mlisowskiAbsolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego kierunku Geografia, specjalność Geografia fizyczna (2011) oraz Wydziału Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego kierunku Technologie Energii Odnawialnej (2015).

amoscickaAbsolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, specjalność: kartografia i fotogrametria (1997). Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia uzyskała w Instytucie Geodezji i Kartografii w 2005 r. W 2015 r., na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia.

moleksiakNauczyciel akademicki WAT od 2021 r., absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT. Wykładowca topografii wojskowej w Zakładzie Geodezji i Nawigacji. Pracę dydaktyczną opiera na wieloletnim doświadczeniu zdobytym podczas pracy w jednostkach służby topograficznej / jednostkach służby rozpoznania geoprzestrzennego. Uczestnik misji wojskowej EUFOR ALTHEA, podczas której jako szef sekcji geoprzestrzeni odpowiadał za zabezpieczenie geograficzne misji.

konyszkoAbsolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku geodezja i kartografia, specjalność pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej. Od pierwszego października 2019 roku zatrudniona na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Geodezji i Nawigacji Instytutu Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji.

spietrekPan dr inż Sławomir Pietrek - Absolwent WAT. W 1978 r. ukończył studia na kierunku meteorologia na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej. Jesienią 1990 r. rozpoczął studia doktoranckie w Zakładzie Meteorologii na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji w WAT. W styczniu 1992 r. obronił rozprawę doktorską, która została wyróżniona Nagrodą Komendanta WAT.

no_foto_wigW roku 2008 ukończyła Wojskową Akademię Techniczną na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji o specjalności Geoinformatyka, kierunek Geodezja i Kartografia. W tym samym roku rozpoczęła pracę na Wydziale Geodezji w charakterze asystenta naukowo-dydaktycznego. Zainteresowania naukowe: teledetekcja, fotografia, interpretacja zobrazowań terenu, teledetekcja hiperspektralna, Traktat Open Skies.

kpokonieczny_plkAbsolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej (2005), specjalizacja (w ramach indywidualnego programu studiów): Przetwarzanie danych teledetekcyjnych na potrzeby systemów informacji przestrzennej, studiów podyplomowych "GIS Fotogrametria i Teledetekcja w Gospodarce Narodowej, Obronie Kraju i Ochronie Środowiska" (WAT 2008) oraz studiów doktoranckich na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej (2010).

asekreckaAbsolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowej Akademii Technicznej, kierunku geodezja i kartografia, specjalność fotogrametria, teledetekcja i GIS. Od 2015 roku uczestniczka studiów doktoranckich Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji. Zatrudniona na stanowisku asystenta naukowo - dydaktycznego od października 2017 roku.