bcalkaAbsolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, specjalność kataster i gospodarka nieruchomościami (2005). Ukończyła Studia Podyplomowe ‘Wycena Nieruchomości’ na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W roku 2014 ukończyła studia doktoranckie w Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji i uzyskała tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia (specjalność: gospodarka przestrzenna i GIS).

Od 2014r. zatrudniona w WAT w Zakładzie Systemów Informacji Geograficznej na stanowisku adiunkta.

Zainteresowania naukowe: to systemy informacji geograficznej, modelowanie danych przestrzennych, analizy przestrzenne, jakość danych przestrzennych oraz gospodarka nieruchomościami. Od 2006 r. jest członkiem Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Jest autorką lub współautorką kilkunastu artykułów naukowych.

Back to top