bcalkaAbsolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, specjalność kataster i gospodarka nieruchomościami (2005). Ukończyła Studia Podyplomowe ‘Wycena Nieruchomości’ na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W roku 2014 ukończyła studia doktoranckie w Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji i uzyskała tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia (specjalność: gospodarka przestrzenna i GIS).

Od 2014r. zatrudniona w WAT w Zakładzie Systemów Informacji Geograficznej na stanowisku adiunkta.

Zainteresowania naukowe: to systemy informacji geograficznej, modelowanie danych przestrzennych, analizy przestrzenne, jakość danych przestrzennych oraz gospodarka nieruchomościami. Od 2006 r. jest członkiem Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Jest autorką lub współautorką kilkunastu artykułów naukowych.