kkarszniaDoktor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii, o specjalności geodezji wyższej i inżynieryjnej. Absolwent Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu, w której to uczelni ukończył studia inżynierskie (1998), magisterskie (1999) oraz obronił rozprawę doktorską pt. "Metody wyrównań i integracji przestrzennych ciągów tachimetrycznych w nawiązaniu do punktów GPS i geoidy” (2004), której promotorem był Prof. dr hab. inż. Edward Osada.

mkedzierski2Absolwent Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej WAT, specjalność geodezja wojskowa (1996). 2004 r. - Dr nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii, Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej WAT. 2010 - dr hab. nauk technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii, Akademia Górniczo Hutnicza Kraków, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Od maja 2019 profesor nauk technicznych.

kielanowskiAbsolwent specjalności meteorologia wojskowa w Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej (1988). Z Wojskową Akademią Techniczną związany od 2010 roku (prace zlecone), od 2015 roku zatrudniony na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie meteorologicznego zabezpieczenia szkolenia lotniczego oraz meteorologicznego zabezpieczenia działań wojsk w strukturach NATO. Emerytowany Szef Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych.

dkiliszekAbsolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowej Akademii Technicznej kierunku geodezja i kartografia, specjalność pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej. Od 2017 roku student studiów doktoranckich Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji. Zatrudniony na stanowisko asystenta dydaktycznego od października 2020 roku.

aklos2Tytuł magistra inżyniera zdobyła w 2012 roku na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. W 2016 roku zdobyła stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Geodezja i Kartografia, a jej rozprawa doktorska pt. „Badanie wiarygodności prędkości stacji permanentnych w regionalnych sieciach GNSS w kontekście analiz geodynamicznych”, napisana pod kierunkiem promotora prof. dra hab. inż. Janusza Bogusza, została wyróżniona na wniosek powołanej Komisji Doktorskiej. W 2019 roku przyznano jej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Geodezja i Kartografia za osiągnięcie naukowe pt. „Analiza modelu funkcjonalnego geodezyjnych szeregów czasowych z uwzględnieniem procesów stochastycznych”.

bkolanowskiAbsolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej (1980). 1990 r. - dr nauk technicznych w zakresie geodezji satelitarnej, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. Zatrudniony na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego WAT w latach 1997 - 2003 i obecnie od roku 2011. 

wkosekProf. dr hab. inż. Wiesław Kosek jest zatrudniony w Zakładzie Hydrometeorologii Wojskowej i Geomatyki Instytutu Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji WIG WAT na stanowisku profesora od 2019r. Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

roszczynskiDoktor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii, specjalność teledetekcja nadany w 2007 r., tytuł pracy: Analiza zbiorów fraktalnych teledetekcyjnych szeregów danych meteorologicznych. Doktor habilitowany Nauk Technicznych nadany w 2014 r. W uczelni zatrudniony od 1983 roku na stanowisku adiunkta naukowo - dydaktycznego od 2008 roku.

Back to top