Folder Plany sesji egzaminacyjnych

Dokumenty

pdf Plan sesji egzamin. zima 2022/2023 - niestac.

Plan zimowej sesji egzaminacyjnej 2022/2023 realizowany na studiach niestacjonarnych WIG WAT

pdf Plan sesji egzamin. zima 2022/2023 - stac.

Plan zimowej sesji egzaminacyjnej 2022/2023 realizowany na studiach stacjonarnych WIG WAT

pdf Plan sesji egzamin. zima 2022/2023 - stac. 7 sem.

Plan zimowej sesji egzaminacyjnej 2022/2023 realizowany na studiach stacjonarnych WIG WAT 7 sem.