afryskowska_skibinskaAbsolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, specjalność geoinformatyka (2007). 2013 r. - dr nauk technicznych w zakresie fotogrametria i teledetekcja. Zatrudniona na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego od 2013 roku. Zainteresowania naukowe: fotogrametria cyfrowa, skanowanie laserowe, fotogrametria bliskiego zasięgu, fotogrametria niskiego pułapu, modelownie 3D.

tgolosAbsolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, na kierunku geodezja i kartografia, specjalność geodezja wojskowa (1991r.). Studia podyplomowe w WAT oraz Instytucie nauk Społecznych Edukacja. Uprawnienia zawodowe z zakresu 1 – geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne (1998r.)

mjachołDr inż. Mariusz Stanisław Jachoł (płk rez.) jest absolwentem Wydziału Mechanicznego WAT 1983. Po kilku letniej służbie w JW. 1021 podjął studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT i w 1990 roku uzyskał dyplom dr nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii, specjalność teledetekcja.

jjasinskiKierownik Zakładu Systemów Informacji Geograficznej Absolwent specjalności meteorologia wojskowa w Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej (1986). Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność teledetekcja uzyskał w WAT w 1991 r. Zatrudniony w WAT od 1991 r. Zainteresowania naukowe: teledetekcyjne metody badania atmosfery, sprzęt i systemy pomiarowe w meteorologii.

no_foto_wigAbsolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowej Akademii Technicznej, kierunku geodezja i kartografia, specjalność geoinformatyka. Uczestniczka studiów doktoranckich Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji. W 2012 roku ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska, w zakresie: Lotniczy i naziemny skaning laserowy.

pkaminskiW roku 1999 ukończył Wojskową Akademię Techniczną na Wydziale Fizyki Technicznej o specjalności „Metody numeryczne w meteorologii”. Po roku pracy jako dowódca plutonu wrócił na uczelnię i rozpoczął pracę na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji, gdzie pracuje do dziś.

mkedzierski2Absolwent Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej WAT, specjalność geodezja wojskowa (1996). 2004 r. - Dr nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii, Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej WAT. 2010 - dr hab. nauk technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii, Akademia Górniczo Hutnicza Kraków, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Od maja 2019 profesor nauk technicznych. W 2023 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie Executive Master of Business Administration (MBA). Od 01.10.2012 r. do 30.09.2019 r. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Geodezji. Od 01.10.2019 r. dziekan Wydziału.

kielanowskiAbsolwent specjalności meteorologia wojskowa w Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej (1988). Z Wojskową Akademią Techniczną związany od 2010 roku (prace zlecone), od 2015 roku zatrudniony na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie meteorologicznego zabezpieczenia szkolenia lotniczego oraz meteorologicznego zabezpieczenia działań wojsk w strukturach NATO. Emerytowany Szef Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych.