Kierunki studiów

  1. Budownictwo - Studia I i II stopnia (od naboru 2023 - I st., od naboru 2024 - II st.)
  2. Budowa dróg i mostów  - Studia I stopnia (od naboru 2023)
  3. Budownictwo zrównoważoneStudia I stopnia
  4. Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej - Studia I stopnia
  5. Inżynieria geoprzestrzenna - Studia I i II stopnia (st. cywilne)
  6. Geodezja i kataster - Studia I i II stopnia (st. cywilne)
  7. Geodezja i geoinformatyka - Studia II stopnia (od naboru 2024)

Zasady rekrutacji wyszczególniono na stronie internetowej - Rekrutacja na studia, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Szczegółowe informacje o wydziale, kierunkach studiów i rekrutacji w folderze WIG do pobrania pdf Folder WIG - rekrutacja (18.05 MB)

Kandydaci na studia rejestrują się poprzez internet, osobiście w biurze rekrutacji WAT lub za pośrednictwem poczty.


ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE

Na podstawie Decyzji Rektora WAT w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych od studentów nr 91/RKR/2020, 59/RKR/2021, 103/RKR/2022, 244/RKR/2023 oraz umową o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na studiach w formie niestacjonarnej, opłatę za czesne student jest zobowiązany wnieść jednorazowo przed rozpoczęciem semestru.

Studenci I roku wnoszą opłaty w przeciągu 7 dni od podpisania umowy

Na wniosek studenta dopuszcza się możliwość wnoszenia opłat czesnego w ratach. Wysokość rat dla poszczególnych roczników normują tabele wywieszone w gablotach informacyjnych Wydziału. Wnoszenie opłaty w ratach powoduje zwiększenie jej wysokości o 5%.

Przekroczenie terminu opłat o okres powyżej 30 dni, skutkuje skreśleniem z listy studentów. Za datę wniesienia opłaty, uznaje się dzień wpływu środków na rachunek Akademii lub dzień płatności gotówkowej dokonanej w kasie WAT.