Wszystkim Pracownikom i Studentom Wydziału z okazji Nowego Roku życzę dużo zdrowia i szczęścia oraz samych sukcesów, awansów wojskowych i naukowych, a także spełnienia marzeń.

Dziekan
płk Michał Kędzierski

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, chciałbym życzyć wszystkim Pracownikom oraz Studentom naszego Wydziału zdrowych i radosnych świąt Narodzenia Pańskiego, aby w gronie rodzinnym świętowanie cudu betlejemskiego było wielką radością. Niech ten czas pozwoli na zwolnienie tempa życia i da Wam czas na zadumę i odpoczynek. I tak jak mówił nasz ksiądz kapelan słowami Matki Teresy, aby dzień Bożego Narodzenia był każdego dnia, żeby dobro zawsze zwyciężało.

Dziekan
płk Michał Kędzierski

W dniu 26.11.2019 roku północno-zachodnią część Albanii nawiedziło najsilniejsze od ponad 50 lat trzęsienie ziemi. Wstrząsy wyrządziły bardzo poważne szkody, wiele budynków oraz innych obiektów infrastruktury uległo zniszczeniu. W związku z zaistniałą katastrofą na polecenie Ministra Obrony Narodowej Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, generał Jarosław Mika, powołał zespół rekonesansowy.

W dniach 8-13 grudnia 2019 roku odbyła się coroczna konferencja Amerykańskiej Unii Geofizycznej (AGU – American Geophysical Union) w San Francisco. Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT reprezentowała trójka naukowców: prof. dr hab. inż. Janusz Bogusz, dr hab. inż. Anna Kłos oraz mgr inż. Artur Leńczuk.

10 grudnia 2019 już po raz szósty odbyło się Sympozjum Rozpoznanie Obrazowe w Bezpieczeństwie i Obronności – ROBO, którego organizatorami był Zakład Teledetekcji, Fotogrametrii i Rozpoznania Obrazowego Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT oraz firma ESRI Polska. Tematyka Sympozjum dotyczyła aktualnego i szeroko rozumianego rozpoznania obrazowego w aspektach związanych z bezpieczeństwem i obronnością kraju.

W dniu 20.11.2019 r. odbyło się doroczne seminarium, na którym prezentowane były najlepsze prace studentów wykonane w ramach działalności w kołach naukowym studentów. W tym roku po raz pierwszy studenci rywalizowali w dwóch kategoriach: prace o tematyce związanej z obronnością państwa, w tym z potrzebami Sił Zbrojnych RP oraz pozostałe prace o tematyce nie związanej z obronnością państwa.

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawym sprzętem badawczym będącym na wyposażeniu Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji - radiometrem mikrofalowy RPG HATPRO G4. Radiometr mikrofalowy jest pasywnym urządzeniem rejestrującym promieniowanie mikrofalowe na kilkunastu częstotliwościach. Urządzenie to przeznaczone jest do pomiarów pionowego rozkładu temperatury, wilgotności oraz tłumienia atmosfery.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam najserdeczniejsze życzenia Świąteczne wszystkim nauczycielom akademickim i pracownikom oraz studentom, doktorantom, współpracownikom i przyjaciołom Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej.

BUILDER - wiodący ogólnopolski miesięcznik dla budownictwa, architektury i biznesu, będący na rynku od 19 lat, w maju 2017 r. ogłosił ogólnopolski Konkurs dla Młodych Inżynierów Budownictwa o charakterze otwartym - I edycja 2017-2018 (KDMI-2017).

Back to top