Kierunki studiów

  1. Budownictwo - Studia II stopnia
  2. Budownictwo zrównoważoneStudia I stopnia
  3. Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej - Studia I stopnia
  4. Inżynieria geoprzestrzenna - Studia I i II stopnia (st. cywilne)
  5. Geodezjia i kataster - Studia I i II stopnia (st. cywilne)

Zasady rekrutacji wyszczególniono na stronie internetowej - Rekrutacja na studia, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Szczegółowe informacje o wydziale, kierunkach studiów i rekrutacji w folderze WIG do pobrania pdf Folder WIG - rekrutacja (18.05 MB)

Kandydaci na studia rejestrują się poprzez internet, osobiście w biurze rekrutacji WAT lub za pośrednictwem poczty.


ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE

Na podstawie decyzji Nr 79/RKR/2018 z dnia 16 marca 2018r. Rektora Wojskowej Akademii Technicznej, oraz uchwały Nr 59/WAT/2014 Senatu Wojskowej Akademii Technicznej z dnia 27 listopada 2014r. czesne za semestr w roku akad. 2015/2016 student jest zobowiązany wnieść jednorazowo przed rozpoczęciem semestru.

Studenci I roku wnoszą opłaty w przeciągu 7 dni od podpisania umowy

Na wniosek studenta dopuszcza się możliwość wnoszenia opłat czesnego w ratach. Wysokość rat dla poszczególnych roczników normują tabele wywieszone w gablotach informacyjnych Wydziału. Wnoszenie opłaty w ratach powoduje zwiększenie jej wysokości o 5%.

Przekroczenie terminu opłat o okres powyżej 30 dni, skutkuje skreśleniem z listy studentów. Za datę wniesienia opłaty, uznaje się dzień wpływu środków na rachunek Akademii lub dzień płatności gotówkowej dokonanej w kasie WAT.