi zarejestrowanej przy wykorzystaniu różnych sensorów rozpoznawczych, w celu opracowania produktów informacyjnych wspierających proces planowania i dowodzenia w SZ RP i NATO.

Dla studentów tej specjalności przygotowano nowoczesne zaplecze dydaktyczne w postaci:

 • stacji naziemnej do sterowania konstelacją nanosatelitów i odbioru danych;
 • symulatora satelity radarowego FlatSat;

Studenci specjalności „meteorologia” zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • prognozowania pogody metodami meteorologii synoptycznej;
 • badania atmosfery technikami radarowymi i satelitarnymi;
 • budowy i użytkowania meteorologicznych systemów pomiarowych i teleinformatycznych sieci wymiany danych;
 • wykorzystania i rozwijania numerycznych modeli prognoz pogody;
 • zabezpieczenia lotów statków powietrznych (komunikacyjnych i wojskowych) oraz żeglugi okrętów Marynarki Wojennej RP zgodnie z międzynarodowymi przepisami i procedurami.

Absolwenci jednolitych studiów magisterskich otrzymują tytuł zawodowy - magister inżynier oraz promowani są na stopień podporucznika.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10O studiowaniu na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji
Geodezja i Kartografia

Dzień Otwarty WAT 2020
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Studiowanie nie jest nudne - Rozpoznanie obrazowe WAT WIG Meteorologia