kptjsAbsolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, specjalność meteorologia (2014). W latach 2014-2016 pracowała jako synoptyk w Szefostwie Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP, na stanowisku oficera kierunkowego. Od 2017 roku zatrudniona w WAT w Zakładzie Hydrometeorologii Wojskowej i Geomatyki na stanowisku inżyniera. Od 2020 roku przeniesiona na stanowisko asystenta dydaktycznego.

rsoluduchaAbsolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej (1979). Studium specjalistyczne pedagogiczno – psychologiczne Wojskowa Akademia Techniczna (1981-83). 1987 r. - dr nauk technicznych w zakresie geodezji inżynieryjnej, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. Staż naukowy Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej Politechniki Warszawskiej (1993).

mszoluchaDoktor nauk technicznych nadany w 2012 r., tytuł pracy: „Wykorzystanie numerycznego modelu terenu w rozwiązaniu nawigacyjnym systemu GPS”. W uczelni zatrudniony od 2008, w tym od 2012 na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na (ostatnio zajmowanym) stanowisku. Uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy.

wtrzesniakAbsolwent Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej, specjalność meteorologia wojskowa (1977). Zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy WAT od 1997 roku. Prowadzi zajęcia w grupach przedmiotowych: meteorologia synoptyczna, meteorologia operacyjna, mezoskalowe prognozy pogody, ochrona środowiska przyrodniczego, hydrologia.

jwabinskiPracownik Wydziału od 2021 roku, obecnie na stanowisku adiunkta. Ukończył studia pierwszego stopnia na Wydziale Nawigacyjnym w Akademii Morskiej w Szczecinie (2015) oraz studia drugiego stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (2017). Odbył zagraniczne staże w Dublin Institute of Technology (2017) oraz University of Oregon (2020).

pwalczykowskiAbsolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, specjalność: geodezja wojskowa (1993). 2003 r. - doktor nauk technicznych w dyscyplinie: geodezja i kartografia, specjalność: teledetekcja, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej. Zainteresowania naukowe: wykrywanie obiektów (w tym maskowanych), fotografia wielo i hiperspektralna.

mwasielczukNauczyciel akademicki WAT w latach 1993-98r. oraz od 2017r. Absolwent WAT w 1981r. Doświadczenie i wieloletnia praktyka zawodowa umożliwiły skuteczne połączenie wiedzy akademickiej z działalnością w przemyśle i gospodarce narodowej. Specjalizuje się w pomiarach precyzyjnych. Nabyta wiedza pomaga rozwijać zainteresowania skupione wokół instrumentoznawstwa geodezyjnego oraz wszelkich zastosowań różnego rodzaju sprzętu pomiarowego. Wzbogaca proces dydaktyczny bazując na sprawdzonych metodach poszerzonych o nowoczesne formy kształcenia.

no_foto_wigAbsolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego kierunku Geografia, specjalność Geografia fizyczna (2001). W roku 2014 ukończył studia podyplomowe WAT "GIS Fotogrametria i Teledetekcja w Gospodarce Narodowej, Obronie Kraju i Ochronie Środowiska".  Zatrudniony na stanowisku wykładowcy od 2023 roku.