Zapraszamy do zapoznania się z ciekawym sprzętem badawczym będącym na wyposażeniu Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji - radiometrem mikrofalowy RPG HATPRO G4. Radiometr mikrofalowy jest pasywnym urządzeniem rejestrującym promieniowanie mikrofalowe na kilkunastu częstotliwościach. Urządzenie to przeznaczone jest do pomiarów pionowego rozkładu temperatury, wilgotności oraz tłumienia atmosfery.

Pomiary wykonywane są z dużą częstotliwością oraz rozdzielczością pionową, poprzez co umożliwiają uzyskanie pełnego obrazu aktualnego stanu atmosfery. W Zakładzie Hydrometeorologii Wojskowej i Geomatyki wykorzystywany jest radiometr mikrofalowy RPG HATPRO G4 (Radiometer Physics Gmbh Humidity And Temperature PROfiler Generation 4th), mierzący następujące parametry stanu atmosfery:

 • TPB [K] – pionowy profil temperatury w warstwie granicznej (0-2km);
 • TPC [K] – pionowy profil temperatury w troposferze (0-10 km);
 • HPC [%] - pionowy profil wilgotności w troposferze (0-10 km);
 • LPR [g/m3] – pionowy profil zawartości wody w troposferze (0-10 km);
 • IWV [kg/m2] - całkowita zawartość pary wodnej w kolumnie atmosfery;
 • LWP [g/m2] - całkowita zawartość wody ciekłej w kolumnie atmosfery;
 • BRT [K] - temperatura jasnościowa na określonych pasmach częstotliwości (ang. Brightness Temperature – BT);
 • MET - obserwacje meteorologiczne pochodzące z czujników umieszczonych na maszcie pomiarowym 1 m powyżej kopuły radiometru. Mierzone są następujące parametry meteorologiczne: kierunek i prędkość wiatru, temperatura, ciśnienie, wilgotność względną, obecność opadu atmosferycznego;
 • STA - wartości indeksów stabilności atmosfery – indeksów burzowych tj.: Lifted Index, Showalter Index, K-Index, CAPE, Total Totals Index;
 • ATN [dB] - opóźnienie sygnału mikrofalowego ze względu na obecność wody w atmosferze na określonych pasmach częstotliwości (ang. Atmospheric Attenuation);
 • TRK – pomiary opóźnienia troposferycznego (WET DELAY, ATN, LWP) sygnałów GPS i GLONASS;
 • CBH [m] – wysokość podstawy chmur;
 • BLH [m] – wysokość warstwy granicznej;
 • IRT [°C] – temperaturę w zakresie podczerwieni (długość fali 10,5 μm).

Urządzenie pracuje w paśmie K i L ma następujących zakresach centralnych częstotliwości: 22,24 GHz, 23,04GHz, 23,84 GHz, 25,44 GHz, 26,24 GHz, 27,84 GHz, 31,4 GHz, 51,26 GHz, 52,28 GHz, 53,86 GHz, 54,94 GHz, 56,66 GHz, 57,3 GHz, 58,0 GHz.

W roku akademickim 2018/2019 powstały dwie prace dyplomowe studentów specjalności meteorologia, w których wykorzystano pomiary z przedstawionego radiometru.. Kolejne dwie prace są w trakcie realizacji, a ich obrona planowana jest na czerwiec 2020r.

Wojskowa Akademia Techniczna zakupiła radiometr mikrofalowy RPG HATPRO G4 w ramach projektu: FS/32-308/2015/WAT, Mazowiecka Jednostka Wdrożenia Projektów Unijnych, Rozbudowa Obserwatorium Satelitarnego Centrum Geomatyki Stosowanej Wojskowej Akademii Technicznej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt z Sekretariatem Instytutu Geodezji tel. 261 839 692, Bud. 57/5.

Back to top