<< powrót dla kandydatów <<

1. OPIS KIERUNKU

Studia wojskowe na potrzeby MON.
Jednolite studia magisterskie - 10 semestrów.

Studia przygotowują do służby wojskowej na stanowiskach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wizualizacją informacji o środowisku geograficznym na potrzeby działań wojsk. Ukończenie ciekawych i nowoczesnych studiów zapewnia stabilne zatrudnienie i służbę w wiodących jednostkach wykonujących priorytetowe zadania w Siłach Zbrojnych RP.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kandydaci na żołnierzy zawodowych zdobywają kwalifikacje zawodowe i wojskowe w specjalnościach:

 • geoinformatyka;
 • rozpoznanie obrazowe;
 • meteorologia.

Program jednolitych studiów magisterskich składa się z przedmiotów wykładanych na cywilnych studiach politechnicznych na kierunkach geodezyjnych oraz z przedmiotów specjalistycznych przygotowujących do służby wojskowej w wybranej specjalności.

Studenci specjalności „geoinformatyka” zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • wykorzystania systemów informacji przestrzennej w procesie geograficznego wsparcia wojsk;
 • programowania i automatyzowania procesu przetwarzania danych przestrzennych oraz budowy geoportali;
 • oceny wpływu środowiska geograficznego na działania bojowe;
 • przetwarzania i analizowania danych geograficznych w dedykowanych, wojskowych systemach informatycznych;
 • opracowania wojskowych map topograficznych;
 • wykonywania specjalnych pomiarów geodezyjnych.

Studenci specjalności „rozpoznanie obrazowe” zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • wykorzystania zaawansowanych technologii do pozyskiwania oraz przetwarzania obrazów lotniczych i satelitarnych;
 • wykonywania misji rozpoznawczych z wykorzystaniem systemów bezzałogowych i śmigłowców rozpoznawczych;
 • tworzenia produktów rozpoznawczych dla obszaru działań bojowych.

Studenci specjalności „meteorologia” zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • prognozowania pogody metodami meteorologii synoptycznej;
 • badania atmosfery technikami radarowymi i satelitarnymi;
 • budowy i użytkowania meteorologicznych systemów pomiarowych i teleinformatycznych sieci wymiany danych;
 • wykorzystania i rozwijania numerycznych modeli prognoz pogody;
 • zabezpieczenia lotów statków powietrznych (komunikacyjnych i wojskowych) oraz żeglugi okrętów Marynarki Wojennej RP zgodnie z międzynarodowymi przepisami i procedurami.

Absolwenci jednolitych studiów magisterskich otrzymują tytuł zawodowy - magister inżynier oraz promowani są na stopień podporucznika.