dkiliszekAbsolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowej Akademii Technicznej kierunku geodezja i kartografia. W 2024 roku zdobył stopień naukowy doktora w dyscyplinie naukowej Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport. Od października 2020 roku zatrudniony na stanowisku asystenta.

aklos2Tytuł magistra inżyniera zdobyła w 2012 roku na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. W 2016 roku zdobyła stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Geodezja i Kartografia, a jej rozprawa doktorska pt. „Badanie wiarygodności prędkości stacji permanentnych w regionalnych sieciach GNSS w kontekście analiz geodynamicznych”, napisana pod kierunkiem promotora prof. dra hab. inż. Janusza Bogusza, została wyróżniona na wniosek powołanej Komisji Doktorskiej. W 2019 roku przyznano jej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Geodezja i Kartografia za osiągnięcie naukowe pt. „Analiza modelu funkcjonalnego geodezyjnych szeregów czasowych z uwzględnieniem procesów stochastycznych”.

bkolanowskiAbsolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej (1980). 1990 r. - dr nauk technicznych w zakresie geodezji satelitarnej, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. Zatrudniony na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego WAT w latach 1997 - 2003 i obecnie od roku 2011. 

roszczynskiDoktor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii, specjalność teledetekcja nadany w 2007 r., tytuł pracy: Analiza zbiorów fraktalnych teledetekcyjnych szeregów danych meteorologicznych. Doktor habilitowany Nauk Technicznych nadany w 2014 r. W uczelni zatrudniony od 1983 roku na stanowisku adiunkta naukowo - dydaktycznego od 2008 roku.

dlatosAbsolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, specjalność Geodezyjne Pomiary Podstawowe (2001) Studia Podyplomowe „Wycena Nieruchomości” Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej (2002) Zatrudniona w WAT na stanowisku starszego wykładowcy od 2007 roku. Od 2008 roku Opiekun Koła Naukowego Studentów GeoPixel Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT.

alenczukW 2017 roku obronił z wyróżnieniem prace magisterską na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, specjalność Geodezja i Nawigacja Satelitarna. W 2021 roku zdobył stopień naukowy doktora (z wyróżnieniem) w dyscyplinie naukowej Inżynieria Lądowa i Transport pod kierunkiem dr hab. inż. Anny Kłos, prof. WAT. Od października 2021 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych.

mlisowskiAbsolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, specjalność geoinformatyka. Zatrudniony w WAT na stanowisku asystenta od 2013 roku do 2018, oraz od 2019r. na stanowisku instruktora. Zainteresowania naukowe: zagadnienia geodezyjno-inżynieryjne, geodezyjna obsługa inwestycji, pomiary i analiza przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych oraz geodezyjne pomiary obiektów podwodnych.

no_foto_wigAbsolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, specjalność Kataster i gospodarka nieruchomościami (2002 r.). W 2003 r. ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej - Wycena nieruchomości. W 2015 r. - uzyskała na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej tytuł doktora nauk technicznych.