10 grudnia 2019 już po raz szósty odbyło się Sympozjum Rozpoznanie Obrazowe w Bezpieczeństwie i Obronności – ROBO, którego organizatorami był Zakład Teledetekcji, Fotogrametrii i Rozpoznania Obrazowego Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT oraz firma ESRI Polska. Tematyka Sympozjum dotyczyła aktualnego i szeroko rozumianego rozpoznania obrazowego w aspektach związanych z bezpieczeństwem i obronnością kraju.

Jak co roku Spotkanie zgromadziło liczną grupę żołnierzy zajmujących się rozpoznaniem obrazowym w różnych obszarach Sił Zbrojnych RP, przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej, a także reprezentantów sektora bezpieczeństwa i obronności kraju.

Sympozjum obfitowało w wiele interesujących wystąpień, których wiodącą tematyką było zastosowanie sztucznej inteligencji i najnowszych technologii w rozpoznaniu obrazowym. Tradycyjnie, w dniu poprzedzającym ROBO odbyły się warsztaty tematyczne, podczas których uczestnicy korzystali z oprogramowania ENVI oraz ARCGIS.

Pracownicy Zakładu Teledetekcji, Fotogrametrii i Rozpoznania Obrazowego Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej serdecznie dziękują Współorganizatorom za wysiłek jaki włożyli w organizację ROBO, a Uczestnikom za aktywny udział i przyjazną atmosferę panującą podczas obrad oraz w kuluarach. Tegoroczne Sympozjum po raz kolejny było źródłem nowych informacji, wymiany inspirujących myśli oraz okazją do nawiązania nowych kontaktów.

Do zobaczenia na kolejnej VII edycji ROBO w 2020 roku!

Back to top