no_foto_wigAbsolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, specjalność geoinformatyka (2007). 2014 r. - dr nauk technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii. Zatrudniona na stanowisku adiunkta od 2014 roku. Zainteresowania naukowe: kartografia, reprodukcja kartograficzna, systemy informacji geograficznej, prezentacja dynamiki zjawisk.

dlatosAbsolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, specjalność Geodezyjne Pomiary Podstawowe (2001) Studia Podyplomowe „Wycena Nieruchomości” Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej (2002) Zatrudniona w WAT na stanowisku starszego wykładowcy od 2007 roku. Od 2008 roku Opiekun Koła Naukowego Studentów GeoPixel Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT.

mlisowskiAbsolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, specjalność geoinformatyka. Zatrudniony w WAT na stanowisku asystenta od 2013 roku do 2018, oraz od 2019r. na stanowisku instruktora. Zainteresowania naukowe: zagadnienia geodezyjno-inżynieryjne, geodezyjna obsługa inwestycji, pomiary i analiza przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych oraz geodezyjne pomiary obiektów podwodnych.

Olga MatukAbsolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, specjalność Kataster i gospodarka nieruchomościami (2002 r.). W 2003 r. ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej - Wycena nieruchomości. W 2015 r. - uzyskała na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej tytuł doktora nauk technicznych.

mlisowskiAbsolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego kierunku Geografia, specjalność Geografia fizyczna (2011) oraz Wydziału Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego kierunku Technologie Energii Odnawialnej (2015).

amoscickaAbsolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, specjalność: kartografia i fotogrametria (1997). Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia uzyskała w Instytucie Geodezji i Kartografii w 2005 r. W 2015 r., na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia.

nowak_dcDoktor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii, specjalność fotogrametria, nadany w 2002r. na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej za rozprawę doktorską na temat: „Badanie niezawodnościowych własności technik fotogrametrycznych w aspekcie zastosowań inżynierskich“.

konyszkoAbsolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku geodezja i kartografia, specjalność pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej. Od pierwszego października 2019 roku zatrudniona na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Geodezji i Nawigacji Instytutu Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji.

Back to top