• baner01
 • baner02
 • baner03
 • baner04
 • baner05
 • baner06
 • baner07
 • baner08
 • baner09

W dniu 20.11.2019 r. odbyło się doroczne seminarium, na którym prezentowane były najlepsze prace studentów wykonane w ramach działalności w kołach naukowym studentów. W tym roku po raz pierwszy studenci rywalizowali w dwóch kategoriach: prace o tematyce związanej z obronnością państwa, w tym z potrzebami Sił Zbrojnych RP oraz pozostałe prace o tematyce nie związanej z obronnością państwa.

Komisja konkursowa pod przewodnictwem Pani prof. Marzeny TYKARSKIEJ - prorektor ds. studenckich - po wysłuchaniu i ocenie referatów wygłoszonych przez autorów wystąpiła do Rektora WAT o wyróżnienie najlepszych prac.

Na wniosek komisji konkursowej Rektor WAT przyznał wysokie nagrody dla studentów naszego Wydziału:

 • Pani sierż. pchor. inż. KINDZE REDZIE z Koła Naukowego Studentów „GeoPixel” za pracę „Czy sieci neuronowe mogą wesprzeć analityka w rozpoznaniu obrazowym?” - opiekun naukowy: płk prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski - nagrodę I stopnia w kategorii prac o tematyce związanej z obronnością państwa;
 • zespołowi w składzie: JUSTYNA OZIMKIEWICZ, TOMASZ RABEK, SZYMON KOTUNIAK i BARTOSZ NIEWCZAS z Koła Naukowego Studentów „Budownictwo” za pracę „Projekt i budowa kajaka z betonu kompozytowego z wykorzystaniem materiałów odpadowych” – opiekun naukowy: dr inż. Marcin Małek - nagrodę II stopnia w kategorii prac o tematyce nie związanej z obronnością państwa;
 • Pani inż. MAGDALENIE MIKOŁAJCZYK z Koła Naukowego Studentów „Budownictwo” za pracę „Osłona stanowisk niestacjonarnych urządzeń łączności” – opiekun naukowy: prof. Zbigniew Szcześniak – nagrodę III stopnia w kategorii prac o tematyce związanej z obronnością państwa.

Ponadto wszyscy studenci biorący udział w konkursie dokonali własnej oceny wygłoszonych referatów i za najlepszy uznali wygłoszony przez Panią sierż. pchor. inż. KINGĘ REDĘ z Koła Naukowego Studentów „GeoPixel”.

Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy wykonania prac na tak wysokim poziomie naukowym oraz dziękujemy za zaangażowanie we własny rozwój zawodowy. Dla studentów, którzy jeszcze nie podjęli decyzji o rozpoczęciu działalności w studenckim ruchu naukowym, ważną informacją jest, że swoje prace będą mogli prezentować zarówno na konferencjach krajowych, jak i międzynarodowych. Zespół z Koła Naukowego Studentów „Budownictwo” rywalizował w międzynarodowych regatach kajaków betonowych w s-Hertogenbosch. Trudna i daleka wyprawa zakończyła się pełnym sukcesem naukowym i sportowym.

 

Back to top