no_foto_wigW roku 2008 ukończyła Wojskową Akademię Techniczną na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji o specjalności Geoinformatyka, kierunek Geodezja i Kartografia. W tym samym roku rozpoczęła pracę na Wydziale Geodezji w charakterze asystenta naukowo-dydaktycznego. Zainteresowania naukowe: teledetekcja, fotografia, interpretacja zobrazowań terenu, teledetekcja hiperspektralna, Traktat Open Skies.

spietrekPan dr inż Sławomir Pietrek - Absolwent WAT. W 1978 r. ukończył studia na kierunku meteorologia na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej. Jesienią 1990 r. rozpoczął studia doktoranckie w Zakładzie Meteorologii na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji w WAT. W styczniu 1992 r. obronił rozprawę doktorską, która została wyróżniona Nagrodą Komendanta WAT.

kpokonieczny_plkAbsolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej (2005), specjalizacja (w ramach indywidualnego programu studiów): Przetwarzanie danych teledetekcyjnych na potrzeby systemów informacji przestrzennej, studiów podyplomowych "GIS Fotogrametria i Teledetekcja w Gospodarce Narodowej, Obronie Kraju i Ochronie Środowiska" (WAT 2008) oraz studiów doktoranckich na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej (2010).

asekreckaAbsolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowej Akademii Technicznej, kierunku geodezja i kartografia, specjalność fotogrametria, teledetekcja i GIS. Od 2015 roku uczestniczka studiów doktoranckich Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji. Zatrudniona na stanowisku asystenta naukowo - dydaktycznego od października 2017 roku.

jsiewertAbsolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, specjalność meteorologia (2014). W latach 2014-2016 pracowała jako synoptyk w Szefostwie Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP, na stanowisku oficera kierunkowego. Od 2017 roku zatrudniona w WAT w Zakładzie Hydrometeorologii Wojskowej i Geomatyki na stanowisku inżyniera. Od 2020 roku przeniesiona na stanowisko asystenta dydaktycznego.

rsoluduchaAbsolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej (1979). Studium specjalistyczne pedagogiczno – psychologiczne Wojskowa Akademia Techniczna (1981-83). 1987 r. - dr nauk technicznych w zakresie geodezji inżynieryjnej, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. Staż naukowy Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej Politechniki Warszawskiej (1993).

kszafranekW 2007 roku ukończyła studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej (specjalność - Geodezja i Nawigacja Satelitarna) uzyskując tytuł magistra inżyniera. Pracę dyplomową na temat wykorzystania algorytmu autoregresji w prognozowaniu toru obiektów ruchomych napisała pod kierunkiem dra inż. Ryszarda Szpunara. W 2008 roku rozpoczęła pracę na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej.

mszoluchaDoktor nauk technicznych nadany w 2012 r., tytuł pracy: „Wykorzystanie numerycznego modelu terenu w rozwiązaniu nawigacyjnym systemu GPS”. W uczelni zatrudniony od 2008, w tym od 2012 na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na (ostatnio zajmowanym) stanowisku. Uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy.

Back to top